IULIA MOTOC

IULIA MOTOC

Grad didactic și științific: profesor universitar

CV Iulia Motoc este în prezent judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Profesor la Universitatea din București; Ea este și membru al Institutului de Drept Internațional. În trecut, a fost judecător la Curtea Constituțională a României, VicePreședinte al Comitetului a Drepturilor Omului al Națiunilor Unite și raportor Special ONU pentru Republica Democratică Congo, membru al Agenției pentru Drepturi Fundamentale Uniunea Europeană. A predat și cercetat la NYU, Yale University, Institutul European din Florența, UN University Tokyo, Université Paris- Sorbonne.

Domenii de cercetare: relații internaționale, drepturile omului, drept european.

Cursuri predate: Școala Doctorală (The Paradigms of International Human Rights Law), MRI (Drept și guvernanță internațională), MSE (Modele ale protecției internaționale a drepturilor omului)

Publicații recente:

  • A. van Aacken and I. Motoc (eds), The ECHR and the General International Law, Oxford University Press, Oxford, 2018
  • I. Motoc, M. Volikas, The ECHR and the UN Human Rights Committee: Je T’Aime Plus, Moi Non-Plus – Some Remarks about Correia De Matos V. Portugal and the Right to Defend Oneself in Person, 2018
  • E. Decaux, P. Gillibert, I.Motoc, Justice et droits de l’homme, Pedone, 2019
  • B. Çalı, L. Bianku, I. Motoc (eds.), Migration and the European Convention on Human Rights (European Society of International Law), Oxford University Press, Oxford, 2021
  • M. Elósegui, A. Miron, I. Motoc (eds.), The Rule of Law in Europe: Recent Challenges and Judicial Responses, Springer, New York City, 2021

Consultații:

E-mail: iulia.motoc@fspub.unibuc.ro