MASTER ÎN POLITICILE EGALITĂȚII DE ȘANSE (RO) – MPES

MASTER ÎN POLITICILE EGALITĂȚII DE ȘANSE (RO) – MPES

Master în Politicile Egalității de Șanse (MPES)

120 ECTS

Master profesional cu durata de patru semestre, parte a programului de Master European EGALES.

Profil

Programul e organizat în română, dar oferă și posibilitatea unui parcurs în limbi străine: în fiecare an, 10 studente/studenți pot opta pentru admiterea în masterul european, care deschide calea obținerii a două diplome și oferă posibilitatea de a studia în cele șase universități partenere: Universitatea din București, Université Lumière Lyon2,  Universitat Autonoma de Barcelona, Université Libre de Bruxelles, Abo Akademi Finland, Université Toulouse Jean Jaurès. Mobilitățile pot fi efectuate în franceză, engleză sau spaniolă.

Masterul formează experți în elaborarea și implementarea politicilor egalității de șanse, la nivel național și european, atât în instituțiile publice cât și în mediul privat. Absolventele și absolvenții MPES obțin trei calificări din Clasificarea Ocupațiilor din România: expert în egalitate de șanse; manager de responsabilitate socială; expert relații sociale. E vorba despre expertiză științifică în elaborarea strategiilor, proiectelor și politicilor publice europene în domeniul egalității de șanse; despre expertiză în analiza priorităților politice naționale în domeniul egalității de șanse și corelarea acestora cu politicile europene; despre dobândirea unor competențe profesionale și transversale necesare pentru a candida la posturile scoase la concurs de către instituțiile naționale sau europene; despre dobândirea abilității de a redacta, într-un limbaj profesional riguros, analize, rapoarte sau cercetări cerute de instituții publice sau private; despre formarea intelectuală (inclusiv prin stagii de cercetare) necesară continuării cercetării științifice în domeniul egalității de șanse.

Conținut

Programul MPES are două părți:

În primul an de studiu sunt dobândite conceptele și instrumentelor teoretice și analitice din mai multe domenii: juridic (dreptul nediscriminării, legislația egalității de șanse); politici publice (politicile egalității de șanse, politicile familiale); dezvoltare internațională (agenda globală a diversității și egalității de șanse); construcția genului; conceptualizarea și analiza diacronică a egalității sociale și a sărăciei; construcția cetățeniei și etniei prin prisma egalității de șanse.

În primul semestru al celui de-al doilea an de studiu mai multe cursuri aplicate introduc perspective profesionale asupra politicilor publice, multe dintre ele oferite de experți din mediul profesional. Ultimul semestru este rezervat în exclusivitate stagiilor de practică și redactării lucrării de dizertație.

Atât în primul, cât mai ales în al doilea an, colaboratori cu expertiză academică și experiență profesională în organizații precum Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, UNICEF, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse sau E-Romnja le oferă studenților instrumente conceptuale și analitice necesare pentru inserția profesională.

Studenții fac stagii de practică utile pentru proiectul lor profesional, în instituții publice (ANES, CNCD, Comisia pentru egalitate de șanse a Senatului României, DGASPC-uri și primării), organizații din domeniul egalității de șanse (CPE, Centrul FILIA, Asociația Necuvinte, Asociația Transcena, Asociația E-Romanja, UNICEF ș.a.) , în organizații mass-media (Dela0, DOR).

Programul oferă, prin finanțare Erasmus+, mobilități în universitățile partenere în EGALES, ca și Universitatea din Lausanne (Elveția) Universitatea din Padova (Italia), Universitatea de Québec din Montréal (Canada).

Debușee profesionale

Absolvenții masterului Politicile Egalității de șanse în context românesc și european lucrează în:

– instituții publice din România care analizează, elaborează și implementează politicile egalității de șanse: Ministerul Muncii și Protecției Sociale; comisiile parlamentare pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și Drepturile Omului; Agenția Națională pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați; Consiliul Național pentru combaterea discriminării;

– instituții publice europene însărcinate cu analiza, elaborarea și implementarea politicilor în domeniul egalității de șanse: Comisia europeană; Comisia pentru drepturile femeii și pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați a Parlamentului european; Rețeaua europeană pentru promovarea femeilor în funcții de conducere; Institutul european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați;

– organizații naționale neguvernamentale care promovează egalitatea de șanse: Centrul Parteneriat pentru Egalitate; Fundația Șanse egale pentru femei; Asociația Mozaiq; Asociația ACCEPT; Amnesty Internațional.

– organizații internaționale neguvernamentale ce promovează egalitatea de șanse: European Women’s Lobby; International Gender Policy Network; European Solidarity Toward Equal Participation of People (EUROSTEP); European Roma Information Office.

Coordonatoare academice: Prof. univ. dr. Ionela BĂLUŢĂ | Conf. univ. dr. Anca DOHOTARIU

 

CURSURI

SEMESTRUL II [ANUL I, SEMESTRUL II]

Cursuri obligatorii

Seminar profesional și mentorat – Simona Necula

Intersecționalitate și politici sociale europene – Emanuela Ignățoiu-Sora

Gender: construcţie identitară şi egalitatea de şanse – Ionela Băluță

Politici familiale şi egalitate de şanse – Anca Dohotariu

Sărăcie şi excluziune socială – Ligia Livadă Cadeschi

Modul opțional în limba franceză

Séminaire professionnel et mentorat – Simona Necula

Intersectionnalité et politiques sociales de l’Union Européenne – Emanuela Ignățoiu-Sora

Gender: construction identitaire et égalité des chancesIonela Băluță

Politiques familiales et égalité des chances – Anca Dohotariu

Pauvreté et exclusion sociale – Ligia Livadă Cadeschi

 

SEMESTRUL IV [ANUL II, SEMESTRUL II]

Cursuri obligatorii

Seminar de cercetare – Ligia Livadă Cadeschi

Instituţiile publice ale egalităţii de şanse: stagiu practic – Simona Necula

Actorii egalităţii de şanse: stagiu practic – Simona Necula

Mentorat profesional – Emanuela Ignățoiu-Sora