ADMINISTRATIVE

ADMINISTRATIVE

SESIUNEA IUNIE/IULIE 2024

Examenul de licenţă constă într-o singură probă: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

CALENDAR

25 – 27 iunie 2024 (maxim ora 13:00 în data de 27 iunie): perioada de înscriere la secretariat

01 – 03 iulie 2024: susținerea lucrărilor de licență și dizertație

03 iulie 2024: afișarea rezultatelor

REGULAMENT FINALIZARE STUDII 2024

ANEXĂ REGULAMENT FINALIZARE STUDII 2024

 

COMISII

Componența comisiilor de susținere a lucrărilor de licență și de disertație 2024 este disponibilă AICI

 

ÎNSCRIERE

Pentru a putea participa la examenul de licenţă, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună la secretariat (fizic) un dosar de înscriere care conţine următoarele acte:

 • Cererea de înscriere și Anexă privind protecția datelor cu caracter personal
 • Lucrarea în format imprimat (exemplarul original) – copertat sau spiralat
 • Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat și transmisă și pe mail secretarului specializării
 • Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere (cu avizul coordonatorului)
 • Referatul lucrării și rezoluția raportului de similitudini, document semnat de îndrumătorul științific
 • Fişa de lichidare cu vizele celor 2 servicii din cadrul Universității din București – pentru studenții din promoția curentă avem situația de la cele 2 birouri ale Universității astfel că acest document este necesar doar în cazul studenților ce se știu cu debite, altfel nu vor avea posibilitatea înscrierii decât prin dovada stingerii acestora. În cazul studenților din promoțiile anterioare care se înscriu în această sesiune la examenul de finalizare acest document este obligatoriu și vor merge personal la cele 2 birouri să își ia semnaturile.
 • 3 fotografii ¾ pe hârtie fotografică
 • Certificatul de naştere (copie)
 • Certificatul de căsătorie – unde este cazul (copie)
 • Carte de identitate sau pașaport (copie)
 • Diplomă de bacalaureat (copie certificată conform cu originalul – va fi folosită de la dosarul studentului pentru cei ce au diploma în original la dosar)
 • Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul)
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților – Formularul conține și instrucțiuni, astfel că viitorii absolvenți trebuie să-l completeze, apoi să-l tipărească și să-l semneze și apoi inclus în dosarul de înscriere
 • Link-ul este absolventi.unibuc.ro.

Pentru informații vă rugăm folosiți adresele de mail pe secții:

SSL, SPE și SPF – nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro  
SESIUNEA IUNIE/IULIE 2024

Examenul de finalizare a studiilor de master constă în susţinerea orală a lucrării de dizertaţie.

CALENDAR

25 – 27 iunie 2024 (maxim ora 13:00 în data de 27 iunie): perioada de înscriere la secretariat

01 – 03 iulie 2024: susținerea lucrărilor de licență și dizertație

03 iulie 2024: afișarea rezultatelor

REGULAMENT FINALIZARE STUDII 2024

ANEXĂ REGULAMENT FINALIZARE STUDII 2024

COMISII

Componența comisiilor de susținere a lucrărilor de licență și de disertație 2024 este disponibilă AICI

ÎNSCRIERE

Pentru a putea participa la examenul de disertație, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună la secretariat (fizic) un dosar de înscriere care conţine următoarele acte:

 • Cererea de înscriere și Anexă privind protecția datelor cu caracter personal
 • Lucrarea în format imprimat (exemplarul original) – copertat sau spiralat
 • Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat și transmisă și pe mail secretarului specializării (găsiți adresa mai jos)
 • Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere (cu avizul coordonatorului)
 • Referatul lucrării și rezoluția raportului de similitudini, document semnat de îndrumătorul științific
 • Fişa de lichidare cu vizele celor 2 servicii din cadrul Universității din București – pentru studenții din promoția curentă avem situația de la cele 2 birouri ale Universității astfel că acest document este necesar doar în cazul studenților ce se știu cu debite, altfel nu vor avea posibilitatea înscrierii decât prin dovada stingerii acestora. În cazul studenților din promoțiile anterioare care se înscriu în această sesiune la examenul de finalizare acest document este obligatoriu și vor merge personal la cele 2 birouri să își ia semnaturile.
 • Certificatul de naştere (copie)
 • Certificatul de căsătorie – unde este cazul (copie)
 • Carte de identitate sau pașaport (copie)
 • Diplomă de bacalaureat (copie certificată conform cu originalul – va fi folosită de la dosarul studentului pentru cei ce au diploma în original la dosar)
 • Diplomă de licență  (copie certificată conform cu originalul – va fi folosită de la dosarul studentului pentru cei ce au diploma în original la dosar)
 • Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul)
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților – Formularul conține și instrucțiuni, astfel că viitorii absolvenți trebuie să-l completeze, apoi să-l tipărească și să-l semneze și apoi inclus în dosarul de înscriere
 • Link-ul este absolventi.unibuc.ro.

