ADMINISTRATIVE

ADMINISTRATIVE

SESIUNEA IUNIE 2023

Examenul de licenţă constă într-o singură probă: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

CALENDAR

26-28 iunie 2023 – Înscrierea candidați susținere licență și master

(26 și 27 iunie – interval orar 9:00 – 15:00, iar în data de 28 iunie ora maximă este 13:00)

29-30 iunie 2023– Susținerea lucrărilor de licență și dizertație

30 iunie 2023 – Afișarea rezultatelor

Regulament finalizare studii 2023

COMISII

Componența comisiilor de susținere a lucrărilor de licență și de disertație 2023 este disponibilă AICI

ÎNSCRIERE

Pentru a putea participa la examenul de licenţă, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună la secretariat (fizic) un dosar de înscriere care conţine următoarele acte:

 • Cererea de înscriere și Anexă privind protecția datelor cu caracter personal
 • Lucrarea în format imprimat (exemplarul original) – copertat sau spiralat
 • Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat și transmisă și pe mail secretarului specializării
 • Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere(inclusiv avizul coordonatorului)
 • Fişa de lichidare cu vizele celor 2 servicii din cadrul Universității din București – acest document trebuie completat, semnat, datat și inclus în dosarul de înscriere, studentul trebuie doar să se asigure că nu are debite, altfel nu va avea posibilitatea înscrierii decât prin dovada stingerii acestora. Studenții din promoțiile anterioare care se înscriu în această sesiune la examenul de finalizare vor merge personal la cele 2 birouri să își ia semnaturile.
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică
 • Certificatul de naştere (copie)
 • Certificatul de căsătorie – unde este cazul (copie)
 • Carte de identitate sau pașaport (copie)
 • Diplomă de bacalaureat (copie certificată conform cu originalul – va fi folosită de la dosarul studentului pentru cei ce au diploma în original la dosar)
 • Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul)
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților – Formularul conține și instrucțiuni, astfel că viitorii absolvenți trebuie să-l completeze, apoi să-l tipărească și să-l semneze și apoi inclus în dosarul de înscriere
 • Link-ul este absolventi.unibuc.ro.
 • Secretariatul completează dosarul de înscriere cu Referatul coordonatorului lucrării de licenţă.

Pentru informații vă rugăm folosiți adresele de mail pe secții:

SSL, SPE și SPF – nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro  

REPARTIZARE PE ZILE EXAMINARE LICENȚĂ

SPR, SPE, SPF, SSL, RISE

REZULTATE

SPR, SPE, SPF, SSL, RISE

SESIUNEA IUNIE 2023

Examenul de finalizare a studiilor de master constă în susţinerea orală a lucrării de dizertaţie.

CALENDAR

26-28 iunie 2023 – Înscriere candidați susținere licență și masterat

(26 și 27 iunie – interval orar 9:00 – 15:00 iar în data de 28 iunie ora maximă este 13:00)

29-30 iunie 2023– Susținere lucrări de licență și dizertație

30 iunie 2023 – Afișare rezultate

Regulament finalizare studii 2023

Componența comisiilor de susținere a lucrărilor de licență și de disertație 2023 este disponibilă AICI

ÎNSCRIERE

Pentru a putea participa la acest examen, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună la secretariat (fizic) un dosar de înscriere care conţine următoarele acte:

• Cererea de înscriere și Anexă privind protecția datelor cu caracter personal
• Lucrarea în format imprimat (exemplarul original) – copertat sau spiralat
• Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat și va fi transmisă și pe mail secretarului specializării
• Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere (inclusiv avizul coordonatorului)
• Fişa de lichidare cu vizele celor 2 servicii din cadrul Universității din București – acest document trebuie completat, semnat, datat și inclus în dosarul de înscriere, studentul trebuie doar să se asigure că nu are debite, altfel nu va avea posibilitatea înscrierii decât prin dovada stingerii acestora.Studenții din promoțiile anterioare care se înscriu în această sesiune la examenul de finalizare vor merge personal la cele 2 birouri să își ia semnaturile.
• Certificatul de naştere (copie)
• Certificatul de căsătorie – unde este cazul (copie)
• Carte de identitate (copie)
• Diplomă de bacalaureat (copie certificată conform cu originalul – va fi folosită de la dosarul studentului)
• Diplomă de licență (copie certificată conform cu originalul)
• Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul)
• Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților -Formularul conține și instrucțiuni, astfel că viitorii absolvenți trebuie să-l completeze, apoi să-l tipărească și să-l semneze și apoi inclus în dosarul de înscriere
Link-ul este absolventi.unibuc.ro
• Secretariatul completează dosarul de înscriere cu Referatul coordonatorului lucrării de licenţă.

