ADMITERE LICENȚĂ

ADMITERE LICENȚĂ

ADMITERE LICENȚĂ 2023

Pentru informații suplimentare legate de procesul de admitere în această perioadă, vă rugăm să ne contactați la adresa: admitere.fspub@unibuc.ro.

Calendar admitere licență 2023

CALENDAR LICENȚĂ SESIUNEA IULIE 2023

 • 03 – 20 iulie – înscrieri online
 • 10 – 20 iulie – înscrieri la sediul Facultății
 • 21 iulie – afișarea rezultatelor pentru proba 1 (eliminatorie)
 • 22 iulie – depunerea de contestații la proba 1
 • 23 iulie – afișarea rezultatelor preliminare
 • 24 – 27 iulie – confirmarea locurilor la buget și taxă
 • 28 iulie –afișarea rezultatelor finale

ATENȚIE – candidații care pe 28 iulie ocupă o poziție diferită de cea din listele de pe 23 iulie vor trebui să confirme noul loc în perioada 1-7 septembrie.

Locuri sesiune iulie 2023

Program de studii

Locuri buget iulie 2023

Locuri taxă iulie 2023

Licență Științe Politice (în limba română – SPR)

– locuri buget

 

– locuri taxă

 

Licență Științe Politice (în limba engleză – SPE)

– locuri buget

– locuri taxă

Licență Științe Politice (în limba franceză – SPF)

– locuri buget

– locuri taxă

Licență Studii de Securitate (în limba română – SSL)

– locuri buget

– locuri taxă

 

Licență Relații Internaționale și Studii Europene (în limba engleză – IRES)

– locuri buget

– locuri taxă

Total

Cine poate candida?
 • Orice cetățean român sau străin care a susținut bacalaureatul românesc sau un examen echivalent;
 • Refugiați, cetățeni cu protecție subsidiară și cetățeni care dețin permis de ședere de lungă durată pe teritoriul Uniunii Europene;
 • Elevii olimpici – aceștia sunt admiși fără examen pe locurile bugetate, în urma depunerii dosarului de concurs, care trebuie să includă și diploma care să ateste acest statut.
Ce conține dosarul de concurs?
 1. O LUCRARE DESPRE UN SUBIECT POLITIC

Fiecare candidat trebuie să redacteze o lucrare de maximum 4000 de caractere despre un subiect politic, pornind de la cărți, filme artistice sau documentare, seriale tv sau oricare altă sursă media. Textul trebuie să fie original. El va fi redactat în limba secției avute în vedere de candidat, notat cu admis/respins.

În cazul înscrierii la mai multe programe de studii, va fi redactat câte o scrisoare pentru fiecare secție. Pentru înscrierea online, se va încărca câte un fișier PDF pentru fiecare text.

Lucrarea trebuie să aibă maximum 4000 de caractere în limba programului de studii (română, engleză sau franceză), cu caractere Times New Roman / Arial / Calibri de 12 pt cu o spațiere de 1.5 rânduri.

 1. FIȘĂ TIP DE ÎNSCRIERE (sub semnătură proprie)
 • Cei care se înscriu la sediul facultății pot completa în prealabil cererea de înscriere online sau pot completa datele personale pe platformă la momentul înscrierii la sediul FSPUB.
 • Pentru cei care se înscriu online, formularul reprezintă fișa de înscriere. Candidații vor putea accesa integralitatea dosarului depus pe platformă prin contul creat la momentul înregistrării dosarului.

Informare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal

 1. DIPLOMA DE BACALAUREAT SAU ACT ECHIVALENT

Bacalaureat românesc în România:

 • Diplomă de bacalaureat (în original) SAU
 • Adeverință de bacalaureat (în original și exclusiv pentru cei care au susținut examenul de bacalaureat în anul curent) care conține media generală, notele de la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat SAU
 • Declarație de consimțământ pentru accesarea rezultatelor de la bacalaureat de către comisia de admitere exclusiv pentru cei care au susținut examenul de bacalaureat în sesiunea curentă (original: descarcă formular – format .doc / format .pdf). Documentul este necesar numai dacă diploma sau adeverința nu sunt disponibile la momentul înscrierii, (online sau offline).

