MIRUNA TĂTARU-CAZABAN

MIRUNA TĂTARU-CAZABAN

Grad didactic și științific: conferențiar universitar

CV | Miruna Tătaru-Cazaban, conf. univ. dr., este specializată în istoria ideilor politice și filosofie politică, acordând în cercetările sale un loc privilegiat teoriilor medievale și moderne ale consimțământului politic, problematicii teologico-politice, istoriei intelectuale a liberalismului.

Domenii de cercetare: teorii politice medievale și moderne, politică și religie în secolele XIX-XX, concepte fundamentale din filosofia politică modernă, istoria intelectuală a liberalismului

Cursuri predate la secțiile: SPR, SPF, MPE, MSE

Publicații recente:

  • Quod omnes tangit. Une histoire médiévale du consentement politique (XIIIe-XIVe s.), Editura Universității din București, 2018
  • Teologie și politică. De la Părinții Bisericii la Europa Unită, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2021
  • „L’unité des chrétiens et son langage, Fragments d’un Journal orthodoxe du Concile Vatican II” (în colaborare cu Bogdan Tătaru-Cazaban), în Daniela Dumbravă, Bogdan Tătaru-Cazaban (eds.), André Scrima e il linguaggio teologico contemporaneo”, Pontificio Istituto Orientale – Accademia di Romania, Roma, 29-30 ottobre 2008, Edizioni Orientalia Christiana, col. „Orientalia Chrstiana Analecta” 306, Roma, 2019, pp. 123-140
  • „Cultură creștină și teologie politică. Polemica împotriva împăratului Iulian la Sfântul Grigore de Nazianz și Sfântul Chiril al Alexandriei” (în colaborare cu Bogdan Tătaru-Cazaban), în Grigore de Nazianz – Chiril al Alexandriei, Cuvântarea a IV-a, Cuvântarea a V-a, Împotriva lui Iulian (I, II), Editura Polirom, col. „Tradiția creștină”, Iași, 2020, pp. 21-77

Consultații: joi, 14:30-15:30 (Google Meet, cu programare prealabilă pe e-mail)

E-mail: miruna.tataru-cazaban@unibuc.ro