Secretariatul completează dosarul de înscriere cu Referatul coordonatorului lucrării de dizertaţie.

Pentru informații vă rugăm folosiți adresa de mail:
nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro

REPARTIZARE PE ZILE EXAMINARE MASTER

MRI , MSE , MPE, MPES, MCP, MIPA

REZULTATE

MRI , MSE , MPE, MPES, MCP, MIPA

STUDENȚII DIN ANI TERMINALI (AN III LICENȚĂ ȘI AN II MASTER) ȘI STUDENȚII REÎNMATRICULAȚI

În perioada 18.04.-05.05.2023 se depun cereri pentru susținerea examenelor restante, astfel:

1) se pot depune cereri pentru examenele restante din sem II al anilor anteriori pentru sesiunea din   15.05-11.06.2023.

2) se pot depune cereri pentru toate examenele restante (atât sem I cât și II din anii anteriori) pentru sesiunea

12-18.06.2023.

Menționăm că pentru examenele restante al anului în curs nu se depune cerere și nu se plătește taxă de restanță, vă puteți prezenta la restanțe.

Pentru perioada de reexaminări / măriri note din 19 – 25.06.2023 se vor depune cereri imediat după încheierea sesiunii din 12-18.06.2023 și constatarea faptului că sunt discipline nepromovate. Aceste examene se plătesc de către toți studenții .

Examenele de măriri note (maxim 3 discipline) trebuie de asemenea cerere distinctă, nu se plătesc, și se referă doar la anul în curs (an III licență și an II master) și presupune ca studentul să fie integralist.

________________________________________________

Cererile de înscriere la examenele restante, însoțite de chitanța de plată a examenelor restante (plata se poate efectua la casieria Rectoratului Universităţii din Bucureşti, Șos. Panduri nr.90, sector 5, Bucureşti sau în conturile bancare menționate mai jos, detalii plată: “Facultatea de Științe Politice-taxă de restanță”), se depune la secretariat (sau electronic pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă; adresele de mail defalcate mai jos).

Taxele pentru examenele restante sunt astfel:

-Taxa de restanţă pentru cetățenii români este 50 lei/examen (IBAN RO67RNCB0076010452620072)

-Taxa de restanţă pentru cetățenii străini este 40 euro/examen (IBAN RO15RNCB0076010452620135)

Studenții aflați în semestru suplimentar pot susține toate restanțele care pe care le au de dat doar prin transmiterea cererii de înscriere, fără a plăti taxa de restanțe întrucât au îndeplinit această cerință încă de la înscrierea în semestru suplimentar.

Cererea de înscriere la examenele de restanţă se poate descărca de aici.

Adrese de mail pe secții:

SPR – gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro 

SPE, SPF și SSL- nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro

RISE – cristina.andrei@fspub.unibuc.ro

MASTER – nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro 

STUDENȚII DIN AN II LICENȚĂ

1) în perioada 18.04-05.05.2023 pot depune cereri cei care au examene restante din anul I, semestrul al II-lea (din anul univ.2021-2022) cu prezentare în perioada 12.06–07.07.2023, cu plata taxei de restanță și cei care au restante sem I (din anul univ.2021-2022) cu prezentare în perioada
08-14.07.2023, cu plata taxei de restanță.

2) imediat după finalizarea sesiunii de examene din 12.06–07.07.2023 se pot depune cereri pentru cei  examenele rămase restante (sem II din anii anteriori), cu plata taxei de restanță.

Precizăm că pentru examenele restante ale anului în curs nu se face cerere și nu se plătește taxă de restanță, deci vă puteți prezenta la restanțe.

Reexaminările și măririle de note vor avea loc în perioada 01-09.09.2023 (pentru care va fi organizată separat perioadă de înscriere..veți fi anunțați la momentul respectiv…pentru toate reexaminările se face cerere și se plătește, iar pentru examenele de mărire notă (maxim 3 discipline) și valabile doar pentru anul curent, presupune de asemenea cerere, fără plata taxei de examinare și studentul să fie integralist.

