ANUNȚURI

[ÎNSCRIERE RESTANȚE]

[ÎNSCRIERE RESTANȚE]

STUDENȚII DIN ANI TERMINALI (AN III LICENȚĂ ȘI AN II MASTER) ȘI STUDENȚII REÎNMATRICULAȚI

În perioada 18.04.-05.05.2023 se depun cereri pentru susținerea examenelor restante, astfel:

1) se pot depune cereri pentru examenele restante din sem II al anilor anteriori pentru sesiunea din 15.05-11.06.2023.

2) se pot depune cereri pentru toate examenele restante (atât sem I cât și II din anii anteriori) pentru sesiunea 12-18.06.2023.

Menționăm că pentru examenele restante al anului în curs nu se depune cerere și nu se plătește taxă de restanță …vă puteți prezenta la restanțe.

Pentru perioada de reexaminări / măriri note din 19 – 25.06.2023 se vor depune cereri imediat după încheierea sesiunii din 12-18.06.2023 și constatarea faptului că sunt discipline nepromovate. Aceste examene se plătesc de către toți studenții.

Examenele de măriri note (maxim 3 discipline) trebuie de asemenea cerere distinctă, nu se plătesc, și se referă doar la anul în curs (an III licență și an II master) și presupune ca studentul să fie integralist.

______________________________________________________________________________

Cererile de înscriere la examenele restante, însoțite de chitanța de plată a examenelor restante (plata se poate efectua la casieria Rectoratului Universităţii din Bucureşti, Șos. Panduri nr.90, sector 5, Bucureşti sau în conturile bancare menționate mai jos, detalii plată: „Facultatea de Științe Politice-taxă de restanță”), se depune la secretariat (sau electronic pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă; adresele de mail defalcate mai jos).

Taxele pentru examenele restante sunt astfel:

-Taxa de restanţă pentru cetățenii români este 50 lei/examen (IBAN RO67RNCB0076010452620072)

-Taxa de restanţă pentru cetățenii străini este 40 euro/examen (IBAN RO15RNCB0076010452620135)

Studenții aflați în semestru suplimentar pot susține toate restanțele pe care le au de dat doar prin transmiterea cererii de înscriere, fără a plăti taxa de restanțe întrucât au îndeplinit această cerință încă de la înscrierea în semestru suplimentar.

Cererea de înscriere la examenele de restanţă se poate descărca de aici.

Adrese de mail pe secții:

SPR – gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro 

SPE, SPF și SSL- nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro

RISE – cristina.andrei@fspub.unibuc.ro

MASTER – nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro 

 

 

*

*          * 

STUDENȚII DIN AN II LICENȚĂ

1) în perioada 18.04-05.05.2023 pot depune cereri cei care au examene restante din anul I, semestrul al II-lea (din anul univ.2021-2022) cu prezentare în perioada 12.06–07.07.2023, cu plata taxei de restanță și cei care au restante sem I (din anul univ.2021-2022) cu prezentare în perioada
08-14.07.2023, cu plata taxei de restanță.

2) imediat după finalizarea sesiunii de examene din 12.06–07.07.2023 se pot depune cereri pentru cei  examenele rămase restante (sem II din anii anteriori), cu plata taxei de restanță.

Precizăm că pentru examenele restante ale anului în curs nu se face cerere și nu se plătește taxă de restanță, deci vă puteți prezenta la restanțe.

Reexaminările și măririle de note vor avea loc în perioada 01-09.09.2023 (pentru care va fi organizată separat perioadă de înscriere..veți fi anunțați la momentul respectiv…pentru toate reexaminările se face cerere și se plătește, iar pentru examenele de mărire notă (maxim 3 discipline) și valabile doar pentru anul curent, presupune de asemenea cerere, fără plata taxei de examinare și studentul să fie integralist.

STUDENȚII DIN AN I LICENȚĂ ȘI AN I MASTER

1) se pot prezenta la sesiunea de restanțe (atât sem I cât și II) din perioada 08-14.07.2023 fără cerere și fără plata taxelor de examinare.

Reexaminările și măririle de note vor avea loc în perioada 01-09.09.2023 (pentru care va fi organizată separat perioadă de înscriere..veți fi anunțați la momentul respectiv…pentru toate reexaminările se face cerere și se plătește, iar examenele de mărire notă (maxim 3 discipline) presupune de asemenea cerere, fără plata taxei de examinare și studentul să fie integralist.

__________________________________________________________________________________

Cererile de înscriere la examenele restante, însoțite de chitanța de plată a examenelor restante (plata se poate efectua la casieria Rectoratului Universităţii din Bucureşti, Șos. Panduri nr.90, sector 5, Bucureşti sau în conturile bancare menționate mai jos, detalii plată: „Facultatea de Științe Politice-taxă de restanță”), se depune la secretariat (sau electronic pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă; adresele de mail defalcate mai jos).

Taxele pentru examenele restante sunt astfel:

-Taxa de restanţă pentru cetățenii români este 50 lei/examen (IBAN RO67RNCB0076010452620072)

-Taxa de restanţă pentru cetățenii străini este 40 euro/examen (IBAN RO15RNCB0076010452620135)

Cererea de înscriere la examenele de restanţă se poate descărca de aici.

Adrese de mail pe secții:

SPR – gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro 

SPE, SPF și SSL- nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro

RISE – cristina.andrei@fspub.unibuc.ro

MASTER – nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro