ANUNȚURIȘCOALA DOCTORALĂ

Pre-susținere publică teză de doctorat de către drd. Drăghici Petre Florian

Pre-susținere publică teză de doctorat de către drd. Drăghici Petre Florian

Pre-susținere publică teză de doctorat de către drd. Drăghici Petre Florian

În  data  de 29 septembrie 2022, ora 12.00 la Facultatea de Științe Politice, Sala Profesorilor  va  avea  loc pre-susţinerea  publică a tezei  de doctorat intitulată:

METAMORFOZE ALE ELITELOR POLITICE DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA CRIZEI ECONOMICE INTERBELICE

de  către

DRĂGHICI PETRE FLORIAN

sub îndrumarea Prof. dr. Cristian Preda

Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat:

1. Prof. dr. Radu Carp

2. Prof. dr. Dan Pavel

3. Prof. dr. Daniel Șandru