Bacalaureat international  (sau echivalent)

 • Act de echivalare/recunoaștere MEN-CNRED (cnred.edu.ro); SAU
 • Dovada depunerii actelor de echivalare/recunoaștere la universitate sau la MEN-CNRED Candidații vor trimite în prealabil pe adresa admitere.fspub@unibuc.ro dosarul pentru recunoaşterea studiilor conform listei de acte precizate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale – MEN (www.cnred.edu.ro), în cazul în care nu au depus la această direcție sau nu au încă un act de recunoaștere/echivalare a studiilor din străinătate eliberat de această direcție); în cazul refugiaților și al cetățenilor cu protecție subsidiară care nu sunt în posesia unor documente (acte de studii, certificate de naștere etc,) solicitate de CNRED, se pot transmite dosarele chiar dacă acestea nu sunt complete; ȘI DECLARAȚIA UE/SEE (format .DOC / format .PDF).

Se acceptă şi copii conform cu originalul  (în cazul înscrierii la mai multe facultăți) și fișiere .JPEG în cazul depunerii online, însoțite de dovada depunerii candidaturilor și la alte facultăți.

Cetățenii străni care doresc să urmeze programe cu predare în limba română vor include în dosar și un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de MEN.

 1. CERTIFICAT DE NAȘTERE

Copie conform cu originalul/fișier JPEG separat.

 1. ADEVERINȚĂ MEDICALĂ TIP

Original/ fișier JPEG separa, din care să rezulte că sunteți apt pentru a urma Facultatea de Științe Politice, eliberată de către Cabinetul medical al liceului sau de către medicul de familie. 

 1. 3 FOTOGRAFII tip buletin de identitate (3cmx4cm)/ fișier JPEG separat
 2. ACT DE IDENTITATE (CI, pașaport) – copie simplă/ fișier JPEG separat
 3. DOVADA PLĂȚII TAXEI DE ÎNSCRIERE SAU A SCUTIRII DE PLATA TAXEI (original)

Se realizează prin:

 • Chitanță – în cazul achitării la sediul comisiei de concurs pe perioada înscrierilor; sau
 • Fișier .JPEG separate pentru fiecare secție (în cazul înscrierii la mai multe linii de studii) cu extrasul de cont – în cazul înscrierii online pentru plățile realizate cu card bancar pe www.po.unibuc.ro sau prin transfer bancar/ordin de plată către contul Universiății din București IBAN: RO67RNCB0076010452620072, detalii plată: “Admitere FSPUB iulie 2022”
 • Dovada scutirii de taxa de înscriere este cererea de scutire de taxă avizată de președintele comisiei de admitere. Aceasta se obține în urma depunerii la președintele comisiei de admitere sau la adresa de e-mail admitere.fspub@unibuc.ro a unei cereri însoțite de unul din următoarele documente:
 • copii după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii sau centrele de plasament;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic în activitate a unuia dintre susţinătorii legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal angajat al Universității din Bucureşti a unuia dintre susţinătorii legali.

Atenție! Scutirea de taxă se acordă doar pentru înscrierea la un singur program de studii. Pentru înscrierea la două sau mai multe programe candidatul va plăti 100 de lei pentru al doilea dosar, respectiv câte 50 de lei în plus pentru fiecare dosar suplimentar (adică 150 de lei pentru trei dosare, 200 de lei pentru patru dosare, 250 pentru cinci și așa mai departe). Taxele de înscriere nu se restituie.