Pentru informații vă rugăm folosiți adresa de mail:
nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro

REPARTIZARE PE ZILE EXAMINARE MASTER

MRI ,  MPE , MPES , MCP, MIPA

REZULTATE

MRI,  MPE,  MPES,  MCP,  MIPA

SESIUNEA IANUARIE/FEBRUARIE 2024

Examenul de licenţă constă într-o singură probă: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

CALENDAR

30.01 – 06.02.2024 (maxim ora 14:00 în data de 06.02.2024) – Înscriere candidați susținere licență

08.02-09.02.2024– prezentarea și susținerea lucrărilor de licență

09.02.2024 – Afișarea rezultatelor

REPARTIZARE PE ZILE EXAMINARE LICENȚĂ

SPR, SSL, RISE

REZULTATE

SPR, SSL, RISE

_______________________________________________________
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

Examenul de licenţă constă într-o singură probă: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

CALENDAR

04-05 septembrie 2023 – Înscrierea candidați susținere licență

(04 septembrie – interval orar 9:00 – 15:00, iar în data de 05 septembrie ora maximă este 14:00)

07-08 septembrie 2023– Susținerea lucrărilor de licență

08 septembrie 2023 – Afișarea rezultatelor

REPARTIZARE PE ZILE EXAMINARE LICENȚĂ

SPR, SSL, RISE

REZULTATE

SPR, SSL, RISE

SESIUNEA IUNIE 2023

Examenul de licenţă constă într-o singură probă: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

CALENDAR

26-28 iunie 2023 – Înscrierea candidați susținere licență și master

(26 și 27 iunie – interval orar 9:00 – 15:00, iar în data de 28 iunie ora maximă este 13:00)

29-30 iunie 2023– Susținerea lucrărilor de licență și dizertație

30 iunie 2023 – Afișarea rezultatelor

Regulament finalizare studii 2023

COMISII

Componența comisiilor de susținere a lucrărilor de licență și de disertație 2023 este disponibilă AICI

ÎNSCRIERE

Pentru a putea participa la examenul de licenţă, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună la secretariat (fizic) un dosar de înscriere care conţine următoarele acte:

 • Cererea de înscriere și Anexă privind protecția datelor cu caracter personal
 • Lucrarea în format imprimat (exemplarul original) – copertat sau spiralat
 • Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat și transmisă și pe mail secretarului specializării
 • Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere (inclusiv avizul coordonatorului)
 • Fişa de lichidare cu vizele celor 2 servicii din cadrul Universității din București – pentru studenții din promoția curentă avem situația de la cele 2 birouri ale Universității astfel că acest document este necesar doar în cazul studenților ce se știu cu debite, altfel nu vor avea posibilitatea înscrierii decât prin dovada stingerii acestora. În cazul studenților din promoțiile anterioare care se înscriu în această sesiune la examenul de finalizare acest document este obligatoriu și vor merge personal la cele 2 birouri să își ia semnaturile.
 • 3 fotografii ¾ pe hârtie fotografică
 • Certificatul de naştere (copie)
 • Certificatul de căsătorie – unde este cazul (copie)
 • Carte de identitate sau pașaport (copie)
 • Diplomă de bacalaureat (copie certificată conform cu originalul – va fi folosită de la dosarul studentului pentru cei ce au diploma în original la dosar)
 • Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul)
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților – Formularul conține și instrucțiuni, astfel că viitorii absolvenți trebuie să-l completeze, apoi să-l tipărească și să-l semneze și apoi inclus în dosarul de înscriere
 • Link-ul este absolventi.unibuc.ro.
 • Secretariatul completează dosarul de înscriere cu Referatul coordonatorului lucrării de licenţă.

Pentru informații vă rugăm folosiți adresele de mail pe secții:

SSL, SPE și SPF – nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro  

REPARTIZARE PE ZILE EXAMINARE LICENȚĂ

SPR, SPE, SPF, SSL, RISE

REZULTATE

SPR, SPE, SPF, SSL, RISE

SESIUNEA IANUARIE/FEBRUARIE 2024

Examenul de finalizare a studiilor de master constă în susţinerea orală a lucrării de dizertaţie.

CALENDAR

30.01 – 06.02.2024 (maxim ora 14:00 în data de 06.02.2024) – Înscriere candidați susținere dizertaţie

08.02-09.02.2024– prezentarea și susținerea lucrărilor de dizertaţie

09.02.2024 – Afișarea rezultatelor

REPARTIZARE PE ZILE EXAMEN FINALIZARE MASTER

MRI

REZULTATE EXAMEN FINALIZARE MASTER

MRI

_________________________________________________________________

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

Examenul de finalizare a studiilor de master constă în susţinerea orală a lucrării de dizertaţie.

CALENDAR

04-05 septembrie 2023 – Înscrierea candidați susținere masterat

(04 septembrie – interval orar 9:00 – 15:00, iar în data de 05 septembrie ora maximă este 14:00)

07-08 septembrie 2023– Susținerea lucrărilor de dizertație

08 septembrie 2023 – Afișarea rezultatelor

REPARTIZARE PE ZILE EXAMEN FINALIZARE MASTER septembrie 

MRI , MPE , MPC , MSE , MIPA 

REZULTATE EXAMEN FINALIZARE MASTER septembrie

MRI , MPE , MPC , MSE , MIPA 

 

SESIUNEA IUNIE 2023

Examenul de finalizare a studiilor de master constă în susţinerea orală a lucrării de dizertaţie.

