MASTER DE STUDII EUROPENE (RO) – MSE

MASTER DE STUDII EUROPENE (RO) – MSE

Master de Studii Europene (MSE)

120 ECTS

Profil

MSE e cel mai vechi program de studii europene din țară. Predarea se face exclusiv în limba română și propune o profesionalizare de-a lungul a 4 semestre. Masterul a atins un obiectiv ambițios, acela de a forma specialiști în afaceri europene, capabili să elaboreze politici publice de la nivel național ca parte a politicilor sectoriale de la nivelul UE.

MSE se adresează nu doar absolvenților de științe politice, ci tuturor celor care își propun să înțeleagă și să aprofundeze evoluțiile politice europene, fiind construit într-o logică multidisciplinară (științe politice, studii de securitate, drept, relații internaționale, sociologie, istorie, economie), menită să sporească nivelul de cunoștințe și abilități în domeniul afacerilor europene.

Competențele pe care le dezvoltă studenții sunt diverse. Pe de o parte, aptitudini transversale precum capacitatea de sinteză și analiză, management de proiecte europene, rigoare academică, dezvoltarea de abilități de cercetare-dezvoltare, prin elaborarea de analize și puncte de vedere privind activitățile specifice din domeniul afacerilor europene în condiții de independență și obiectivitate științifică etc. Pe de altă parte, o conceptualizare a noțiunilor de bază, ilustrate prin exemple concrete, și o deschidere către o specializare în domeniul european.

Conținut

De-a lungul celor doi ani, MSE oferă instrumentele necesare unei analize a evoluțiilor de la nivel european. Probleme de securitate, mecanisme ale politicilor comune, istoria construcției europene, modele constituționale europene, drept instituțional al UE, politica externă a UE (Balcanii de Vest, America Latină, Africa etc), partide europene, protecția europeană a drepturilor omului, spațiul public european, guvernanța zonei euro sunt principalele tematici abordate. Masterul nu neglijează nici dezbaterile și provocările actuale și viitoare ale UE precum tranziția verde (schimbări climatice, biotehnologii), tranziția digitală (superconectivitate, evoluția inteligenței artificiale, transformări tehnologice, securitate cibernetică), aspecte sociale (demografie, îmbătrânirea populației), spațiul de libertate și justiție (migrație și azil), schimbări în ordinea globală.

Îmbinând latura teoretică cu cea practică, formarea este completată (în semestrele II și IV) de ateliere tematice pornind de la cazuri concrete explicate de specialiști din domeniu, practicieni și absolvenți, diplomați și decidenți politici de la nivel național și european (secretari de stat, deputați europeni, comisari europeni).

Atelierele tematice țintesc chestiuni generale precum tehnici de negociere; fonduri structurale; proiecte europene; comunicare europeană; rețele și parteneriate europene; lobby și advocacy european; pregătirea pentru concursurile organizate de instituțiile Uniunii Europene; diplomație și protocol la nivel european etc. Atelierele abordează și problematici punctuale precum dinamica politicii agricole comune și a dezvoltării rurale; problemele privitoare la azil și migrație; deficitul democratic la nivel european; derapajele autoritare în statele UE; spețe CEDO și CJUE; Planul Național de Redresare și Reziliență; Mecanismul de cooperare și de verificare (MCV); combaterea corupției în UE; populism și alegeri europene; mișcări de stradă și proteste.

FSPUB are parteneriate cu institute de cercetare și alte organizații implicate în domeniul afacerilor europene: direcțiile de afaceri europene ale ministerelor, Reprezentanța Comisiei Europene în România, Biroul de Informare al Parlamentului European în România, birourile deputaților europeni din țară, Institutul European din România, ambasade. Stagiile de practică sunt adaptate profilului și interesului fiecărui student, pentru a oferi încă din timpul masterului ocazia de a face parte din echipe de specialiști, deschizând astfel perspectiva unei cariere în domeniu. 

Debușee profesionale

Absolvenții MSE au construit parcursuri profesionale în instituțiile din domeniu din țară sau din străinătate: în administrație, în instituții europene, în organizații non-guvernamentale, think thank – uri ori misiuni diplomatice, precum și în mediul privat și antreprenorial. Nu în ultimul rând, numeroși funcționari, asistenți parlamentari ori experți europeni sunt absolvenți ai MSE.

CURSURI

SEMESTRUL II [ANUL I, SEMESTRUL II]

Cursuri obligatorii

Modele constituţionale europene – Ioan Stanomir

Sistemul judiciar al Uniunii Europene – Elena Pacea

Partide politice europene – Andreea Zamfira

Statul de drept și instituțiile UE – Iulia Motoc

Afaceri europene contemporane – atelier practic 1 – Mihai Sebe

 

SEMESTRUL IV [ANUL II, SEMESTRUL II]

Cursuri obligatorii

Afaceri europene contemporane – atelier practic 2 – Dan Drăghia

Stagiu practic [1 și 2] – Domnica Gorovei

Seminar de cercetare 2. Documentare și redactare disertație – Profesor coordonator