ANUNȚURIEVENIMENTEȘCOALA DOCTORALĂ

[28.09.2023] Presusţinerea  tezei  de doctorat de către drd. Marinescu Delia

[28.09.2023] Presusţinerea  tezei  de doctorat de către drd. Marinescu Delia

În  data de 28 septembrie 2023, ora 17.00 la CEREFREA, Strada Emile Zola nr. 6, va  avea  loc presusţinerea  tezei  de doctorat intitulată:

,,BUNURI ȘI POLITICI CULTURALE ÎN ROMÂNIA DE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI INTERBELICE LA SFÂRȘITUL PERIOADEI COMUNISTE-PENDULĂRI ÎNTRE PUBLIC ȘI PRIVAT”

de  către

Marinescu Delia

Coordonator științific : Prof.dr. Florin Țurcanu

Membrii comisiei de îndrumare: 

  1. PROF.DR. RADU CARP
  2. LECT. DR. DANIELA ZAHARIA
  3. PROF. DR. ALIN IONUȚ CIUPALĂ