CALENDAR

26-28 iunie 2023 – Înscriere candidați susținere licență și masterat

(26 și 27 iunie – interval orar 9:00 – 15:00 iar în data de 28 iunie ora maximă este 13:00)

29-30 iunie 2023– Susținere lucrări de licență și dizertație

30 iunie 2023 – Afișare rezultate

Regulament finalizare studii 2023

Componența comisiilor de susținere a lucrărilor de licență și de disertație 2023 este disponibilă AICI

ÎNSCRIERE

Pentru a putea participa la acest examen, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună la secretariat (fizic) un dosar de înscriere care conţine următoarele acte:

• Cererea de înscriere și Anexă privind protecția datelor cu caracter personal
• Lucrarea în format imprimat (exemplarul original) – copertat sau spiralat
• Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat și va fi transmisă și pe mail secretarului specializării
• Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere (inclusiv avizul coordonatorului)
• Fişa de lichidare cu vizele celor 2 servicii din cadrul Universității din București – pentru studenții din promoția curentă avem situația de la cele 2 birouri ale Universității astfel că acest document este necesar doar în cazul studenților ce se știu cu debite, altfel nu vor avea posibilitatea înscrierii decât prin dovada stingerii acestora. În cazul studenților din promoțiile anterioare care se înscriu în această sesiune la examenul de finalizare acest document este obligatoriu și vor merge personal la cele 2 birouri să își ia semnaturile.
• Certificatul de naştere (copie)
• Certificatul de căsătorie – unde este cazul (copie)
• Carte de identitate (copie)
• Diplomă de bacalaureat (copie certificată conform cu originalul – va fi folosită de la dosarul studentului)
• Diplomă de licență (copie certificată conform cu originalul)
• Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul)
• Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților -Formularul conține și instrucțiuni, astfel că viitorii absolvenți trebuie să-l completeze, apoi să-l tipărească și să-l semneze și apoi inclus în dosarul de înscriere
Link-ul este absolventi.unibuc.ro
• Secretariatul completează dosarul de înscriere cu Referatul coordonatorului lucrării de licenţă.

Secretariatul completează dosarul de înscriere cu Referatul coordonatorului lucrării de dizertaţie.

Pentru informații vă rugăm folosiți adresa de mail:
nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro

REPARTIZARE PE ZILE EXAMINARE MASTER

MRIMPE , MPES , MCP, MIPA

REZULTATE

MRI MPE, MPES, MCP, MIPA

STUDENȚII DIN ANI TERMINALI (AN III LICENȚĂ ȘI AN II MASTER) ȘI STUDENȚII REÎNMATRICULAȚI

În perioada 06-09.05.2024 se depun cereri pentru susținerea examenelor restante, astfel:

1) se pot depune cereri pentru examenele restante din sem II al anilor anteriori pentru sesiunea din   13.05-02.06.2024.

2) se pot depune cereri pentru toate examenele restante (atât sem I cât și II din anii anteriori) pentru sesiunea 03-16.06.2024.

Menționăm că pentru examenele restante al anului în curs nu se depune cerere și nu se plătește taxă de restanță …vă puteți prezenta la restanțe

Pentru perioada de reexaminări / măriri note din 03 – 16.06.2024 se vor depune cereri imediat după încheierea sesiunii din 13.05-02.06.2024 și constatarea faptului că sunt discipline nepromovate. Aceste examene se plătesc de către toți studenții .

Examenele de măriri note (maxim 3 discipline) trebuie de asemenea cerere distinctă, nu se plătesc, și se referă doar la anul în curs (an III licență și an II master) și presupune ca studentul să fie integralist.

____________________________________________________________________________________________

Cererile de înscriere la examenele restante, însoțite de chitanța de plată a examenelor restante (plata se poate efectua la casieria Rectoratului Universităţii din Bucureşti, Șos. Panduri nr.90, sector 5, Bucureşti sau în conturile bancare menționate mai jos, detalii plată: „Facultatea de Științe Politice-taxă de restanță”), se depune la secretariat (sau electronic pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă; adresele de mail defalcate mai jos).

Taxele pentru examenele restante sunt astfel:

– Taxa de restanţă pentru cetățenii români este 50 lei/examen 

-Taxa de restanţă pentru cetățenii străini este 40 euro/examen 

Studenții aflați în semestru suplimentar pot susține toate restanțele pe care le au de dat doar prin transmiterea cererii de înscriere, fără a plăti taxa de restanțe întrucât au îndeplinit această cerință încă de la înscrierea în semestru suplimentar.

Cererea de înscriere la examenele de restanţă se poate descărca de aici.

Adrese de mail pe secții:

SPR – gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro 

SPE, SPF și SSL- nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro

RISE – cristina.andrei@fspub.unibuc.ro

MASTER – nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro 

*

*      *

STUDENȚII DIN AN II LICENȚĂ

1) în perioada 06-09.05.2024 pot depune cereri cei care au examene restante din anul I, semestrul al II-lea (din anul univ.2022-2023) cu prezentare în perioada 10.06–07.07.2024, cu plata taxei de restanță și cei care au restante sem I (din anul univ.2022-2023) cu prezentare în perioada
08-14.07.2024, cu plata taxei de restanță.

