RALUCA ALEXANDRESCU

RALUCA ALEXANDRESCU

Grad didactic și științific: Conferențiar universitar

CV Raluca Alexandrescu este un politolog român specializat în analiza discursivă a gândirii politice românești și europene din secolul al XIX-lea, cu un interes pentru istoria conceptuală și intelectuală a modernizării politice și instituționale în Europa Centrală și de Est la sfârșitul secolului al XIX-lea- începutul secolului XX, în ceea ce privește procesul de democratizare, legitimitatea puterii politice și cadrele instituționale. A studiat științe politice la Universitatea din București (secția franceză) și la Universitatea din Bologna. A obținut primul doctorat în științe politice în 2007, de la Universitatea din Bologna, iar al doilea în 2008, la Universitatea din București, cu o teză ( în limba franceză) privind construirea și dezvoltarea conceptului de democrație în gândirea politică românească modernă. A continuat cu o bursă postdoctorală POSDRU (2011-2012), la New Europe College (NEC), București, studiind modernizarea în gândirea politică românească în perioada Belle Epoque. În prezent, este conferențiar (științe politice și studii europene) și membru fondator al Centrului de Cercetare Fundamenta Politica din cadrul Facultății de Științe Politice a Universității din București. La aceeași facultate predă cursuri de istorie a ideilor politice, precum și de gândire politică românească și europeană modernă. Este membră a IPSA (International Political Science Association), Association roumaine des chercheurs francophones en Sciences humaines (ARCHES) și a Research Centre for the Foundations of Modern Thought, Universitatea din București.

A fost asistent editorial la Studia Politica. Romanian Political Science Review, publicată de Institutul de Cercetări Politice, FSPUB. Este, de asemenea, publicistă pentru revista săptămânală de analiză politică „22” și a colaborat cu mai multe canale de știri TV.

Domenii de cercetare: analiza discursivă a gândirii politice europene din secolul al XIX-lea, istoria conceptuală și intelectuală a modernizării politice și instituționale în Europa Centrală și de Est în sfârșitul secolului al XIX-lea și la începutul secolului XX privind procesul de democratizare, legitimitatea puterii politice și cadrul instituțional

Cursuri predate la secțiile: SPF, MPE, SPR, SSL, MIPA

Publicații recente:

  • Difficiles modernités. Rythmes et régimes conceptuels de la démocratie dans la pensée politique roumaine au XIXe siècle, Editura Universității din București, 2015
  • “Modernités politiques roumaines face au modèle politique français pendant les années 1869-1879 (contextes, influences, acteurs)”, Analele Universităţii din Bucureşti. Știinţe politice Anul XXII, Nr. 1-2 2020, pp. 19-34
  • “Agents Politiques et Discursifs de La Modernité Roumaine. Origines, Hésitations, Malentendus”, în Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. XIX, nr. 4, 2019, pp.395-410
  • “Les naissances de la société civile et le narratif politique roumain de la corruption”, in Réformes, democratisation et anticorruption en Roumanie et Bulgarie: dix ans d’adhesion a l’Union européenne. Coord. Alexandra Iancu et Antony Todorov, editura UB, București, 2018

Consultații: marți, 15:00-16:30 (online sincron, Zoom, consultațiile vor avea loc prin programare pe e-mail).

E-mail: ralucaalexandrescu@unibuc.ro