ANUNȚURI

RECLASIFICĂRI Pentru anul univ. 2022 – 2023

RECLASIFICĂRI Pentru anul univ. 2022 – 2023

1. Studenții anilor I și II, anul universitar 2021-2022, studii universitare de licență/master anul II, sunt obligați să-și verifice situația școlară (carnetul online) pentru anul universitar în curs în vederea reclasificării locurilor de la BUGET pentru anul universitar 2022 – 2023. Eventualele neclarități vor fi semnalate secretarului de secție (pe adresa de e-mail) până la data de 21.09.2021, orele 1400. După acest termen nu se mai acceptă modificări în situațiile școlare.

2. În cursul zilei de 23 septembrie 2022 va fi postată pe site-ul facultății la secțiunea ADMINISTRATIVE – RECLASIFICĂRI reclasificarea provizorie. Eventualele neconcordanțe se vor sesiza secretarului de secție (pe adresa de e-mail) până la data de 26.09.2022, orele 12:00.

3. RECLASIFICARE FINALĂ · Listele vor fi postate pe site-ul facultății în cursul zilei de 27.09.2022 Conform Legislației în vigoare, la procesul de reclasificare nu se iau în calcul disciplinele facultative.

Adrese de mail pe secții:
SPR – gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro
SPE și SPF – nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro
SSL și MASTER – nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro
RISE – cristina.andrei@fspub.unibuc.ro