CATERINA PREDA

CATERINA PREDA

Grad didactic și științific: conferențiar universitar

CV | Caterina Preda este conferențiar universitar, doctor în științe politice al Universității din București (2009) cu stagii de cercetare doctorală la Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine – Paris 3 și Santiago de Chile. Caterina Preda are abilitare de a coordona doctorate în știinta politică din 2022 și este afiliată Școlii Doctorale de Știință Politică.  Interesată de politica comparată și în special de comparația dintre America Latină și Europa de Est (Chile și România), am desfășurat proiecte de cercetare despre politicile culturale ale dictaturilor din Conul Sud și Europa de Est, Uniunea Artiștilor Plastici din România, arta de memorializare dintr-o perspectivă trans-regională, reprezentarea artistică a romilor. Director al PolArt (Centrul Interdisciplinar de cercetare Arte, Politici, Memorie, Societate) : https://polart.unibuc.ro/ 

Teme de cercetare: politicile culturale în dictaturi și democrații, relația dintre artă și politică, practici artistice de memorializare în contexte post-dictatoriale.

Cursuri predate: SPE (Politics and society in Latin America), SPF (Politique et société en Amérique latine, Art(s) et Politique(s)), SPR (Politică și societate în America latină), SSL (Probleme de securitate în America latină), MPE (Politiques mémorielles et culturelles en Europe)

Publicații recente:

Consultații: marți 14.30-15.30 sala C. Botez cu programare prin email la caterina.preda@unibuc.ro

Site: https://caterinapreda.ro/ , cursuri: https://sites.google.com/unibuc.ro/cursuricaterinapreda