2) imediat după finalizarea sesiunii de examene din 10.06–07.07.2024 se pot depune cereri pentru cei cu examenele rămase restante (sem II din anii anteriori), cu plata taxei de restanță.

Precizăm că pentru examenele restante ale anului în curs nu se face cerere și nu se plătește taxă de restanță, deci vă puteți prezenta la restanțe.

Reexaminările și măririle de note vor avea loc în perioada 02-09.09.2024 (pentru care va fi organizată separat perioadă de înscriere…veți fi anunțați la momentul respectiv…pentru toate reexaminările se face cerere și se plătește. Menționăm că pentru examenele de mărire notă (maxim 3 discipline) și valabile doar pentru anul curent, presupune de asemenea cerere, fără plata taxei de examinare și studentul să fie integralist.

*

*      *

STUDENȚII DIN AN I LICENȚĂ ȘI AN I MASTER

1) se pot prezenta la sesiunea de restanțe (atât sem I cât și II) din perioada 08-14.07.2024 fără cerere și fără plata taxelor de examinare.

Reexaminările și măririle de note vor avea loc în perioada 02-09.09.2024 (pentru care va fi organizată separat perioadă de înscriere…veți fi anunțați la momentul respectiv…pentru toate reexaminările se face cerere și se plătește. Menționăm că pentru examenele de mărire notă (maxim 3 discipline) presupune de asemenea cerere, fără plata taxei de examinare și studentul să fie integralist.

 

__________________________________________________________________________________

Cererile de înscriere la examenele restante, însoțite de chitanța de plată a examenelor restante (plata se poate efectua la casieria Rectoratului Universităţii din Bucureşti, Șos. Panduri nr.90, sector 5, Bucureşti sau în conturile bancare menționate mai jos, detalii plată: „Facultatea de Științe Politice-taxă de restanță”), se depune la secretariat (sau electronic pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă; adresele de mail defalcate mai jos).

Taxele pentru examenele restante sunt astfel:

– Taxa de restanţă pentru cetățenii români este 50 lei/examen (IBAN RO67RNCB0076010452620072)

-Taxa de restanţă pentru cetățenii străini este 40 euro/examen (IBAN RO15RNCB0076010452620135)

Cererea de înscriere la examenele de restanţă se poate descărca de aici.

Adrese de mail pe secții:

SPR – gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro 

SPE, SPF și SSL- nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro

RISE – cristina.andrei@fspub.unibuc.ro

MASTER – nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro 

ÎNSCRIERE RESTANȚE DIN SEM. I, ANII ANTERIORI

Studenții cu examene restante din anii anteriori, semestrul I, pot susţine examenele restante din semestrul I în sesiunea de examene 19.02.2024 – 25.02.2024.

Cererea de înscriere la examenele restante, însoțită de chitanța de plată a examenelor restante (plata se poate efectua la casieria Rectoratului Universităţii din Bucureşti, Șos. Panduri nr.90, sector 5, Bucureşti sau în conturile bancare menționate mai jos, detalii plată: „Facultatea de Științe Politice-taxă de restanță”), se depune la secretariat (sau electronic pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă; adresele de mail defalcate mai jos) în perioada 09-14.02.2024.

În perioada 09-14.02.2024 se depun cereri pentru susținerea examenelor restante, astfel:

1) studenții din anii III licență și cei din an II master care au restante din sem I al anilor anteriori

2) studenții din anii II licență care au restante din sem I al anului anterior

3) studenții reînmatriculați care au restante din sem I al anilor anteriori

4) studenții aflați în semestru suplimentar pot susține toate restanțele pe care le au de dat doar prin transmiterea cererii de înscriere, fără a plăti taxa de restanță.

Taxele pentru examenele restante sunt astfel:

– Taxa de restanţă pentru cetățenii români este 50 lei/examen (IBAN RO67RNCB0076010452620072)

-Taxa de restanţă pentru cetățenii străini este 40 euro/examen (IBAN RO15RNCB0076010452620135)

Cererea de înscriere la examenele de restanţă se poate descărca de aici.

Adrese de mail pe secții:
SPR – gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro
SPE, SPF și SSL – nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro
MASTER – nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro
RISE – cristina.andrei@fspub.unibuc.ro

Conform structurii anului universitar 2022-2023, s-a aprobat sesiunea extraordinară de restanțe pentru anii terminali (anul 3 licență și anul II master).

Ea se va desfășura în ziua unică de 01 septembrie 2023

Depunerea cererilor, precum și dovada plăţii taxei aferente (50 lei/restanță pentru studenții români și 40 euro/restanță pentru studenții străini de la finanțarea cont propriu valutar -CPV)  se va face în intervalul 12-20 iulie 2023, la sediul din Calea Plevnei nr.59, conform programului de lucru cu publicul, sau transmise pe adresa de mail a secretariatului.

La subiect: secția, numele și anul de studiu.
Cererea poate fi descărcată aici.

