LIGIA LIVADĂ-CADESCHI

LIGIA LIVADĂ-CADESCHI

Grad didactic și științific: profesor universitar

CV | Ligia Livadă-Cadeschi este absolventă a Facultății de Istorie a Universității din București (1991) și doctor în Istorie al Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române (2000). Profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București și cercetător științific la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române.

Domenii de cercetare: istoria sărăciei, a așezămintelor de binefacere și a instituțiilor de asistență socială (sec. XVIII-XX), istoria socială a medicalizării societății românești (sec. XIX-XX), istoria robiei și a aboliționismului în Principatele Române (sec. XIX).

Cursuri la secțiile: SPR (Guvernare și instituții politice în România, sec. XIX-XX, storia romilor din România / Istoria asistenţei sociale româneşti), SPF (Gouvernement et institutions politiques en Roumanie, IX-XXe siècles), MPES (Sărăcie şi excluziune socială), MPES/EGALES (Pauvreté et exclusion sociale)

Publicații recente:

2021

  • O tribună a eugenismului românesc, ”Revista de Igienă Socială” (1931-1934), în Școală, Biserică, Stat și Națiune în istoria României. Omagiu Profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea vârstei de 65 de ani, Liviu Boar, Ioan Bolovan, Laura Stanciu (coord.), Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2021, pp. 153-167
  • Din istoria și istoriografia medicinei românești. Pompei Samarian (1879-1942), în ”Caiete de Antropologie Istorică”, anul XX, nr. 1 (38), ianuarie-iunie 2021, pp. 127-144

2020

  • De la milă la filantropie. Instituţii de asistare a săracilor din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVIII-lea, Ediția a II-a, Editura Cuvântul Vieții, București, 2020
  • Les médecins hygiénistes du XIXe siècle et l’alimentation du paysan roumain, în ”Revue Histoire, Médecine, Santé”, nr. 17/été 2020, pp. 57-72.
  • Les esclaves des Principautés Roumaines dans les projets de Teodor Diamant (1835 ; 1841). Lectures alternatives, în Liliane Crips, Marie-Louise Pelus-Kaplan (sous la dir. de) De l’esclavage à l’intégration : vivre et combattre l’exclusion, Michel Houdiard Editeurs, Paris, 2020, pp. 35-55

2019

  • La médicalisation des campagnes roumaines dans Le Guide Sanitaire et Hygiénique (1899-1907), in Marie Bolton, Patrick Fournier, Claude Grimmer (dir.), Médecine et santé dans les campagnes. Approches historiques et enjeux contemporains, Peter Lang Editions scientifiques internationales, Bruxelles, 2019, pp. 211-228.
  • L’histoire sociale dans les revues roumaines du Sud-Est européen (1914-2017), în Andrei Timotin (volume édité par), Un siècle d’études européennes en Roumanie. Bilan Historiographique, Editura Istros – Muzeului Brăilei « Carol I », Brăila, 2019, pp. 261-274

Consultații: detaliile și modalitatea concretă se stabilesc anterior prin e-mail

E-mail:  ligia.livada-cadeschi@unibuc.ro