PRACTICĂ

PRACTICĂ

practica@fspub.unibuc.ro

Toţi studenţii anului 2 ai ciclului de licenţă trebuie să efectueze, pe parcursul celor două semestre ale anului universitar, stagii de practică cu o durată de 56 de ore pe semestru. 

Stagiul poate fi efectuat: 

  • în instituţii, organizaţii, asociaţii, campanii, redacţii de profil, etc. ;
  • sub coordonarea unui profesor al facultăţii care oferă posibilitatea unei cercetări sau a unui proiect ce presupune activitate practică; 
  • într-un proiect iniţiat de un grup de studenţi (organizare de dezbateri, conferinţe, etc) cu avizul profesorului de practică 

Studenţii care nu au găsit loc de practică pot participa la un seminar de informare şi consiliere, trimiţând un email la practica@fspub.unibuc.ro (vor primi o programare). 

 

Reprezentanţii de an strâng formularele de practică de la colegii lor şi le predau profesorului coordonator de practică pentru respectiva secţie/grupă, în tabel nominal, la data fixată din timpul sesiunii. 

Studenţii străini fac practică. 

Studenţii care sunt plecaţi în Erasmus fac practică numai pentru semestrul pe care îl efectuează în România.

Practică se evaluează după formatul  admis-respins și este trecută în catalog de responsabilul de practică (v. lista mai jos).

Toţi studenţii ciclului de master trebuie să efectueze pe parcursul a cel puțin un semestru stagiu de practică cu o durată de 42 de ore pe semestru.

  • Studenţii de la masterul Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european trebuie să efectueze 2 stagii de practică timp de 2 luni. Stagiile pot fi efectuate în instituţii publice sau private naţionale sau internaţionale.

În tabelul de mai jos găsiți lista documentelor necesare pentru practică și link unde îl puteți descărca.

ATENȚIE! Înainte de a preda responsabilului de practică de la FSPUB documentele – verificați că atât tutorele din organizatie cât și dvs. semnati ați pus toate semnăturile necesare.

Nr. Crt.

Document

Nr. exemplare

Observații

1

Adeverință de practică

1

Emisă de către organizația în cadrul căreia ați făcut practica

2

Convenția de practică

3

Semnată de către student, organizator și tutorele din organizație pe ultima pagină

3

Anexa 2 la convenția de practică (GDPR student)

3

Semnată de către student

4

Anexa GDPR Organizație

3

Completat și semnat de către organizație

5

Caiet de practică

1

Semnat de tutore și student

6

Fișă de evaluare tutore

1

Semnat de tutore și student

7

Fișă de evaluare profesor supervizor

1

Se va completa doar cu numele studentului, restul câmpurilor rămân necompletate

8

Acord de colaborare

1

Se completează doar în cazurile organizațiilor cu care FSPUB nu are un acord de colaborare încheiat.

Lista organizațiilor partenere FSPUB pentru practica studențească este disponibilă aici.

SPR SEM III (anul II, sem I) – Lect. Irina Matei – irina.matei@fspub.unibuc.ro

SPR SEM IV (anul II, sem II) Lect. Irina Matei – irina.matei@fspub.unibuc.ro

SPE SEM III (anul II, sem I) – Lect. Sergiu Delcea – sergiu.delcea@fsp.unibuc.ro.

SPE SEM IV (anul II, sem II) – Lect. Sergiu Delcea – sergiu.delcea@fsp.unibuc.ro

SPF SEM III (anul II, sem I) – Lect. Domnica Gorovei – domnica.gorovei@unibuc.ro

SPF SEM IV (anul II, sem II) – Lect. Felician Bejan – felicia.bejan@unibuc.ro

IRES SEM III (anul II, sem I) – Asist. Octavian Sofronea – octavian.sofronea@fspub.unibuc.ro

IRES SEM IV (anul II, sem II) – Asist. Octavian Sofronea – octavian.sofronea@fspub.unibuc.ro

SSL SEM III (anul II, sem I) – Lect. Irina Matei – irina.matei@fspub.unibuc.ro

SSL SEM IV (anul II, sem II) – Lect. Mirela Cerkez – mirela.cerkez@unibuc.ro

MCP SEM II (anul I, sem II) – Lect. Irina Matei – irina.matei@fspub.unibuc.ro

MRI SEM IV (anul II, sems II) Asist Octavian Sofronea – octavian.sofronea@fspub.unibuc.ro

MPES SEM IV (anul II sem. II) – Dr. Simona Necula – simona.necula@unibuc.ro

MPE SEM IV (anul II sem. II) – Lect. Domnica Gorovei – domnica.gorovei@unibuc.ro

MIPA SEM IV (anul II sem. II) – două stagii coordonate de asist. Octavian Sofronea – octavian.sofronea@fspub.unibuc.ro

MSE SEM IV (anul II sem. II) – două stagii coordonate de Lect. Domnica Gorovei – domnica.gorovei@unibuc.ro