PUBLIC DOCUMENTS

PUBLIC DOCUMENTS

Anunțul privind scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2022-2023 a posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1251 din 24.11.2022.

SEMESTRUL I

Pe semestrul I al anului universitar 2022-2023, Departamentul de Politici Publice, Relații Internaționale și Studii de Securitate (Facultatea de Ştiinţe Politice) a scos la concurs un post de lector universitar în domeniul relații internaționale și studii europene (lector 12) și un post de lector universitar în domeniul științe politice (lector 13). 

IMPORTANT! 

Toate informațiile legate de constituirea dosarului de concurs, calendarul şi desfăşurarea concursurilor didactice, legislaţia, regulamentele şi metodologiile în vigoare sunt disponibile pe site-ul Universităţii din Bucureşti: Acces aici. 

ANUNȚ REZULTAT CONCURS – 31 ianuarie 2023 Concursul pentru postul de lector universitar în domeniul științelor politice (lector 13) a fost câștigat cu punctaj maxim de dna. Mirela Cerkez. 

Aici găsiți regulamentele FSPUB și UB, calendarul și comisiile pentru concursul pentru acordarea a trei gradații de merit din noiembrie-decembrie 2022.

I. REGULAMENTE 

Metodologie-cadru UB privind acordarea gradațiilor de merit

Regulament FSPUB în vederea acordării gradaţiilor de merit

II. CALENDAR

24 nov.–6 dec. 2022: depunerea dosarelor la facultate (dna. Pădurean) și punerea lor la dispoziția membrilor FSPUB prin google drive

7 – 9 dec.: întrunirea comisiilor de concurs și afișarea rezultatelor

12 dec.: depunerea eventualelor contestații

13 dec.: reunirea comisiilor de contestații și afișarea rezultatelor

III. COMISII pentru gradații de merit (7-9 decembrie)

TIPC

Conf. C. Pîrvu – președinte

Conf. M. Tătaru-Cazaban – membră

Conf. C. Avramescu – membru

Prof. I. Stanomir – supleant

Prof. F. Țurcanu – supleant

PPRISS

Prof. R. Carp – președinte

Lect. D. Gorovei – membră

Prof. G. Ghebrea – membră

Prof. I. Motoc – supleantă

Conf. B. Petrică – supleantă

GCSE

Conf. A. Dohotariu – președintă

Conf. L. Ghica – membră

Conf. R. Ivan – membră

Prof. L. Vlad – supleant

Conf. S. Marton – supleantă

 Comisia de contestații (13 decembrie)

Conf. R. Alexandrescu – președintă

Lect. I. Matei – membră

Conf. A. Goșu – membru

14 dec.:  ședința Consiliului FSPUB pentru validarea rezultatelor și trimiterea lor la Rectorat

Declaraţie plata cu ora (Departament)

Declaraţie plata cu ora (Şcoala Doctorală)

GRADAŢII DE MERIT – model fișă de auto-evaluare

DEPLASĂRI INTERNE – Raport de misiune

MOBILITĂȚI INTERNAȚIONALE – Anexa 1 (Solicitare finanțare: .doc | .pdf)

MOBILITĂȚI INTERNAȚIONALE – Anexa 2 (Raport: .doc | .pdf)

MOBILITĂȚI INTERNAȚIONALE – Anexa3 (Evaluare instituțională: .doc | .pdf)

Deciziile Consiliului FSPUB pe anul 2023 pot fi consultate AICI

Deciziile Consiliului FSPUB pe anul 2022 pot fi consultate AICI

 
CALENDAR
13 – 20 ianuarie 2020Depunerea candidaturilor pentru funcția de decan
27 – 31 ianuarie 2020 – Avizarea candidaturilor de către Consiliile facultăților
3 – 7 februarie 2020 – Interviu cu candidații propuși de consilii
12 februarie 2020 – Validarea în Consiliul de Administrație
 
19 februarie 2020 
Validarea în Senat