MIRELA CERKEZ

MIRELA CERKEZ

Grad didactic și științific: lector universitar

CV | Mirela Cerkez este doctor în științe politice, SNSPA (2010). Activitatea de predare, începută în 2005, este consolidată de experiența acumulată prin cercetare, publicare și implementare de proiecte.

Domenii de cercetare: politici publice, evaluare de politici și programe, guvernanță, reziliență, administrație publică, teorie instituțională

Cursuri predate la secțiile: SPE (Public Policies), SPR (Eficiență și reziliență în guvernanță și politici publice), IRES (Efficiency and Resilience in Governance and Public Policy)

Ultimele publicații:

  • 2016 – coordonare volum România în schimbare. Evaluarea în contextul programelor și proiectelor cu finanțare externă, Tritonic, București
  • 2015 – ”Satele devălmașe românești – o analiză instituțională a proprietății în comun”, în Miroiu, Adrian și Golopența, Iris-Patricia (coord.): Acțiune colectivă și bunuri comune în societatea românească, Polirom, Iași, pp. 69-104
  • 2012 – Politicile publice: succes sau eşec? Un ghid al modelelor de evaluare, Editura Institutul European, Iaşi
  • 2009 – coordonare volum Evaluarea programelor şi politicilor publice. Teorii, metode şi practici, Polirom, Iaşi
  • 2008 – „O abordare critică a noului management public şi a reformei administraţiei publice din România”, în Păunescu, Mihai (coord.): Management Public în România, Polirom, Iaşi, pp. 74-125

Consultații: Zoom sau Webex, cu solicitare transmisă în prealabil pe e-mail

E-mail: mirela.cerkez@unibuc.ro