ANUNȚURI

COMPETIŢIE ERASMUS+ 2023 pentru Masterul Politicile Egalității de Șanse – EGALES pentru anul academic 2023-2024

COMPETIŢIE ERASMUS+ 2023 pentru Masterul Politicile Egalității de Șanse – EGALES pentru anul academic 2023-2024

Grantul ERASMUS a fost fixat la nivel naţional astfel:

 • 600 euro/lună pentru destinaţiile: AustriaBelgia, Cipru, Danemarca, Grecia, FinlandaFranţaGermania, ItaliaOlandaPortugaliaSpania, Suedia
 • 540 euro/lună pentru destinaţiile: Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, LituaniaMacedonia de NordPolonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia


Proceduri

Concursul constă în depunerea unui dosar de concurs (online). După selecţia la nivelul FSPUB, candidatul trebuie să completeze actele de înscriere la Biroul Erasmus+ al UB şi la universitatea gazdă.   

Dosarul de concurs

1. Formular de înscriere 

Se pot alege până la maxim 3 opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţelor; în cazul în care există mai mulţi candidaţi cu aceeaşi preferinţă principală repartizarea se va acorda candidatului cu punctaj superior; în cazul în care un candidat are un punctaj suficient de mare pentru a obţine un loc finanţat, însă toate opţiunile sale au fost repartizate deja unor candidaţi cu punctaj superior, poate alege orice altă destinaţie încă disponibilă.

2. Scrisoare de intenţie / de motivaţie care să includă un scurt Plan de studiu, ce prezintă o potențială listă de cursuri ce doresc să fie urmate la universitatea gazdă (candidatul va consulta site-ul universității gazdă). Scrisoarea de intenție va fi redactată într-o limbă străină relevantă pentru stagiu; dacă se aleg mai multe opțiuni, planul de studiu se va redacta pentru fiecare din opțiuni.

3. Curriculum vitae, obligatoriu în format Europass, într-o limbă străină relevantă pentru stagiu.

Dosarul se trimite la ionela.baluta@unibuc.ro în perioada de înscrieri 31 martie – 14 aprilie 2023, conform calendarului concursului.


Criterii minimale de selecţie

 • calitate de masterand in cadrul Masterului Politicile Egalității de Șanse – EGALES;
 • integralişti după ultima sesiune de examene (fără nici o restanţă, indiferent de anul de studii);
 • media şcolară recomandată minim 7.00 (din anii academici anteriori şi inclusiv semestrul I al anului academic 2022-2023);
 • dosar complet depus în termen;
 • să aibă cunoştinţele lingvistice necesare.

Punctajul se acordă după cum urmează: 

 • motivaţia academică a alegerii destinaţiei și capacitatea de adaptare la situații și medii culturale noi (40%):punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin Planul/Planurile de studiu și lista activităților extracuriculare incluse în dosar;
 • interesul pentru o mobilitate internaţională, relevanța mobilității pentru pregătirea de specialitate în domeniu (30%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim, se evaluează prin actele relevante din dosar (CV, scrisoare de motivație);
 • cunoştinţe lingvistice (20%): punctaj 1 – 10, 10 reprezentând maxim;
 • performanţă şcolară (10%): media tuturor semestrelor încheiate în programul curent de studii (pentru anul 1: 1 semestru, pentru anul 2: 3 semestre, pentru anul 3: 5 semestre).

Punctajul final este media ponderată a celor patru criterii de mai sus (ponderile sunt menționate în paranteze). Punctajul minim pentru selecție este 7.50.

Criterii de departajare

În cazul în care pe ultimul loc eligibil se află candidaţi cu acelaşi punctaj, criteriile de departajare vor fi, în ordine, 1. motivaţia academică a alegerii destinaţiei; 2. nivelul de cunoştinţe lingvistice; 3. media școlară.

Precizări privind efectuarea mobilității

·       Candidații declarați rezervă la această selecție pot deveni titulari de grant Erasmus+ în cazul în care există fonduri disponibile sau în cazul în care un student declarat titular renunță la mobilitate pentru respectiva destinație a candidatului declarat rezervă.

·       Studenții aflați în ani terminali în momentul selecției (licență anul 3 sau 4 și master anul 2) vor putea beneficia de mobilități Erasmus+ derulate numai în semestrul al doilea 2023-2024 (condiționant de admiterea la master/doctorat).


Calendar

31 martie – 14 aprilie 2023

Înscriere online

Dosarul se trimite la ionela.baluta@unibuc.ro

20 aprilie 2023

Afișarea rezultatelor

21 aprilie 2023

Contestaţii

22 aprilie 2023

Afişarea rezultatelor finale

Precizări 

·       Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic, minim 90 de zile de la ziua înregistrării la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor (conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim finalul semestrului din universitatea gazdă 2023-2024.

·       Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă).

·       În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.

·       Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.

·       Un student poate beneficia de grant ERASMUS+ pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 de luni de stagiu/ciclu de studii).

COMISIA DE CONCURS
Prof.univ.dr. Ionela BĂLUȚĂ, președintă

Prof.univ.dr. Laurențiu VLAD, membru

Conf.univ.dr. Anca DOHOTARIU, membră

COMISIA DE CONTESTAȚII

Conf.univ.dr. Claudiu TUFIȘ, președinte

Conf.univ.dr. Ruxandra IVAN, membră

Lect.univ.dr. Felicia BEJAN, membră

Formularul de înscriere AICI

Lista universităților partenere AICI

Leave your thought here