Adrese de mail pe secții:
SPR – gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro
SPE, SPF și SSL – nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro
RISE – cristina.andrei@fspub.unibuc.ro

MASTER – nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro

Conform structurii anului universitar 2022-2023 în perioada 01-09.09.2023 vor avea loc reexaminări și măriri pentru cursurile din semestrele 1 & 2 – pentru anii în curs.

În perioada 01-15 august 2023, studenții din anul II de la programele de studii de licență vor putea depune cereri pentru restanțele din anul I și măriri pentru anul în curs.

În perioada 01-15 august 2023, studenții din anul I de la programele de studii de licență și cei din anul I master vor putea depune cereri pentru măriri.

Depunerea cererilor, precum și dovada achitării taxei aferente se face prin transmiterea lor pe adresa de mail a secretarului specializării (vezi la finalul anunțului).

Pentru reexaminări

Studenții din anul II care au restanțe din anul I și studenții anul I în curs și anul II în curs se pot prezenta la această reexaminare doar pe baza cererii și a dovezii plății a 50 lei/reexaminare pentru studenții români și 40 euro/reexaminare pentru studenții străini de la finanțarea cont propriu valutar (CPV). Cele două documente se pot trimite pe adresa secretarului specializării. Cererea se găsește AICI.

Pentru măriri note

Reexaminarea în vederea măririi notei se face gratuit la cel mult 3 discipline din cadrul anului universitar curent, studentului care are promovate toate examenele prevăzute în planul de învăţământ după sesiunea de vară (adică este integralist). Cererea se găsește AICI și se transmite pe mail secretariatului specializării.

Nu sunt posibile susţineri de reexaminări în vederea măririi notelor la discipline studiate în anii precedenţi.

Datele bancare sunt astfel:

– Taxa de restanţă pentru cetățenii români este 50 lei/examen (IBAN RO67RNCB0076010452620072)

-Taxa de restanţă pentru cetățenii străini este 40 euro/examen (IBAN RO15RNCB0076010452620135)

Adrese de mail pe secții:

SPR – gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro

SPE, SPF și SSL- nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro

MASTER – nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro

RISE – cristina.andrei@fspub.unibuc.ro

BURSE 2023-2024
 

Adresele de e-mail la care puteți trimite documentele pentru înscrierea la burse sunt:

SPR – gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro

SPE, SPF ȘI SSL – nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro  

RISE – cristina.andrei@fspub.unibuc.ro

MASTERATE – nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro

În momentul depunerii documentației pentru acordarea burselor, vă rugăm să aveți toate actele necesare complete, SCANATE clar (într-un singur document), lizibil, fără părți neclare sau modificări și transmise conform cerințelor metodologiei. 

BURSE SOCIALE ȘI DE PERFORMANȚĂ

Informații Burse sociale

Informații Burse de performanță

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit

Criterii de departajare – burse de performanță

FORMULARE  BURSE

Cerere bursă socială

Cerere bursă socială – străini

Declarație acceptare bursă de performanță

Declarație pe propria răspundere privind veniturile nete

Acord prelucrare date cu caracter personal solicitant bursă

Acord prelucrare date cu caracter personal – membrii familiei studentului solicitant de bursă socială

DOCUMENTE

Calendar Burse – ultima zi depunere dosare sociale (28.11.2023) până la ora 14:00
 
 
BURSE 2022-2023
REPARTIZARE BURSE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR ȘI DEPUNERILOR DOCUMENTAȚEI PRIVIND ACCEPTAREA BURSEI: Burse sociale și Burse de Merit 1 și de Merit 2
Declarație de acceptare a bursei pentru merit 1 și 2  – de transmis secretariatului în perioada 09.11.2022-15.11.2022 (maxim ora 12:00) – după afișarea listei cu studenții beneficiari de bursă împreună cu extras bancar pe numele studentului și copie CI 
 
Declarație bursă socială – de transmis secretariatului în perioada 09.11.2022-15.11.2022 (maxim ora 12:00)- după afișarea listei cu studenții beneficiari – împreună cu extras bancar și copie CI
 
Calendar -ultima zi de depunere dosare sociale este 04.11.2022 ora 12:00
 
 
 
________________________________________________________
BURSE 2021-2022
 
REPARTIZARE BURSE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR ȘI DEPUNERILOR DOCUMENTAȚEI PRIVIND ACCEPTAREA BURSEI: Burse sociale și Burse de Merit 1 și de Merit 2
 
 
Declarație de acceptare a bursei pentru merit 1 și 2  (de transmis secretariatului în perioada 05.11.2021-11.11.2021 (maxim ora 14:00) – după afișarea listei cu studenții beneficiari de bursă) împreună cu extras bancar pe numele studentului și copie CI 
 
Declarație bursă socială (de transmis secretariatului în perioada 05.11.2021-11.11.2021  (maxim ora 14:00) – după afișarea listei cu studenții beneficiari – împreună cu extras bancar și copie CI
 
Calendar burse 2021-2022 (contestații – ultima zi până la ora 13:00)
Modalitate depunere documente bursă socială – (ultima zi până la ora 13:00)
An univ.2023/2024
Bursa aferentă lunii Martie 2024
În perioada 02-04.04.2024, intervalul orar  8.00-13.30,  vă aștept să vă ridicați bursa aferentă lunii Martie în cladirea facultății de Stiințe Politice din str. Spiru Haret nr.8, sala Calypso Botez (la etaj).

