CENTRE DE CERCETARE

CENTRE DE CERCETARE

În prezent FSPUB are șapte centre de cercetare acreditate la nivel de UB

csi@fspub.unibuc.ro

Centrul de Cercetare în Domeniul Studiilor Israeliene s-a născut în mai 2012 din dorinţa membrilor fondatori, profesori şi cercetători din România şi din străinătate, de a pune bazele primei structuri româneşti care să promoveze un domeniu de studii şi cercetare apărut relativ recent în mediul academic internaţional: studiile israeliene. Dat fiind caracterul prin definiţie multi- şi inter-disciplinar al noului domeniu, Centrul reuneşte experţi din diverse ramuri ştiinţifice, de la istorie şi ştiinţe politice la istoria religiilor, studii de securitate ori lingvistica semitică. Din octombrie 2013 poartă numele de Centrul de Cercetare in Domeniu Studiilor Israeliene “Goldstein Goren”.

EUROPEAN RESEARCH CENTRE FOR POLITICAL CULTURE ANALYSIS AND MODELLING (EPCAM)

epcam@fspub.unibuc.ro

Centrul European de Cercetare, Analiză şi Modelare a Culturii Politice (EPCAM) este o entitate academică de cercetare ştiinţifică, învăţământ şi expertiză, cu vocaţie europeană şi interdisciplinară, ce are ca misiune analiza şi modelarea atitudinilor politice faţă de democraţie în contextul fenomenelor de migraţie, terorism şi corupţie din Europa, analiza şi modelarea culturilor politice europene, precum şi analiza şi modelarea regimurilor post-comuniste est-europene aflate fie în procese de tranziţie către democraţie, fie de consolidare a democraţiei. Construcţie instituţională anticipată de formarea în 2012 a Grupului Est-European de Cercetare a Atitudinilor şi Mentalităţilor Politice (EPAM), Centrul European de Cercetare, Analiză şi Modelare a Culturii Politice s-a născut din dorinţa membrilor săi fondatori – profesori şi cercetători din România şi din mai multe universităţi europene – de a pune bazele primei structuri academice instituţionale pan-europene de cercetare interdisciplinară pentru modelarea culturilor politice europene.

Publicații ale EPCAM:

fundamenta.politica@fspub.unibuc.ro

Centrul Fundamenta Politica este o entitate de cercetare ştiinţifică ce funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din București. Centrul îşi propune să dezvolte programe de cercetare teoretică şi aplicată în domeniul ştiinţelor politice, reunind profesori din FSP, doctoranzi şi cercetători asociaţi.

https://fsp.unibuc.ro/polart/

Coordonatoare: conf. dr. Caterina Preda

Creat în 2019, Centrul interdisciplinar de cercetare Arte, Politici, Memorie, Societate (PolArt) susține, promovează și conduce proiecte de cercetare inter-disciplinară, multi-disciplinară pe tema relației dintre artă, politici, memorie și societate în diferite regiuni ale lumii. Plasat la întâlnirea dintre științe politice, relații internaționale, sociologie, istoria ideilor, istoria artei și antropologie culturală, acest centru de cercetare susține proiecte de investigație interesate de reprezentarea puterii politice, precum și de contestarea puterii politice prin reprezentări artistice. Analiza formelor de memorie culturală reprezintă un alt subiect central de analiză al PolArt.

 

Centrul pentru Politicile Egalităţii de Şanse (CPES) este o entitate academică de cercetare ştiinţifică, învăţământ şi expertiză, cu vocaţie internaţională şi interdisciplinară, ce are ca misiune investigarea proceselor de democratizare şi definire a cetăţeniei, de elaborare şi evaluare a politicilor publice, precum şi a proceselor sociale de construcţie a diferenţelor de gen, clasă, etnie, rasă, apartenenţă sexuală şi a altor forme de ierarhizare socială.

 

Centrul pentru Studii de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (IDC) este o entitate academică de cercetare ştiinţifică, învăţământ şi expertiză, cu vocaţie internaţională şi interdisciplinară, ce îşi propune să stimuleze şi să dezvolte cercetarea, inovaţia şi procesele de transmitere a cunoaşterii în domeniul studiilor internaţionale, definite în sens larg ca domeniu interdisciplinar ce investighează interacţiunea socială din perspectivă internaţională. Înfiinţat în 2009 ca program pilot de pregătire complementară și platformă de dialog între mediul academic și cel profesional în domeniul relaţiilor internaţionale, programul Profesionişti în Relaţii Internaționale şi Studii Europene (ProRISE) a constituit nucleul ce a dus la formarea IDC în 2013 şi îşi continuă activitatea în cadrul acestuia.

Home – Centrul român de studii ruse (russianstudiesromania.eu)

office@russianstudiesromania.eu

Membri FSPUB: prof.dr Radu Carp, conf.dr. Armand Goșu

Centrul român de studii ruse este constituit dintr-un grup de cercetători formați în cadrul proiectului Interdisciplinary Research on Russia’s Geopolitics in the Black Sea and the Arctic Ocean în cadrul Institutului de Cercetare al Universității din București. Scopul General este de a cerceta geopolitica Rusiei în Europa de Est, mai ales în regiunea Mării Negre, în contextul agresiunii crescânde a acestui stat din ultimii ani, pe mai multe paliere: politic, economic, social media, militar etc. și să realizăm o serie de studii specializate, care ar ajuta la înțelegerea și cunoașterea acestui subiect.