DOCUMENTS PUBLICS

DOCUMENTS PUBLICS

The announcement regarding the open competition in the first semester of the academic year 2023–2024 for vacant teaching positions for a tenured period was published in the Official Gazette of Romania, part III, no. 438 of 29.11.2023.

For the first semester of the 2023–2024 academic year, the Department of Theory and Political and Constitutional History (Faculty of Political Science) opened for competition two Associate professor positions (Associate professor 11 and Associate professor 12).

For the first semester of the academic year 2023–2024, the Department of Public Policies, International Relations and Security Studies (Faculty of Political Science) opened for competition one Associate professor position (Associate professor 6).

All three Associate professor positions are for a tenured position.

The competition calendar is available HERE.

IMPORTANT!

All the information related to creating the competition dossier, the calendar and the evolution of didactic competitions, the legislation, the regulations, and the current methodologies are available on the University of Bucharest’s website: Access HERE.

FSPUB Regulations for the organisation of the competition

 

Aici găsiți regulamentele FSPUB și UB, calendarul și comisiile pentru concursul pentru acordarea a trei gradații de merit din noiembrie-decembrie 2022.

I. REGULAMENTE 

Metodologie-cadru UB privind acordarea gradațiilor de merit

Regulament FSPUB în vederea acordării gradaţiilor de merit

II. CALENDAR

24 nov.–6 dec. 2022: depunerea dosarelor la facultate (dna. Pădurean) și punerea lor la dispoziția membrilor FSPUB prin google drive

7 – 9 dec.: întrunirea comisiilor de concurs și afișarea rezultatelor

12 dec.: depunerea eventualelor contestații

13 dec.: reunirea comisiilor de contestații și afișarea rezultatelor

III. COMISII pentru gradații de merit (7-9 decembrie)

TIPC

Conf. C. Pîrvu – președinte

Conf. M. Tătaru-Cazaban – membră

Conf. C. Avramescu – membru

Prof. I. Stanomir – supleant

Prof. F. Țurcanu – supleant

PPRISS

Prof. R. Carp – președinte

Lect. D. Gorovei – membră

Prof. G. Ghebrea – membră

Prof. I. Motoc – supleantă

Conf. B. Petrică – supleantă

GCSE

Conf. A. Dohotariu – președintă

Conf. L. Ghica – membră

Conf. R. Ivan – membră

Prof. L. Vlad – supleant

Conf. S. Marton – supleantă

 Comisia de contestații (13 decembrie)

Conf. R. Alexandrescu – președintă

Lect. I. Matei – membră

Conf. A. Goșu – membru

14 dec.:  ședința Consiliului FSPUB pentru validarea rezultatelor și trimiterea lor la Rectorat

Declaraţie plata cu ora (Departament)

Declaraţie plata cu ora (Şcoala Doctorală)

GRADAŢII DE MERIT – model fișă de auto-evaluare

DEPLASĂRI INTERNE – Raport de misiune

MOBILITĂȚI INTERNAȚIONALE – Anexa 1 (Solicitare finanțare: .doc | .pdf)

MOBILITĂȚI INTERNAȚIONALE – Anexa 2 (Raport: .doc | .pdf)

MOBILITĂȚI INTERNAȚIONALE – Anexa3 (Evaluare instituțională: .doc | .pdf)

Deciziile Consiliului FSPUB pe anul 2023 pot fi consultate AICI

Deciziile Consiliului FSPUB pe anul 2022 pot fi consultate AICI

 
CALENDAR
13 – 20 ianuarie 2020Depunerea candidaturilor pentru funcția de decan
27 – 31 ianuarie 2020 – Avizarea candidaturilor de către Consiliile facultăților
3 – 7 februarie 2020 – Interviu cu candidații propuși de consilii
12 februarie 2020 – Validarea în Consiliul de Administrație
 
19 februarie 2020 
Validarea în Senat