ANUNȚURIȘCOALA DOCTORALĂ

Pre-susținere teză de doctorat Renghea Mihai-Cătălin

Pre-susținere teză de doctorat Renghea Mihai-Cătălin

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI anunță pre-susținerea tezei de doctorat intitulată „MIGRAȚIA FORȚEI DE MUNCĂ DIN ROMÂNIA PE PIEȚELE DIN EUROPA ÎN PERIOADA 2003-2020” de către RENGHEA MIHAI-CĂTĂLIN sub îndrumarea conducătorului de doctorat PROF. UNIV. DR. FLORIN ȚURCANU.

Evenimentul va avea loc în data de 24 mai 2022, ora 13:00, SALA PROFESORILOR, FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE.

Componenţa comisiei de îndrumare: 

Prof.univ.dr. IOAN STANOMIR – Universitatea din București  

Prof.univ.dr. RADU CARP – Universitatea din București  

Conf.univ.dr. DAN PAVEL – Universitatea din București