RAPPORTS RECHERCHE

RAPPORTS RECHERCHE

RAPOARTE ANUALE DE CERCETARE

 

MANAGEMENTUL CERCETĂRII

 

Constituită în anul 2012, echipa de management al cercetării îşi propune sprijinirea şi dezvoltarea cercetării în cadrul FSPUB prin următoarele activităţi:

  • constituirea unei BAZE DE DATE, actualizată periodic, care reunește principalele axe şi programe de finanţare a cercetării şi a programelor de studii universitare, atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional; 
  • constituirea unor dosare cu ghidurile şi fişele sintetice ale principalelor axe de finanţare;
  • susţinerea cadrelor didactice ale FSPUB în elaborarea unor proiecte de cercetare colectivă; 
  • sprijinirea revistelor facultăţii în vederea indexarii în baze de date internaţionale; 
  • oferirea sprijinului organizatoric pentru conferinţe ale cadrelor didactice ale FSPUB; 
  • dezvoltarea bazei de date Alumni şi efectuarea unor cercetări regulate privind opţiunile de formare şi de carieră ale studenţilor/ absolvenţilor FSPUB