ANCA DOHOTARIU

ANCA DOHOTARIU

Grad didactic și științific: conferențiar universitar

CV | Anca Dohotariu este conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Publicațiile și interesele sale de cercetare sunt legate de politicile sociale și familiale, cercetarea în domeniul îngrijirii, sociologia familiei și studiile de gen. A condus două proiecte de cercetare post-doctorală privind politicile familiale, egalitatea de gen și echilibrul dintre viața profesională și cea privată în mediul academic. În prezent este responsabilă cu cercetarea calitativă în cadrul proiectului Horizon „ATHENA”.

Cursuri predate la secțiile: SPR (Politici sociale), SPF (Méthodes de recherche en sciences politique, Politiques publiques), MPES (Les politiques familiales et le principe de l’égalité de chances), MIPA (Professional Seminar and Mentoring)

Publicații recente:

  • DOHOTARIU, Anca & Ionela BĂLUȚĂ (2019) Nannies that Care. An Emergent Socio-Professional Category between Legal Regulations and Working Arrangements, Analize – Journal of Gender and Feminist Studies, no. 12, pp. 48-72 [DOAJ, EBSCO, ERIH Plus]
  • DOHOTARIU, Anca (2018) Parental Leave Provision in Romania between Inherited Tendencies and Legislative Adjustments, Symposion. Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences, vol. 5, no.1, pp. 41-57 [DOAJ, EBSCO, Erih Plus, ProQuest, Index Copernicus].
  • DOHOTARIU, Anca coord. (2017), Familia în România, între social şi politic. O incursiune diacronică pluridisciplinară, Ed.Universității din Bucureşti, Bucureşti, 272p. ISBN 978-606-16-0937-6 [CNATDCU A2].

Consultații:

E-mail: anca.dohotariu @fspub.unibuc.ro