LAURENȚIU VLAD

LAURENȚIU VLAD

Grad didactic și științific: profesor universitar

CV | Prof. univ. dr. Laurențiu Vlad este doctor în istorie (specializarea istoria mentalităților) al Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române din 1999 și profesor al Universității din București din 2004. A avut mai multe stagii de studii și de cercetare, inclusiv ca bursier al guvernului francez sau ca titular al granturilor Fernand Braudel, Copernicus ori Leventis la Paris, Atena, Bruxelles, Strasbourg. Este specializat în Istoria Românilor, secolele XIX-XX (imagologie și imaginar identitar național, diplomație culturală, formarea elitelor) și în Istoria mentalităților, a ideilor politice și a ideologiilor (conservatorism, ideea europeană, imaginea celuilalt). În anii 1991-2016 a fost cercetător științific la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, precum și la Institutul Diplomatic Român (2006-2011). Este membru al unor asociații științifice profesionale naționale (de exemplu, Comitetul Național al Istoricilor din România) și coordonator al unor colecții editoriale, dintre care menționăm pe cea de la Editura Institutul European (Iași), intitulată „Mentalități, Antropologie istorică, Istorie Culturală”. De asemenea, a fost / este membru în comitetele editoriale / redacționale ale revistelor Analele Universității din București – Științe PoliticeAnuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”Arhivele Olteniei, Caiete de Antropologie Istorică, Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Historia, Xenopoliana etc. A publicat, în domeniile de specializare, pe diverse teme de istorie românească și europeană a secolelor XIX și XX, 19 cărți de unic autor sau în colaborare, volume editate / coordonate ori antologii (editor unic / co-editor) la edituri naționale și internaționale de prestigiu, respectiv peste 60 de articole / studii în volume colective sau în reviste de specialitate / academice din țară și din străinătate – Bulgaria, Franța, Germania, Statele Unite ale Americii – (fără a număra reeditările). De asemenea, a participat la mai bine de 25 de conferințe / colocvii / reuniuni științifice internaționale sau cu participare internațională organizate în Franța, Grecia, România, Ungaria ori Turcia. A fost șef al Catedrei de Relații Internaționale și Studii Europene de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București (2000-2010), decan al aceleiași facultăți (2010-2015) și prorector al universității (2016-2019). În perioada 20 iulie 2016 – 5 ianuarie 2017 a deținut funcția de secretar de stat responsabil cu învățământul superior în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Domenii de cercetare: istoria Românilor și istorie europeană, secolele XIX-XX (imagologie și imaginar identitar național;  diplomație culturală; istoria mentalităților, a ideilor politice și a ideologiilor (conservatorism, naționalism); ideea europeană; imaginea celuilalt; formarea elitelor; biografii)

Publicații recente

Volume

  • Images de l’identité nationale. La Roumanie aux expositions universelles et internationales de Paris (1867-1937), Paris, L’Harmattan, 2016, 282 pp.
  • Istorii românești ale ideii de Europa, secolele XVII-XXI (imagini, note reflecții), Ed. Institutul European, Iași, 2021, 340 pp. / (Histoires roumaines de l’idée d’Europe, XVIIe – XXIe siècles (images, notes, réflexions), Jassy, Éditions Institutul European, 2021, 340 pp.)

Studii și articole

  • Chipuri de străini în imaginarul lumii rurale românești de la sfârșitul veacului al XIX-lea. Câteva date din răspunsurile la chestionarul lui Nicolae Densușianu din 1893, în La granița dintre științe: istorie, mentalități, imaginar. Omagiu profesorilor Simona și Toader Nicoară la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord.: Ovidiu Ghitta, Gheorghe Negustor, Ed. Mega – Argonaut, Cluj-Napoca, 2017, pp. 672-693. / (Figures des étrangers dans l’imaginaire du monde rurale roumain à la fin du XIXe siècle. Quelques détails issus des réponses au questionnaire de Nicolae Densușianu en 1893, in À la frontière des sciences : histoire, mentalités, imaginaire. Hommage aux professeurs Simona et Toader Nicoară, sous la direction de Ovidiu GHITTA, Gheorghe NEGUSTOR, Cluj-Napoca, Éditions Mega – Argonaut, 2017, pp. 672-693.)
  • « Aux portes de l’Orient ». Quelques notes sur les images orientales de la Roumanie et des Roumains aux expositions universelles de Paris, 1867-1937, în „Südost-Forschungen” (Internationale Zetschrift für Geschicte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas), 77, 2018, pp. 176-197.
  • Quelques notes sur les images de l’Europe dans la culture roumaine des XVIIe-XIXe siècles, în De l’Ouest à l’Est : Métamorphoses des discours en Europe / From West to East: Metamorphoses of Discourses, sous la direction de Luminița Roșca, Bucarest, Editions de l’Université de Bucarest, 2020, pp. 99-118.
  • Studenți români la Universitatea din Liège în anii de după Primul Război Mondial. Câteva reflecții preliminare, în Spre pământul făgăduinței, între Balcani și Bugeac. Omagiu doamnei profesoare Elena Siupiur la împlinirea vârstei de 80 de ani, coord.: Daniel Cain, Aneta Mihaylova, Roumiana T. Stantcheva, Andrei Timotin, Ed. Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2020, pp. 231-256. / (Étudiants roumains à l’Université de Liège dans les années d’après la Première Guerre Mondiale. Quelques réflexions préliminaires, in Vers la Terre promise, entre Balkans et Bugeac. Hommage à la professeure Elena Siupiur, sous la direction de Daniel CAIN, Aneta MIHAYLOVA, Roumiana T. STANTCHEVA, Andrei TIMOTIN, Brăila, Éditions Istros du Musée « Carol I », 2020, pp. 231-256.)
  • Brief notes on the education of a young Wallachian boyar. Constantin N. Brăiloiu and his studies in Sibiu, Geneva and Paris (1822-1832), în Social and Administrative Elite in the Romanian Space 15th-19th centuries, edited by Mihai-Bogdan Atanasiu and Cristian Ploscaru, Hartung – Gorre Verlag, Konstanz, 2021, pp. 141-154.

Consultații: online, Google meet, consultațiile se vor stabili prin programare via e-mail; cererile trebuie trimise cu câteva zile înainte pe e-mail

E-mail: laurentiu.vlad @fspub.unibuc.ro