LUCIANA ALEXANDRA GHICA

LUCIANA ALEXANDRA GHICA

Grad didactic și științific: conferențiar universitar

CV | Luciana Alexandra GHICA a studiat științe politice și relații internaționale la Universitatea din București (licență științe politice în lb. franceză), Central European University (Budapesta) și University of Oxford (Marea Britanie). Predă la FSPUB din 2004, unde a contribuit la înființarea mai multor inițiative și programe, inclusiv programul pilot Profesioniști în Relații Internaționale și Studii Europene (ProRISE) care mai târziu s-a transformat în centrul de cercetare IDC – Centrul pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională, precum și în programele de studii în limba engleză BA in International Relations și European Studies (IRES) and MA in International Public Affairs (MIPA), pe care actualmente le și coordonează. Din 2021, în cadrul facultății, este și redactor-șef al revistei științifice Analele Universității din București. Științe Politice / Annals of the University of Bucharest. Political Science series (https://anale.fspub.unibuc.ro/). Membru titular & Director (cercetare): Centrul pentru Studii de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (IDC) Coordonator (administrativ): BA in International Relations and European Studies (IRES)MA in International Public Affairs (MIPA) Departament/ Department: Guvernare comparată și studii europene / Comparative Governance and European Studies

Cursuri predate: IRES, SPE, SSL, MPES, MSE, MIPA, MRI

Domenii de cercetare: Rolul factorilor normativ-reprezentaţionali în relaţiile internaţionale; Politicile şi teoriile cooperării internaţionale pentru dezvoltare (democratizare şi dezvoltare; inovare şi dezvoltare internaţională; agenda ONU privind dezvoltarea și îmbunătățirea calității vieții); Acţiunea externă a Uniunii Europene (caracteristici instituţionale şi discursive); Istoriografia şi metodologia studiilor internaţionale (constructivism; curentele de avangardă în teoria relaţiilor internaţionale; analiza de discurs în studiile internaţionale); Evoluţia ştiinţelor politice ca disciplină academică (dimensiunea interdisciplinară; istoria şi sociologia disciplinei în România).

Publicații recente

Consultații: programarea se face printr-un formular online. Consultațiile au loc prin intermediul platformei MS Teams

E-mail: luciana.ghica@fspub.unibuc.ro