An universitar 2023/2024

Decontarea se face în cladirea Facultății de Stiințe Politice din str. Spiru Haret nr.8, sala Calypso Botez (la etaj)

Program cu publicul:
Luni, Miercuri, Joi: 8.30-13.30
Marti: 8.30-15.00
Vineri: 8.30- 13.00
 

Documente decontare STB

Procedură STB

CAZARE (2023-2024)

CAZARE ALTERNATIVĂ: anunț sudenți + adresă facultăți

Lista locurilor distribuite ETAPA II aici

Lista locurilor distribuite ETAPA 1 aici 

Locuri cazare repartizate pentru Facultatea de Științe Politice

Cerere cazare – termenul limită de depunere a cererilor 21.09.2023

Informare cazare

Metodologie cazare

 

______________________________________________________________

CAZARE (2022-2023)

Lista locurilor distribuite etapa 2 aici

Lista locurilor distribuite aici

Anunț privind cazarea studenților 

Cazarea fizică a studenților repartizați în căminul B Grozăvești și Theodor Pallady 1 se va face începând cu 3 noiembrie 2022 dată la care va fi finalizată instalarea mobilierului

ANUNȚ: lista repartizărilor se amână pentru data de 23.09.2022 cele târziu ora 9:00

Locuri cazare repartizate pentru Facultatea de Științe Politice

Cerere cazare – termenul limită de depunere a cererilor este 19 septembrie 2022

Metodologie cazare

Informații cazare

Calendar cazare UB

Taxele de şcolarizare anuale pentru anul 2023/2024 aprobate de către Senatul Universităţii din Bucureşti sunt următoarele:

– 4150 de lei pentru programele de licență în limba română
 • ȘTIINȚE POLITICE
 • STUDII DE SECURITATE

–  4780 de lei pentru programele de licență în limba franceză sau engleză

 • ȘTIINȚE POLITICE ÎN LIMBA FRANCEZĂ
 • ȘTIINȚE POLITICE ÎN LIMBA ENGLEZĂ
 • RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

– 4780 de lei pentru programele de master în limba română

 • POLITICILE EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN CONTEXT ROMÂNESC ȘI EUROPEAN
 • RELAȚII INTERNAȚIONALE
 • STUDII EUROPENE

– 5340 de lei pentru programele de master în limbi străine

 • POLITICĂ ÎN EUROPA. STATE, FRONTIERE ȘI SOCIETĂȚI (ÎN LIMBA FRANCEZĂ)
 • POLITICĂ COMPARATĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ
 • AFACERI PUBLICE INTERNAȚONALE (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)

– 8250 de lei pentru doctorat

 

Taxele de şcolarizare pot fi achitate în două tranşe (prima până la sfârșitul lunii octombrie 2023 și a doua până la sfârșitul lunii martie 2024) sau, cu aprobarea decanului FSPUB, pot fi eşalonate în patru tranşe.

Taxele de școlarizare pot fi plătite fie la casieria universității, fie online (prin transfer bancar/ordin de plată) IBAN RO67RNCB0076010452620072, detalii plată: „Facultatea de Științe Politice-taxă de studii și numele studentului”.

RECLASIFICĂRI 2023/2024

Anunț reclasificare 2023-2024

Reclasificare finală RISE an 3 (2023-2024)

Reclasificare finală RISE an 2 (2023-2024)

Reclasificare provizorie SPR an 2 (2023-2024)

Reclasificare provizorie SPR an 3 (2023-2024)

Reclasificare provizorie SPE an 2 (2023-2024)

Reclasificare provizorie SPE an 3 (2023-2024)

Reclasificare provizorie SPF an 2 (2023-2024)

Reclasificare provizorie SPF an 3 (2023-2024)

Reclasificare provizorie SSL an 2 (2023-2024)

Reclasificare provizorie SSL an 3 (2023-2024)

Reclasificare provizorie RISE an 2 (2023-2024)

Reclasificare provizorie RISE an 3 (2023-2024)

Reclasificare finala MPC (2023-2024)

Reclasificare finala MPES (2023-2024)

Reclasificare finala MPE (2023-2024)

Reclasificare final  MRI (2023-2024)

Reclasificare finala MIPA (2023-2024) 

Reclasificare finala MSE (2023-2024)

________________________________________________________________

RECLASIFICĂRI 2022/2023

Anunț reclasificare 2022-2023

Reclasificarea locurilor la buget pentru anul universitar 2021-2022

Studenții care se găsesc pe listă la BUGET au obligativitatea să aducă la dosar diploma de bacalaureat în original până la data de 15 octombrie 2022. Altfel vor fi trecuți la taxă.

