ANUNȚURIȘCOALA DOCTORALĂ

[29/06/2022 – Susținere publică] „INFLUENȚA GRUPURILOR DE INTERESE ÎN PROCESUL LEGISLATIV DIN PARLAMENUL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 2012-2016” FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

[29/06/2022 – Susținere publică] „INFLUENȚA GRUPURILOR DE INTERESE ÎN PROCESUL LEGISLATIV DIN PARLAMENUL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 2012-2016” FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE

A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată  „INFLUENȚA GRUPURILOR DE INTERESE ÎN PROCESUL LEGISLATIV DIN PARLAMENUL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 2012-2016” de către DIMA COSMIN sub îndrumarea conducătorului de doctorat CONF.DR. RUXANDRA IVAN.

Evenimentul va avea loc în data de 29 IUNIE 2022, ora 12:00 în sediul din Calea Plevnei, nr. 59, Sala Profesorilor.

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof. dr. Cristian Preda

Conducător de doctorat: Conf. dr. Ruxandra Ivan

Membri:

Prof. dr. Daniel Șandru – Universitatea „Petre Andrei” din Iași

Prof. dr. Sergiu Mișcoiu – Universitatea „Babeș-Bolyai”din Cluj-Napoca

Conf. dr. Dan Pavel –  Universitatea din București