EVENIMENTE

[7.09.2023] Delegație poloneză la FSPUB cu ocazia Summitului Inițiativei celor Trei Mări și a Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări

[7.09.2023] Delegație poloneză la FSPUB cu ocazia Summitului Inițiativei celor Trei Mări și a Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări

În data de 7 septembrie 2023, Facultatea de Științe Politice a Universității din București a primit vizita unei delegații compuse din cadre didactice universitare și cercetători din Polonia, condusă de dr. hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, profesor în cadrul Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences (ISP
PAN), directoare a Three Seas Initiative Research Centre ISP PAN.

În cadrul discuțiilor a fost abordată problematica cooperării academice în regiune, subliniindu-se nevoia intensificării colaborării universitare atât în cadrul rețelelor academice de tipul Rețelei Universităților celor Trei Mări (3SeasUniversitiesNetwork – 3SUN) cât și la nivel bilateral. Se impune dezvoltarea unui dialog structurat în vederea unei mai bune cunoașteri reciproce și identificarea de proiecte comune care să poată beneficia de finanțare națională și / sau internațională.

Totodată reprezentanții FSPUB – lect. Domnica Gorovei, director DPPRISS, și prof. Radu Carp, membru în Senatul UB – au avut un schimb constructiv de opinii cu privire la evoluțiile recente și rolul României și Poloniei în cadrul Inițiativei celor Trei Mări, având în vedere recenta desfășurare la București a celei de-a VIII-a ediții a Summitului Inițiativei celor Trei Mări (I3M) respectiv a Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări (6-7
septembrie 2023).

Leave your thought here