Reclasificare finală SPR an 2 (2022-2023) 

Reclasificare finală SPR an 3 (2022-2023)

Reclasificare finală SPE an 2 (2022-2023)

Reclasificare finală SPE an 3 (2022-2023)

Reclasificare finală SPF an 2 (2022-2023)

Reclasificare finală SPF an 3 (2022-2023)

Reclasificare finală SSL an 2 (2022-2023)

Reclasificare finală SSL an 3 (2022-2023)

Reclasificare finală RISE an 2 (2022-2023)

Reclasificare finală RISE an 3 (2022-2023)

Reclasificare FINALĂ MPC

Reclasificare FINALĂ MPES 

Reclasificare FINALĂ MPE

Reclasificare FINALĂ MRI

Reclasificare FINALĂ MIPA _________________________________________________________________

Reclasificare provizorie SPR an 2 (2022-2023)

Reclasificare provizorie SPR an 3 (2022-2023)

Reclasificare provizorie SPE an 2 (2022-2023)

Reclasificare provizorie SPE an 3 (2022-2023)

Reclasificare provizorie SPF an 2 (2022-2023)

Reclasificare provizorie SPF an 3 (2022-2023)

Reclasificare provizorie SSL an 2 (2022-2023)

Reclasificare provizorie SSL an 3 (2022-2023)

Reclasificare provizorie RISE an 2 (2022-2023)

Reclasificare provizorie RISE an 3 (2022-2023)

Reclasificare provizorie MPC

Reclasificare provizorie MPES

Reclasificare provizorie MPE

Reclasificare provizorie  MRI

Reclasificare provizorie MIPA

__________________________________________________________________

RECLASIFICĂRI 2021/2022

Reclasificare 1 MIPA an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 MPC an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 MPE an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 MPES an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 MRI an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 MSE an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 RISE an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 SPE an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 SPF an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 SPR an 2 (2021-2022)

Reclasificare 1 SSL an 2 (2021-2022)

Reclasificare 2 RISE an 3 (2021-2022)

Reclasificare 2 SPE an 3 (2021-2022)

Reclasificare 2 SPF an 3 (2021-2022)

Reclasificare 2 SPR an 3 (2021-2022)

Reclasificare 2 SSL an 3(2021-2022)

TABERE STUDENȚEȘTI – SEMESTRUL II 2024

Anunț perioadă înscrieri

Metodologia privind organizarea taberelor studențesti

Număr locuri alocate facultății de Științe Politice

Cerere individuală

Declarație de consimțământ

________________________________________________________________________

TABERE STUDENȚEȘTI – SEMESTRUL I 2024

Metodologia privind organizarea taberelor studențesti

 

Calendar

Anexa 4 – cerere înscriere

Declarație consimțământ

Număr locuri alocate Facultății

 

 

AN UNIVERSITAR 2022/2023

Lista finala cu studenții care au depus cerere pentru ocuparea unui loc în Programul Național „Tabere studențești” în anul 2023

Proces verbal selecție tabere

Lista studenților care au depus cerere pentru tabere studențești

Anunț perioadă înscrieri

Cerere individuală

Declarație consimțământ student

Număr locuri repartizate Facultății

Numărul de locuri alocate, perioada de înscriere

Notă repartiție tabere studențești

Monitorul Oficial – Metodologia privind organizarea taberelor studențești

_____________________________________________________________________

AN UNIVERSITAR 2021/2022

Anunț perioadă înscrieri

Cerere individuală

Declarație consimțământ student

Metodologia privind organizarea taberelor studențești

Număr locuri

Lista studenților care au depus cerere pentru tabere studențești

REZULTATUL SELECȚIEI cu studenții ce vor beneficia de locuri în Programul Național „Tabere Studențești” în anul 2022

AN UNIVERSITAR 2023/2024

RISE – contract licenta 2023-2024 + Anexă contract studii – dispensar +

+ Anexă contract studii – Listă documente și resurse de informarefișă de înscriere anuală

SPE- contract licenta 2023-2024 + Anexă contract studii – dispensar +

+ Anexă contract studii – Listă documente și resurse de informarefișă de înscriere anuală

SPF- contract licenta 2023-2024 + Anexă contract studii – dispensar +

+ Anexă contract studii – Listă documente și resurse de informarefișă de înscriere anuală

SSL- contract licenta 2023-2024 + Anexă contract studii – dispensar +

+ Anexă contract studii – Listă documente și resurse de informarefișă de înscriere anuală

SPR – contract licenta 2023-2024 + Anexă contract studii – dispensar +

+ Anexă contract studii – Listă documente și resurse de informarefișă de înscriere anuală

MPC – Contract de master 2023-2024Listă documente și resurse de informareAnexă contract-dispensarFișă de înscriere anuală

MPE – Contract de master 2023-2024 Listă documente și resurse de informareAnexă contract-dispensarFișă de înscriere anuală

MPES – Contract de master 2023-2024Listă documente și resurse de informareAnexă contract-dispensarFișă de înscriere anuală

MRI – Contract de master 2023-2024Listă documente și resurse de informareAnexă contract-dispensarFișă de înscriere anuală

MSE – Contract de master 2023-2024Listă documente și resurse de informareAnexă contract-dispensarFișă de înscriere anuală

MIPA – Contract de master 2023-2024Listă documente și resurse de informareAnexă contract-dispensarFișă de înscriere anuală

 

_______________________________________________________________________

AN UNIVERSITAR 2022/2023

RISE – contract licenta 2022-2023 + anexă contract de studii + fișă de înscriere anuală

SSL- contract licență 2022-2023 + anexă contract de studii + fișă de înscriere anuală

