DEPARTAMENTE

DEPARTAMENTE

Grupează cadrele didactice din Facultatea de Știinţe Politice a Universităţii din Bucureşti cu competenţe în domeniile care dau denumirea acestui department. Membrii PPRISS predau discipline la nivel de licenţă, master şi doctorat care corespund acestor domenii. Departamentul cooperează cu departamente similare din ţară şi din străinătate, dezvoltând proiecte de cercetare recunoscute pe plan internaţional, iar membrii săi contribuie constant la publicaţii de specialitate recunoscute.

În cadrul PPRISS funcţionează două centre de cercetare:

Director Departament
Vacant

Consiliul Departamentului
Conf. Dr. Armand GOȘU
Lect. Dr. Domnica GOROVEI

Membri PPRISS: Lect.univ.dr. Ana-Maria Bârsan, Prof.univ.dr. Georgeta Ghebrea, Lect.univ.dr. Domnica Gorovei, Conf.univ.dr. Armand Goșu, Lect.univ.dr. Dan Lazea, Prof.univ.dr. Iulia Antoanella Motoc, Conf.univ.dr. Dan Pavel, Conf.univ.dr. Bogdana Petrică, Prof.univ.dr. Cristian Preda, Conf.univ.dr. Camelia Florela Voinea

Este unul dintre cele trei departamente ale Facultății de Științe Politice și reunește specialiști în domeniile, conexe, ale teoriei/filozofiei politice, istoriei ideilor politice și constituționale. În disciplinele dreptului constituțional sunt activi Prof. Dr. Ioan Stanomir (constituţionalism comparat; conservatorismul modern) și Conf. Dr. Bogdan Iancu (constituționalism european; stat și drept public). Prof. Dr. Florin Țurcanu s-a specializat în studiul Ideologiilor totalitare și în istoria intelectuală a secolului XX. Prof. Dr. Cristina Petrescu studiază comunismul și postcomunismul, iar Conf. Dr. Victor Rizescu istoria politicilor de dezvoltare. Conf. Dr. Caterina Preda se ocupă de relația dintre artă și politică, dar și de cultura politică a Americii Latine. Conf. Dr. Alexandra Iancu studiază elitele politice și patologia democratizării. Lector Dr. Irina Matei s-a specializat în studiul politicilor culturale și al totalitarismului german, Lector Dr. Alexandru Gussi în istoria vieții politice franceze și a sistemelor de partide din Europa, Cosmin Dogaru în studiul leadership-ului. Istoria ideilor politice este domeniul Conf. Dr. Cătălin Avramescu, Conf. Dr. Miruna Tătaru-Cazaban, și Conf. Dr. Camil Pârvu. Membrii departamentului au publicat la edituri de vârf în domeniul lor (Brill, Routledge, Princeton, etc.) și au ținut cursuri sau au avut stadii de specializare în universități și institute precum Heidelberg, Oxford, Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales sau Université Libre Bruxelles.

În cadrul PPRISS funcţionează două centre de cercetare:

  • Centrul Interdisciplinar de Cercetare Arte, Politici, Memorie, Societate
  • Centrul Fundamenta Politica

Director Departament
Conf. Dr. Cătălin AVRAMESCU

Consiliul Departamentului
Prof. Dr. Florin ȚURCANU
Lect. Dr. Cosmin-Ștefan DOGARU

Membri TIPC: Lect.univ.dr. Cosmin Ștefan Dogaru, Lect.univ.dr. Alexandru Gussi, Conf.univ.dr. Alexandra-Alina Iancu, Conf.univ.dr. Bogdan Iancu, Lect.univ.dr. Irina Matei, Conf.univ.dr. Camil Pârvu, Prof.univ.dr. Cristina Petrescu, Conf.univ.dr. Caterina Preda, Conf.univ.dr. Victor Rizescu, Prof.univ.dr. Ioan Stanomir, Conf.univ.dr. Miruna Tătaru-Cazaban, Prof.univ.dr. Florin Țurcanu

Director Departament
Conf. Dr. Claudiu TUFIȘ

Consiliul Departamentului
Conf. Dr. Raluca ALEXANDRESCU
Conf. Dr. Anca DOHOTARIU
Conf. Dr. Silvia MARTON
Lect. Dr. Oana Valentina SUCIU

Membri GCSE: Conf.univ.dr. Raluca Alexandrescu, Prof.univ.dr. Ionela Băluță, Lect.univ.dr. Felicia Bejan, Conf.univ.dr. Anca Dohotariu, Conf.univ.dr. Luciana Alexandra Ghica, Conf.univ.dr. Ruxandra Ivan, Prof.univ.dr. Ligia Livadă Cadeschi, Conf.univ.dr. Silvia Marton, Lect.univ.dr. Brîndușa Nicolaescu, Lect.univ.dr. Damiana Oțoiu, Prof.univ.dr. Dragoș Petrescu, Asist.univ.dr. Octavian Sofronea, Lect.univ.dr. Oana Valentina Suciu, Prof.univ.dr. Laurențiu Vlad