REGULAMENTE ȘI DOCUMENTE PUBLICE

REGULAMENTE ȘI DOCUMENTE PUBLICE

CONCURSURI DIDACTICE AN ACADEMIC 2024-2025

Anunțul privind scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2023-2024 a posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 438 din 29.11.2023.

Pe semestrul I al anului universitar 2023-2024, Departamentul Teorie și Istorie Politică și Constituțională (Facultatea de Ştiinţe Politice) a scos la concurs două posturi de conferențiar universitar (conferențiar 11 și conferențiar 12) .

Pe semestrul I al anului universitar 2023-2024, Departamentul de Politici Publice, Relații Internaționale și Studii de Securitate (Facultatea de Ştiinţe Politice) a scos la concurs un post de conferențiar universitar (conferențiar 6). 

Toate trei posturi de conferențiar sunt pe perioadă nedeterminată.

Calendarul concursului este disponibil AICI

Temele pentru expunerile ce vor fi susținute de candidații la posturile scoase la concurs la FSPUB au fost publicate pe site-ul principal al concursurilor didactice AICI

IMPORTANT! 

Toate informațiile legate de constituirea dosarului de concurs, calendarul şi desfăşurarea concursurilor didactice, legislaţia, regulamentele şi metodologiile în vigoare sunt disponibile pe site-ul Universităţii din Bucureşti: Acces aici. 

Regulamentul FSPUB de organizare şi desfășurare a concursurilor didactice

[22.01.2024]

Programarea probelor de concurs este disponibilă aici

[4.02.2024] Anunț rezultate

Concursul pentru postul de conferențiar universitar (conferențiar 11, departamentul TIPC) a fost câștigat de dna. Irina MATEI cu un punctaj total de 298 puncte.

Concursul pentru postul de conferențiar universitar (conferențiar 12, departamentul TIPC) a fost câștigat de dl. Cosmin Ștefan DOGARU cu un punctaj total de de 285,6 puncte.

Concursul pentru postul de conferențiar universitar (conferențiar 6, departamentul PPRISS) a fost câștigat de dna. Andreea Roxana ZAMFIRA cu un punctaj total de 289 puncte.

CONCURSURI DIDACTICE AN ACADEMIC 2023-2024

Regulament concurs FSPUB

SEMESTRUL II, AN ACADEMIC 2022-2023

ANUNȚ 28 IUNIE 2023 REZULTATE CONCURSURI DIDACTICE

Concursul pentru postul de lector universitar (lector 12, departamentul PPRISS) a fost câștigat de dl. Sergiu DELCEA cu 190 de puncte. Ceilalți trei candidați înscriși la concurs au obținut următoarele punctaje: dl. Nicușor Sever Cosmin FLOREA 145 puncte, dna. Ruxandra GUBERNAT-RAMMELT 110 puncte, dl. Vasile Marian OANCEA 105 puncte.

Concursul pentru postul de lector universitar (lector 14, departamentul PPRISS) a fost câștigat cu punctaj maxim de dl. Mihai SEBE.

Concursul pentru postul de profesor universitar (profesor 4, departamentul TIPC) a fost câștigat cu punctaj maxim de dl. Cătălin AVRAMESCU.

ANUNȚ 26 iunie 2023 – programare și temă prelegeri

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, DEPARTAMENTUL DE POLITICI PUBLICE, RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII DE SECURITATE

Concurs Lector universitar poziția 14

Miercuri, 28 iunie 2023, Facultatea de Științe Politice, Str. Spiru Haret nr. 8, București, sala Giovanni Sartori

9:00-9:30– Susținerea prelegerii publice cu tema ”Mecanisme de cooperare regională. Studiu de caz: Inițiativa celor Trei Mări” (10 minute în limba română, 10 minute în limba engleză, 10 minute în limba franceză) de către candidatul Mihai SEBE

9:30-9:45 – Prezentarea proiectului de carieră de către candidatul Mihai SEBE

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, DEPARTAMENTUL DE POLITICI PUBLICE, RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII DE SECURITATE

Concurs Lector universitar poziția 12

Miercuri 28 iunie 2023, Facultatea de Științe Politice, Str. Spiru Haret nr. 8, București, sala Giovanni Sartori

9:45-10:15 – Susținerea prelegerii publice cu tema ”Explicați în mod succint tabloul teoriilor RI” (15 minute în limba română, 15 minute în limba engleză) de către candidatul Sergiu DELCEA