SPE – contract licenta 2022-2023 + anexă contract de studii + fișă de înscriere anuală

SPF – contract licenta 2022-2023anexă contract de studii + fișă de înscriere anuală

SPR –  contract licenta 2022-2023 și  anexă contract de studii + fișă de înscriere anuală

MPC – contract master 2022-2023 + anexă contract studii + fișă de înscriere

MPES – contract master 2022-2023 + anexă contract studii + fișă de înscriere

MPE – contract master 2022-2023 + anexă contract studii + fișă de înscriere

MRI – contract master 2022-2023 + anexă contract studii + fișă de înscriere

MSE – contract master 2022-2023 + anexă contract studii + fișă de înscriere

MIPA – contract master 2022-2023 + anexă contract studii + fișă de înscriere __________________________________________________________________________

AN UNIVERSITAR 2021/2022

BA contract 2021-2022

contract licenta RISE 2021-2022

contract licenta SPE 2021-2022

contract licenta SPF 2021-2022

contract licenta SPR 2021-2022

contract master IF (2)

fisa inscriere anuala 2021-2022

Fisa inscriere anuala 2021-2022 RO+EN

Fisa inscriere anuala 2021-2022 RO+FR

MA contract bilingv(IF) 2021-2022

SSL an 1 si 2 contract licenta 2021-2022

SSL an 3 contract licenta 2021-2022

Studenții care au avut întrerupere de studii vor depune cererea de reluare a studiilor secretarului de an în perioada 01-12 septembrie 2023, în programul cu publicul, sediul Calea Plevnei, nr. 59. Cererea va fi însoțită de dovada plății a jumătate din taxa primului semestru de școlarizare, urmând ca a doua jumătate a taxei pe primul semestru să fie achitată până la sfârșitul lunii octombrie 2023.

Cererea poate fi descărcată aici.

Adrese de mail pe secții:

SPR – gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro

SPE, SPF și SSL- nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro

MASTER – nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro

RISE – cristina.andrei@fspub.unibuc.ro

Studenții vor depune cererea de reînmatriculare tip prin care solicită reînmatricularea în facultate, la secretarul de an în perioada 01-12 septembrie 2023, în programul cu publicul, sediul Calea Plevnei, nr. 59. Cererea va fi însoțită de dovada plății a jumătate din taxa priimului semestru de școlarizare, urmând ca a doua jumătate a taxei pe primul semestru să fie achitată până la sfârșitul lunii octombrie 2023.

Cererea poate fi descărcată aici.

Adrese de mail pe secții:

SPR – gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro

SPE, SPF și SSL- nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro

MASTER – nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro

RISE – cristina.andrei@fspub.unibuc.ro

În atenția studenților care se află în primul semestrul suplimentar pentru finalizarea studiilor

Studenții aflați în primul semestru suplimentar, dacă după încheierea sesiunii de restanțe nu au promovate toate disciplinele, sunt așteptați să se înscrie la al doilea semestru suplimentar pentru finalizarea studiilor.

Acest lucru se face prin depunerea unei cereri la secretariat (în timpul programului de lucru cu publicul sau pe email) în perioada 26 – 28 februarie 2024. Studenții au obligația să achite o parte din cuantumul taxei de școlarizare, urmând ca până la sfârșitul lunii martie 2024 să fie achitată întreaga valoare a acestui semestru.

 

Cererea poate fi descărcată aici.

________________________________________________________________

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL III LICENȚĂ 2022-2023 ȘI ANUL II MASTER 2022-2023 PENTRU PRELUNGIREA ȘCOLARITĂȚII CU 1 SEMESTRU SUPLIMENTAR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

CERERILE (ÎNSOȚITE DE PLATA A JUMĂTATE DIN TAXA UNUI SEMESTRU) PENTRU ACORDAREA SEMESTRULUI SUPLIMENTAR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024, SE DEPUN LA SECRETARIAT SAU PE ADRESA DE MAIL A SECRETARIATULUI, ÎN PERIOADA 04-12 SEPTEMBRIE 2023 (ADICĂ DUPĂ ÎNCHEIEREA SESIUNII EXTRAORDINARE DE RESTANŢE, DEDICATE STUDENŢILOR DIN ANII TERMINALI) ÎN PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

Pot depune cereri studenții care îndeplinesc condițiile Art. 45 (1) din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților: „Studentul care, la finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre (ani de studii) prevăzut în planul de învăţământ, nu și-a finalizat în totalitate obligațiile școlare și are un număr de cel mult 5 restanțe, poate solicita prelungirea duratei de școlarizare cu 1-2 semestre, în condițiile art.222 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 (cu taxă) și ale hotărârilor consiliului facultății.

STUDENȚII CARE NU DEPUN CERERE VOR FI EXMATRICULAȚI, CU DREPT DE REÎNMATRICULARE ÎN CONDIŢIILE PREVĂZUTE DE PREZENTUL REGULAMENT

Cererea poate fi descărcată aici.

Adrese de mail pe secții:

SPR – gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro

SPE, SPF și SSL- nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro

MASTER – nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro

RISE – cristina.andrei@fspub.unibuc.ro