NB: Candidații care au susţinut examenul de bacalaureat  înainte de 2023, în afara diplomei de bacalaureat (sau echivalent), vor adăuga dosarului o declarație notarială în funcție de situația în care se află, astfel:

(a) Absolvenţii care NU au urmat un program de studii universitare pe locuri subvenționate de la Bugetul de stat al României

 • Declaraţie notarială/ Declarație pe proprie răspundere a candidatului care să ateste faptul că nu a mai urmat studii universitare pe un loc subvenţionat de la buget (original). Pentru înscrierea online, aceasta este un fișier .JPEG separat.

(b) Absolvenţii care au urmat unul sau doi ani de studii de licenţă pe locuri subvenţionate de la Bugetul de stat al României

 • Declaraţie notarială/ Declarație pe proprie răspundere a candidatului care să precizeze pe ce perioadă a urmat studii universitare pe un loc subvenţionat de la buget (original). Pentru înscrierea online, aceasta este un fișier JPEG separat.

Atenție! Absolvenții care au urmat studii universitare complete pe locuri subvenţionate de la Bugetul de stat al României pot candida numai pe locurile cu taxă.

Acte suplimentare pentru situații speciale
 1. OLIMPICI
 • Diploma/diplomele de OLIMPIC, în copie/fișier .JPEG separat numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici (originalul va fi adus în momentul confirmării locului obţinut).
 1. CANDIDAȚI DE ORIGINE RROMĂ

Cerere rromi

 1. SCHIMBAREA NUMELUI
 • certificatul de căsătorie (copie conform cu originalul/ fișier .JPEG separat) în cazul schimbării numelui ca urmare a căsătoriei

SAU

 • un act legal doveditor de schimbarea a numelui (copie conform cu originalul/ fișier .JPEG separat) în toate celelalte cazuri de schimbare a numelui cu excepția căsătoriei.
Concursul de admitere

Concursul de admitere constă în două probe evaluate în baza dosarului de concurs astfel:

 1. EVALUAREA INTERESULUI PENTRU DOMENIUL DE STUDII ȘI VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR LINGVISTICE

Evaluarea interesului pentru domeniul de studii, se realizează în baza unei lucrări de maximum 4000 de caractere despre un subiect politic, inclusă în dosarul de concurs (v. mai sus, secțiunea ce conține dosarul de concurs).

Textul trebuie să fie original, el va fi redactat în limba secției pentru care optează candidatul (câte o lucrare pentru fiecare program de studii).

Probă eliminatorie (se notează cu admis/respins).

 1. PERFORMANŢA ŞCOLARĂ

Evaluarea performanţei şi abilităţilor academice în baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat.

În baza acestor probe şi criterii candidaţii sunt ordonaţi descrescător şi apoi, în funcţie de numărul de locuri la buget/taxă disponibile pentru sesiunea respectivă de admitere, sunt stabilite listele preliminare de:

 • candidaţi admişi pe locuri de la buget;
 • candidaţi admişi pe locuri cu taxă;
 • candidaţi admişi pe lista de aşteptare;
 • candidaţi respinşi.

            Departajarea candidaţilor admişi cu aceeaşi medie pe ultimul loc pe aceste liste se va face, în ordine, în funcţie de:

 1. nota de la disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de bacalaureat;
 2. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.
Despre examinare

PROGRAM DE STUDII

VERIFICAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE

(exclusiv pentru programele în limbi străine)

EVALUARE

(evaluarea potențialului academic și interesului pentru domeniul de studii)

Licență Științe Politice (în limba română  – SPR)

–          

Evaluarea LUCRĂRII în limba română

Licență Științe Politice (în limba engleză  – SPE)

DA, în baza nivelului lingvistic al LUCRĂRII redactate în limba engleză

Evaluarea LUCRĂRII în limba engleză

Licență Științe Politice (în limba franceză  – SPF)

DA, în baza LUCRĂRII redactate în limba franceză

Evaluarea LUCRĂRII în limba franceză

Licență Studii de Securitate (în limba română  – SSL)

–          

Evaluarea LUCRĂRII în limba română

Licență Relații Internaționale și Studii Europene (în limba engleză  – IRES)