STUDENȚII DIN AN I LICENȚĂ ȘI AN I MASTER

1) se pot prezenta la sesiunea de restanțe (atât sem I cât și II) din perioada 08-14.07.2023 fără cerere și fără plata taxelor de examinare.

Reexaminările și măririle de note vor avea loc în perioada 01-09.09.2023 (pentru care va fi organizată separat perioadă de înscriere..veți fi anunțați la momentul respectiv…pentru toate reexaminările se face cerere și se plătește, iar examenele de mărire notă (maxim 3 discipline) presupune de asemenea cerere, fără plata taxei de examinare și studentul să fie integralist.

________________________________________________

Cererile de înscriere la examenele restante, însoțite de chitanța de plată a examenelor restante (plata se poate efectua la casieria Rectoratului Universităţii din Bucureşti, Șos. Panduri nr.90, sector 5, Bucureşti sau în conturile bancare menționate mai jos, detalii plată: “Facultatea de Științe Politice-taxă de restanță”), se depune la secretariat (sau electronic pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă; adresele de mail defalcate mai jos).

Taxele pentru examenele restante sunt astfel:

-Taxa de restanţă pentru cetățenii români este 50 lei/examen (IBAN RO67RNCB0076010452620072)

-Taxa de restanţă pentru cetățenii străini este 40 euro/examen (IBAN RO15RNCB0076010452620135)

Cererea de înscriere la examenele de restanţă se poate descărca de aici.

Adrese de mail pe secții:

SPR – gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro 

SPE, SPF și SSL- nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro

RISE – cristina.andrei@fspub.unibuc.ro

MASTER – nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro 

BURSE 2022-2023
REPARTIZARE BURSE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR ȘI DEPUNERILOR DOCUMENTAȚEI PRIVIND ACCEPTAREA BURSEI: Burse sociale și Burse de Merit 1 și de Merit 2
Declarație de acceptare a bursei pentru merit 1 și 2  – de transmis secretariatului în perioada 09.11.2022-15.11.2022 (maxim ora 12:00) – după afișarea listei cu studenții beneficiari de bursă împreună cu extras bancar pe numele studentului și copie CI 
 
Declarație bursă socială – de transmis secretariatului în perioada 09.11.2022-15.11.2022 (maxim ora 12:00)- după afișarea listei cu studenții beneficiari – împreună cu extras bancar și copie CI
 
Calendar -ultima zi de depunere dosare sociale este 04.11.2022 ora 12:00
 
 
 
________________________________________________________
BURSE 2021-2022
 
REPARTIZARE BURSE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR ȘI DEPUNERILOR DOCUMENTAȚEI PRIVIND ACCEPTAREA BURSEI: Burse sociale și Burse de Merit 1 și de Merit 2
 
 
Declarație de acceptare a bursei pentru merit 1 și 2  (de transmis secretariatului în perioada 05.11.2021-11.11.2021 (maxim ora 14:00) – după afișarea listei cu studenții beneficiari de bursă) împreună cu extras bancar pe numele studentului și copie CI 
 
Declarație bursă socială (de transmis secretariatului în perioada 05.11.2021-11.11.2021  (maxim ora 14:00) – după afișarea listei cu studenții beneficiari – împreună cu extras bancar și copie CI
 
Calendar burse 2021-2022 (contestații – ultima zi până la ora 13:00)
Modalitate depunere documente bursă socială – (ultima zi până la ora 13:00)
Conținut acordeon

CAZARE (2022-2023)

Lista locurilor distribuite etapa 2 aici

Lista locurilor distribuite aici

Anunț privind cazarea studenților 

Cazarea fizică a studenților repartizați în căminul B Grozăvești și Theodor Pallady 1 se va face începând cu 3 noiembrie 2022 dată la care va fi finalizată instalarea mobilierului

ANUNȚ: lista repartizărilor se amână pentru data de 23.09.2022 cele târziu ora 9:00

