FELICIA BEJAN

FELICIA BEJAN

Grad didactic și științific: lector universitar

CV | Felicia Bejan, lector la Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București, este licențiată în drept și doctor în științe juridice și este autoare a unor studii și monografii în domeniu.

Domenii de cercetare: drept

Cursuri predate la secțiile: SPR (Sistemul judiciar românesc, Dreptul Uniunii Europene), SPE (The Romanian Legal System), SSL (Dreptul Uniunii Europene), MPES (Legislația și instituțiile egalității de şanse)

Publicații recente:

  • The First Romanian Regulation on Moral Harassment, Agora International  Journal of Juridical  Sciences, Vol. 14 No 2 /2020.
  • Fuziunea și Divizarea Societăților, Editura Universității din București, 2019, ISBN 978-606-1049-5-334.
  • Employees participation Rights – The Transposition of the Article 16 of Directive 2005/56/CE  on  Cross -Border Merger in the Member States, Agora International Journal of Juridical Sciences”,  nr. 1/2018.

Consultații:

E-mail: felicia.bejan@unibuc.ro