ANUNȚURIEVENIMENTEȘCOALA DOCTORALĂ

[19.12.2023] Susţinerea  tezei  de doctorat de către drd. MARINESCU Delia (BRAN)

[19.12.2023] Susţinerea  tezei  de doctorat de către drd. MARINESCU Delia (BRAN)

În  ziua  de 19 decembrie 2023, ora 10.30 la  C.E.R.E.F.R.E.A., Villa Noel, Strada Emile Zola nr. 6, va  avea  loc susţinerea tezei  de doctorat intitulată:

BUNURI ȘI POLITICI CULTURALE ÎN ROMÂNIA DE LA ÎNCEPTUL PERIOADEI INTERBELICE PÂNĂ LA SFÂRȘITUL PERIOADEI COMUNISTE -PENDULĂRI ÎNTRE PUBLIC ȘI PRIVAT

de  către

Marinescu Delia (Bran)

În vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Științe Politice

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof.dr. Cristian Preda

Conducător de doctorat: Prof.dr. Florin Țurcanu

Referenţi oficiali: 

1. Prof. dr. Adrian Ciupală – Universitatea din București;

2. C.Ș. I dr. Corina Iosif – Muzeul Țăranului Român;

3. C.Ș. II dr. Cristian Vasile – Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Academia Română

Leave your thought here