MANAGEMENT

MANAGEMENT

FUNCŢII & STRUCTURI DE CONDUCERE
Decan FSPUB

Prof. Dr. Cristian PREDA

Prodecan FSPUB

Conf. Dr. Alexandra IANCU

Consiliul FSPUB

Profesori
Prof. Dr. Ionela BĂLUŢĂ
Prof. Dr. Radu CARP
Prof. Dr. Georgeta GHEBREA
Prof. Dr. Dragoș PETRESCU
Prof. Dr. Cristian PREDA
Prof. Dr. Ioan STANOMIR
Conf. Dr. Raluca ALEXANDRESCU
Conf. Dr. Cătălin AVRAMESCU
Conf. Dr. Alexandra IANCU
Conf. Dr. Claudiu TUFIȘ
Conf. Dr. Miruna TĂTARU-CAZABAN

Reprezentanţi studenţi

Studenţi licenţă SPE & RISE – Maria Elisabeta TOLEA

Studenți licență SPF & SSL – Ana Maria MANOLE

Studenți licență SPR -Ștefan LUPU

Studenți master & doctorat – Alexandru HODIVOIANU

Departamentul de Teorie și Istorie Politică și Constituțională

Director Departament
Conf. Dr. Cătălin AVRAMESCU

Consiliul Departamentului
Prof. Dr. Florin ȚURCANU
Lect. Dr. Cosmin DOGARU

Departamentul de Politici Publice, Relații Internaționale și Studii de Securitate

Director Departament
Prof. Dr. Radu CARP

Consiliul Departamentului
Conf. Dr. Armand GOȘU
Lect. Dr. Domnica GOROVEI

Departamentul de Guvernare Comparată și Studii Europene

Director Departament
Conf. Dr. Claudiu TUFIȘ

Consiliul Departamentului
Conf. Dr. Raluca ALEXANDRESCU
Conf. Dr. Anca DOHOTARIU
Conf. Dr. Silvia MARTON
Lect. Dr. Oana-Valentina SUCIU

Școala Doctorală

Director Şcoala Doctorală – vacant

Consiliul Școlii Doctorale
Prof. Dr. Florin ȚURCANU
Prof. Dr. Lavinia STAN (Francis Xavier University)
Dr. Sorina SOARE (Universitatea din Florența)
Drd. Claudia CRĂCIUN-CHIVEREANU

REPREZENTANŢI ÎN STRUCTURILE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI
Reprezentanţi în Senatul UB

Prof. Dr. Radu CARP
Prof. Dr. Florin ȚURCANU
Conf. Dr. Ruxandra IVAN
Student: Eduard-Constantin MOISAC (RISE III)

STRUCTURI ADMINISTRATIVE, DE SERVICII & ASIGURAREA CALITĂŢII

Secretariat
Cristina ANDREI (secretar șef) – cristina.andrei@fspub.unibuc.ro
Nicoleta PETRE (SPF, SPE, SSL) – nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro
Nicoleta MATEI (MCP, MPES, MPE, MRI, MSE) – nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro
Gabriela IFRIM (SPR, Școala doctorală) – gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro 

Administraţie
Eugenia FOARFECĂ (administrator șef)
Mirela PĂDUREAN (administrator financiar)

Comisia de calitate a FSPUB
Prof. dr. Cristian PREDA (preşedinte)
Conf. Dr. Claudiu TUFIŞ
Lect. Dr. Ana-Maria BÂRSAN
Lect. Dr. Cosmin DOGARU
Student: Ștefan LUPU
Mihnea FLOREA, din partea absolvenților FSPUB
Cristina Guseth, Freedom House România, din partea angajatorilor

Responsabili comunicare:
Lect. Dr. Oana-Valentina SUCIU
Lect. Dr. Cosmin DOGARU

Responsabil programe Erasmus și relații internaționale:
Lect. Dr. Irina Matei

Coordonator CIVIS
Lect. dr. Domnica GOROVEI

REPREZENTANŢI DE AN STUDENŢI
2022-2023
Licenţă Stiinţe politice (SPR)

An 1: Lupu Ștefan – stefan.lupu@fspub.unibuc.ro
An 2: Ghițulețe Victoria-Miruna – victoria.ghitulete@fspub.unibuc.ro 
An 3:  Stoian  Andreea Irina – andreea.stoian3@s.unibuc.ro 

BA in Political Science (SPE)

An 1: Stancu Maria Emanuela – maria-emanuela.stancu@fspub.unibuc.ro
An 2: Adrian-Ștefan Simionescu – adrian-stefan.simionescu@fspub.unibuc.ro
An 3: Batovici Maria – maria.batovici@s.unibuc.ro

Licence Sciences politiques (SPF)

An 1: Grecu Maria-Rodica – maria-rodica.grecu@fspub.unibuc.ro
An 2: Cojocaru Alexandru Ionuț – alexandru-ionut.cojocaru@fspub.unibuc.ro
An 3:  Dumitrașcu Ioana Cătălina – catalina.dumitrascu@fspub.unibuc.ro

Licenţă Studii de Securitate (SSL)

An 1: Ionașcu Iarina Maria –  iarina-maria.ionascu@fspub.unibuc.ro
An 2: Dragomir Diana-Maria – diana-maria.dragomir@fspub.unibuc.ro
An 3: Manole Anamaria-Emilia-Mirabela – anamaria.manole@s.unibuc.ro

BA in International Relations and European Studies (IRES)

An 1: Vreme Victor – victor.vreme@fspub.unibuc.ro
An 2: Dumbravă Maria – maria.dumbrava@s.unibuc.ro
An 3:  Chiriac Nicola-Delia: nicola.chiriac@s.unibuc.ro

MA International Public Affairs (MIPA)

An 1: Bulearcă Doina – bulearca.doina-teodora@fspub.unibuc.ro
An 2: Gâlmă Ștefan – stefan.galma@fspub.unibuc.ro

MA Comparative Politics (MCP)

An 1: 
An 2:  Grădinaru Victor – gradinaru.victor@fspub.unibuc.ro 

Master Politica în Europa: Stat, frontiere, societăţi (MPE)

An 1:  Ana-Elena Dinu: anadinu2000.ad@gmail.com
An 2:  Armencea Iulia – iuliaarmencea@yahoo.com

Master Politicile Egalităţii de Şanse (MPES)

An 1: Diaconescu Alexandra-Elena – diaconescu.alexandra-elena@fspub.unibuc.ro
An 2: Giuroiu Alex – giuroiu.alex@fspub.unibuc.ro

Master Relaţii Internaţionale (MRI)

An 1: Niculescu Mihnea – niculesc@gmail.com
An 2:  Pătruț Diana Marilena – diana-marilena.patrut@fspub.unibuc.ro

Master Studii Europene (MSE)

An I: 
An II :(2021-2022): Nu se ține

Doctorat

An I: Lefter Corina – Cristina corina-cristina.lefter@fspub.unibuc.ro
An II:  Secoșan Ovidiu  ovidiu.secosan@fspub.unibuc.ro
An III: Despa Lucian-Andrei lucian-andrei.despa@fspub.unibuc.roAn 1: Ana-Elena Dinuanadinu2000.ad@gmail.com