ANUNȚURIEVENIMENTEȘCOALA DOCTORALĂ

 [19.06.2023-Susținere publică a tezei de doctorat a drd. Anghel Paul-Maximilian]

 [19.06.2023-Susținere publică a tezei de doctorat a drd. Anghel Paul-Maximilian]

În  ziua  de 19 iunie 2023, ora 09.30 la Facultatea de Științe Politice, Sala Giovanni Sartori, Strada Spiru Haret nr. 8 va  avea  loc susţinerea tezei  de doctorat intitulată:

,, IMPACTUL POLITICILOR DE EXPROPRIERE A AVERILOR ASUPRA ELITELOR MOȘIEREȘTI DIN FOSTUL JUDEȚ IALOMIȚA ÎN PERIOADA 1945-1949”

de  către

ANGHEL PAUL-MAXIMILIAN

În vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Științe Politice

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof.dr. Cristian PREDA

Conducător de doctorat: Prof.dr. Ioan STANOMIR

Referenţi oficiali: 

1. C.S. II dr. Cristian VASILE – Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române;

2. Prof. dr. Daniel ȘANDRU – Universitatea „Petre Andrei” din Iași;

3. Prof.dr. Alexandru RADU  – Universitatea Politehnică din București