GEORGETA GHEBREA

GEORGETA GHEBREA

Grad didactic și științific: profesor universitar

CV | Georgeta Ghebrea este profesor universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București; conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Știință Politică

Domenii de interes: modelul social european, paradigme ale politicilor egalităţii de şanse, metode interactive și participative în științele politice.

Cursuri predate la secțiileȘcoala doctorală (Paradigme de cercetare în științele politice), SPR (Sociologie politică, Metode şi tehnici de cercetare, Metode aplicate de cercetare în științele politice, Psihosociologia organizaţiilor politice si administrative), SSL (Sociologie politică, Metode şi tehnici de cercetare aplicate pentru studii de securitate), MPES (Analiza diacronică a politicilor egalităţii de şanse), MSE (Modelul social european)

Publicații recente:

  • „Remodelarea unui model? Modelul Social European, schimbare și stabilitate în perioada pandemiei COVID-19”, Sfera Politicii, iunie 2021, Indexed in: CEEOL, DOAJ, Index COPERNICUS, EBSCO, ProQuest, Library of Congress, SCIPIO etc. http://revistasferapoliticii.ro/sfera/2021-Special/pdf/2021.06.Ghebrea.pdf
  • „The Socio-Political Role of Zombie Categories. A Case Study of the Referendum Amending Article 48 of The Romanian Constitution (6-7 October 2018)”, International Journal of Humanities and Applied Social Science, E-ISSN: 2471-7576 January 2021, Vol: 6, Issue: 1/2021, DOI: 10.33642/ijhass.v6n1p1. Indexed in: Index Copernicus, Research Junction, DRJI, DOAJ, ProQuest.
  • „Non-voting as a political action. The behaviour of political science students regarding the referendum for the “traditional family” in Romania, 2018”, Analele Universităţii „Ovidius” din Constanţa – Seria Ştiinţe Politice – Annals of the „Ovidius” University of Constanţa – Political Science Series Volume 8 (2019): 75-91. Indexed in: CEEOL, ERIH PLUS, INDEX COPERNICUS

Consultații: online, Zoom

E-mail: georgeta.ghebrea@fspub.unibuc.ro