Locuri cazare repartizate pentru Facultatea de Științe Politice

Cerere cazare – termenul limită de depunere a cererilor este 19 septembrie 2022

Metodologie cazare

Informații cazare

Calendar cazare UB

Conținut acordeon

Taxele de şcolarizare anuale pentru anul 2022/2023 aprobate de către Senatul Universităţii din Bucureşti sunt următoarele:

– 3650 de lei pentru programele de licență în limba română
 • ȘTIINȚE POLITICE
 • STUDII DE SECURITATE

– 4200 de lei pentru programele de licență în limba franceză sau engleză

 • ȘTIINȚE POLITICE ÎN LIMBA FRANCEZĂ
 • ȘTIINȚE POLITICE ÎN LIMBA ENGLEZĂ
 • RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

– 4200 de lei pentru programele de master în limba română

 • POLITICILE EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN CONTEXT ROMÂNESC ȘI EUROPEAN
 • RELAȚII INTERNAȚIONALE
 • STUDII EUROPENE

– 4700 de lei pentru programele de master în limbi străine

 • POLITICĂ ÎN EUROPA. STATE, FRONTIERE ȘI SOCIETĂȚI (ÎN LIMBA FRANCEZĂ)
 • POLITICĂ COMPARATĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ
 • AFACERI PUBLICE INTERNAȚONALE (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)

– 7300 de lei pentru doctorat

Taxele de şcolarizare pot fi achitate în două tranşe (prima până la sfârșitul lunii octombrie 2022 și a doua până la sfârșitul lunii martie 2023) sau, cu aprobarea decanului FSPUB, pot fi eşalonate în patru tranşe.

Taxele de școlarizare pot fi plătite fie la casieria universității, fie online (prin transfer bancar/ordin de plată) IBAN RO67RNCB0076010452620072, detalii plată: “Facultatea de Științe Politice-taxă de studii și numele studentului”.

RECLASIFICĂRI 2022/2023

Anunț reclasificare 2022-2023

Reclasificarea locurilor la buget pentru anul universitar 2021-2022

Studenții care se găsesc pe listă la BUGET au obligativitatea să aducă la dosar diploma de bacalaureat în original până la data de 15 octombrie 2022. Altfel vor fi trecuți la taxă.

Reclasificare finală SPR an 2 (2022-2023) 

Reclasificare finală SPR an 3 (2022-2023)

Reclasificare finală SPE an 2 (2022-2023)

Reclasificare finală SPE an 3 (2022-2023)

Reclasificare finală SPF an 2 (2022-2023)

Reclasificare finală SPF an 3 (2022-2023)

Reclasificare finală SSL an 2 (2022-2023)

Reclasificare finală SSL an 3 (2022-2023)

Reclasificare finală RISE an 2 (2022-2023)

Reclasificare finală RISE an 3 (2022-2023)

Reclasificare FINALĂ MPC

Reclasificare FINALĂ MPES 

Reclasificare FINALĂ MPE

Reclasificare FINALĂ MRI

Reclasificare FINALĂ MIPA _________________________________________________________________

Reclasificare provizorie SPR an 2 (2022-2023)

Reclasificare provizorie SPR an 3 (2022-2023)

Reclasificare provizorie SPE an 2 (2022-2023)

Reclasificare provizorie SPE an 3 (2022-2023)

Reclasificare provizorie SPF an 2 (2022-2023)

Reclasificare provizorie SPF an 3 (2022-2023)

Reclasificare provizorie SSL an 2 (2022-2023)

Reclasificare provizorie SSL an 3 (2022-2023)

Reclasificare provizorie RISE an 2 (2022-2023)

Reclasificare provizorie RISE an 3 (2022-2023)

Reclasificare provizorie MPC

Reclasificare provizorie MPES

Reclasificare provizorie MPE

Reclasificare provizorie  MRI

Reclasificare provizorie MIPA

__________________________________________________________________

RECLASIFICĂRI 2021/2022

Reclasificare 1 MIPA an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 MPC an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 MPE an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 MPES an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 MRI an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 MSE an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 RISE an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 SPE an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 SPF an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 SPR an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 SSL an 2 (2021-2022)

Reclasificare 2 RISE an 3 (2021-2022)

Reclasificare 2 SPE an 3 (2021-2022)

Reclasificare 2 SPF an 3 (2021-2022)

Reclasificare 2 SPR an 3 (2021-2022)

Reclasificare 2 SSL an 3(2021-2022)