DA, în baza nivelului lingvistic al LUCRĂRII redactate în limba engleză

Evaluarea LUCRĂRII în limba engleză

Taxa de înscriere

Taxele de înscriere la concursul de admitere sunt următoarele:

 • Pentru 1 dosar: 150 LEI [0 LEI pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe];
 • Pentru 2 dosare: 250 LEI [100 LEI pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe]
 • Pentru 3 sau mai multe dosare: se adaugă câte 50 LEI pentru fiecare dosar suplimentar – spre exemplu: 3 dosare 300 LEI, 4 dosare 350 LEI, 5 dosare 400 LEI etc [pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe câte 50 de lei pentru fiecare dosar suplimentar, adică 100 de lei pentru două dosare, 150 de lei pentru trei dosare, 200 pentru patru dosare, 250 pentru cinci]

Taxa se poate achita:

 •  la sediul comisiei de concurs pe perioada înscrierilor

sau

sau

 • prin transfer bancar/ordin de plată către contul Universității din București IBAN: RO67RNCB0076010452620072, detalii plată: “Admitere FSPUB iulie 2023”

Taxele de înscriere nu se restituie.

Contestații

Eventualele contestaţii se pot depune la comisia de admitere în maxim 48 de ore de la afişarea rezultatelor.

Nu uita să îți confirmi locul!

Candidații admiși (pe locuri bugetate sau cu taxă) trebuie să confirme locul, personal sau prin procură notarială,  în termenul stabilit în calendar pentru a nu fi eliminați de pe liste.

Toți candidații declarați admiși au obligația de a depune la sediul facultății, în momentul confirmării, întregul dosar în format fizic. Descărcați cererea de confirmare: [aici cerere confirmare loc buget], [aici cerere confirmare loc taxă], [aici confirmare loc așteptare]

___

La secretariat, conform calendarului, în intervalul orar 9.00–14.00 (L-V) şi între orele 9.00-12.00 (S-D)

ATENȚIE! Studenții care se vor afla pe locurile cu taxă la 1 octombrie vor trebui să achite contravaloarea taxei de școlarizate anuale, conform contractului de studii. 

Taxa de studii

Studenții admiși pe locurile de finanțare de la buget nu plătesc taxe de studii în primul an de studii. Conform legii, în funcție de performanțele școlare, în anii următori aceștia își pot păstra locul subvenționat sau pot deveni studenți înscriși pe locurile cu taxă.

Taxele anuale sunt:

– 3.650 RON pentru licență în română/studii de securitate

– 4.200 RON pentru licență în franceză sau engleză/relații internaționale în limba engleză

Suma poate fi eșalonată în mai multe tranșe pe parcursul anului academic, în funcție de situația socială a studentului.

Observație: Studenții admiși la taxă vor trebui să achite taxa cu pricina abia la 1 octombrie, când vor semna și contractul de studii.

REZULTATE ADMITERE LICENȚĂ 2023

Aici vor fi publicate rezultatele, conform calendarului admiterii

Rezultate proba 1 (eliminatorie) [21 iulie 2023]

SPF – SPE – IRES – SSL – SPR

Rezultate preliminare [23 iulie 2023]

Candidații admiși la buget sau la taxă, ca și candidații de pe lista de așteptare trebuie să confirme locul obținut în perioada 25-28 iulie 2022.

SPF – SPE – IRES – SSL – SPR – Listă așteptare (toate secțiile)

Rezultate  [28 iulie 2023]

IMPORTANT: candidații care pe 28 iulie ocupă o poziție diferită de cea din listele de pe 23 iulie vor trebui să confirme noul loc în perioada 1-7 septembrie) la sediul FSPUB (Calea Plevnei 59) în intervalul orar 9.00–14.00 (L-V).

SPF – SPE – IRES – SSL – SPR – Listă de așteptare (toate secțiile)

REZULTATE FINALE SESIUNEA IULIE 2022 (în urma confirmării locurilor din  1-7 septembrie 2022)

SPR – SPE – SPF – SSL – RISE