ANUNȚURIEVENIMENTEȘCOALA DOCTORALĂ

[30.10.2023] Susţinerea  tezei  de doctorat de către drd. Tiugea George-Vadim

[30.10.2023] Susţinerea  tezei  de doctorat de către drd. Tiugea George-Vadim

În  ziua  de 30 octombrie 2023, ora 12.30 la Facultatea de Științe Politice, Sala Giovanni Sartori, Strada Spiru Haret nr. 8 va  avea  loc susţinerea tezei  de doctorat intitulată:

ROLUL IDENTITĂȚII ÎN CONTURAREA POLITICII EUROPENE A FEDERAȚIEI

RUSE LA INCEPUTUL SECOLULUI XXI

de  către

Tiugea George-Vadim

În vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Științe Politice

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof.dr. Cristian Preda

Conducător de doctorat: Conf.dr. Ruxandra Ivan

Referenţi oficiali: 

1. C.S. II dr. Șerban Filip Cioculescu – Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară;

2. C.S. II dr. Cosmin Popa – Institul de Istorie “Nicolae Iorga” al Academiei Române;

3. Conf.dr. Armand Goșu – Universitatea din București

Teza  de doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca facultăţii.