ANUNȚURI

[Cereri reexaminări și măriri note – an I și II licența, precum și an I master]

[Cereri reexaminări și măriri note – an I și II licența, precum și an I master]

Conform structurii anului universitar 2022-2023 în perioada 01-09.09.2023 vor avea loc reexaminări și măriri pentru cursurile din semestrele 1 & 2 – pentru anii în curs.

În perioada 01-15 august 2023, studenții din anul II de la programele de studii de licență vor putea depune cereri pentru restanțele din anul I și măriri pentru anul în curs.

În perioada 01-15 august 2023, studenții din anul I de la programele de studii de licență și cei din anul I master vor putea depune cereri pentru măriri.

Depunerea cererilor, precum și dovada achitării taxei aferente se face prin transmiterea lor pe adresa de mail a secretarului specializării (vezi la finalul anunțului).

Pentru reexaminări

Studenții din anul II care au restanțe din anul I și studenții anul I în curs și anul II în curs se pot prezenta la această reexaminare doar pe baza cererii și a dovezii plății a 50 lei/reexaminare pentru studenții români și 40 euro/reexaminare pentru studenții străini de la finanțarea cont propriu valutar (CPV). Cele două documente se pot trimite pe adresa secretarului specializării. Cererea se găsește AICI.

Pentru măriri note

Reexaminarea în vederea măririi notei se face gratuit la cel mult 3 discipline din cadrul anului universitar curent, studentului care are promovate toate examenele prevăzute în planul de învăţământ după sesiunea de vară (adică este integralist). Cererea se găsește AICI și se transmite pe mail secretariatului specializării.

Nu sunt posibile susţineri de reexaminări în vederea măririi notelor la discipline studiate în anii precedenţi.

Datele bancare sunt astfel:

– Taxa de restanţă pentru cetățenii români este 50 lei/examen (IBAN RO67RNCB0076010452620072)

-Taxa de restanţă pentru cetățenii străini este 40 euro/examen (IBAN RO15RNCB0076010452620135)

Adrese de mail pe secții:

SPR – gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro

SPE, SPF și SSL- nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro

MASTER – nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro

RISE – cristina.andrei@fspub.unibuc.ro