ANUNȚURI

DECONTARE STB

DECONTARE STB

Decontarea cheltuielilor pentru abonamente STB se face, în fiecare lună pentru abonamentele achiziționate în luna precedentă.

Documente necesare în vederea decontării: 

– Carnetul de student sau legitimația de transport

– Copie CI

– Cardul STB în original și copie (copia se păstreză pentru decont)

– Bonul fiscal de achizitionare a abonamentului, în original (data emiterii acestuia nu trebuie să fie în perioada de valabilitate a călătoriilor)

– Extrasul de cont al studentului (copie sau original). Acesta se aduce doar o singură dată, sau atunci când numărul de cont/banca se modifică.

– Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea decontării (se depune o singură dată, la prima decontare).

Decontarea abonamentelor se face astfel:

– Pentru documentele depuse în perioada 1-14 a lunii, decontarea se face până la sfârșitul lunii în curs

– Pentru documentele depuse în perioada 15-30/31 a lunii, deconatrea se va face în luna următoare.