ANUNȚURIȘCOALA DOCTORALĂ

Susţinerea  tezei  de doctorat de către drd. Crăciun Andrei-Iulian

Susţinerea  tezei  de doctorat de către drd. Crăciun Andrei-Iulian

În  data de 14 octombrie 2022, ora 8.30 la Facultatea de Științe Politice, Sala Profesorilor va  avea  loc susţinerea  tezei  de doctorat intitulată:

,, PANAIT ISTRATI-BIOGRAFIA POLITICĂ ȘI IMAGINARUL OMULUI REVOLTAT DE LA ANGAJAMENTUL SOCIALIST LA DESPĂRȚIREA DE COMUNISM

de  către

CRĂCIUN ANDREI-IULIAN

În vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Științe Politice

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof.dr. Cristian PREDA

Conducător de doctorat: Prof.dr. Ioan STANOMIR

Referenţi oficiali: 

1. C.s.II.dr. Cristian Vasile – Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” din București;

2. Prof.dr. Angelo MITCHIEVICI – Universitatea ”Ovidius” din Constanța;

3. Conf.dr. Raluca ALEXANDRESCU  – Universitatea din București