ANUNȚURI

Depunere acte pentru decontarea abonamentelor STB

Depunere acte pentru decontarea abonamentelor STB

În perioada 17.05-31.05 se depun acte pentru decontarea abonamentelor STB

Actele se depun la Facultatea de Științe Politice, Calea Plevnei nr 59, Corp B, Birou Administrator, luni-vineri 09:00-12:00

Acte necesare decontării:

-Carnet de student sau legitimație de transport vizate pe anul în curs.

-Card STB în original și copie (copia se păstrează pentru decont).

-Bon fiscal de achizițăonare a abonamentului, în original (data emiterii acestuia nu trebuie să fie în perioada de valabilitate a călătoriilor).

-Extras de cont al studentului (copie sau original). Acesta se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul bancar sau contul se modifică.

-Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea decontării ( se depune o singură dată, la prima decontare ).