10:15-10:45 – Susținerea prelegerii publice cu tema ” Explicați în mod succint tabloul teoriilor RI” (15 minute în limba română, 15 minute în limba engleză) de către candidatul Nicușor Sever Cosmin FLOREA

10:45-11:15 – Susținerea prelegerii publice cu tema ” Explicați în mod succint tabloul teoriilor RI” (15 minute în limba română, 15 minute în limba engleză) de către candidata Ruxandra GUBERNAT-RAMMELT

11:15-11:45 – Susținerea prelegerii publice cu tema ” Explicați în mod succint tabloul teoriilor RI” (15 minute în limba română, 15 minute în limba engleză) de către candidatul Vasile Marian OANCEA

11:45-12:15 – Prezentarea proiectului de carieră de către candidatul Sergiu DELCEA

12:15-12:45 – Prezentarea proiectului de carieră de către candidatul Nicușor Sever Cosmin FLOREA

12:45-13:15 – Prezentarea proiectului de carieră de către candidata Ruxandra GUBERNAT-RAMMELT

13:15-13:45 – Prezentarea proiectului de carieră de către candidatul Vasile Marian OANCEA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, DEPARTAMENTUL DE TEORIE ȘI ISTORIE POLITICĂ ȘI CONSTITUȚIONALĂ

Concurs Profesor universitar poziția 4

Miercuri, 28 iunie 2023

Facultatea de Științe Politice, Str. Spiru Haret nr. 8, București, sala Giovanni Sartori

14:00 – Susținerea prelegerii publice cu tema ”Teoriile contractului de la Grotius la Kant” și prezentarea proiectului de carieră de către candidatul Marian Cătălin AVRAMESCU

Anunțul privind scoaterea la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023 a posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 152 din 24.04.2023.

Pe semestrul II al anului universitar 2022-2023, Departamentul Teorie și Istorie Politică și Constituțională (Facultatea de Ştiinţe Politice) a scos la concurs un post de profesor universitar poziția 4.

Pe semestrul II al anului universitar 2022-2023, Departamentul de Politici Publice, Relații Internaționale și Studii de Securitate (Facultatea de Ştiinţe Politice) a scos la concurs un post de lector universitar în domeniul relații internaționale și studii europene (lector 12) și un post de lector universitar în domeniul studii europene (lector 14). 

Calendarul concursului este disponibil AICI

IMPORTANT! 

Toate informațiile legate de constituirea dosarului de concurs, calendarul şi desfăşurarea concursurilor didactice, legislaţia, regulamentele şi metodologiile în vigoare sunt disponibile pe site-ul Universităţii din Bucureşti: Acces aici. 

–––––––-

SEMESTRUL I

Anunțul privind scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2022-2023 a posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1251 din 24.11.2022.

Pe semestrul I al anului universitar 2022-2023, Departamentul de Politici Publice, Relații Internaționale și Studii de Securitate (Facultatea de Ştiinţe Politice) a scos la concurs un post de lector universitar în domeniul relații internaționale și studii europene (lector 12) și un post de lector universitar în domeniul științe politice (lector 13). 

IMPORTANT! 

Toate informațiile legate de constituirea dosarului de concurs, calendarul şi desfăşurarea concursurilor didactice, legislaţia, regulamentele şi metodologiile în vigoare sunt disponibile pe site-ul Universităţii din Bucureşti: Acces aici. 

ANUNȚ REZULTAT CONCURS – 31 ianuarie 2023 Concursul pentru postul de lector universitar în domeniul științelor politice (lector 13) a fost câștigat cu punctaj maxim de dna. Mirela Cerkez. 

 

Corpul electoral pentru alegerea rectorului UB din 6.12.2023

Lista cadrelor didactice și a studenților cu drept de vot la scrutinul din 6 decembrie 2023 este disponibilă AICI

Calendarul alegerilor structurilor de conducere este disponibil AICI

9-13 octombrie (până la orele 15:00) 2023: depunerea candidaturilor pentru:
– funcţia de Director de Departament
– calitatea de membru în Consiliul Departamentului
– calitatea de reprezentant al departamentului în Consiliul facultăţii
– calitatea de reprezentant al facultăţii în Senat

Modelul candidaturilor în format editabil este disponibil AICI

METODOLOGIA alegerilor este disponibilă AICI

Toate informațiile despre alegeri sunt disponibile pe site-ul UB, la adresa Alegeri 2023-2028 – UniBuc – Universitatea din București

[13.10.2023] Lista candidaturilor depuse la secretariatul FSPUB este disponibilă AICI

 

NOIEMBRIE 2023

Mai jos găsiți regulamentele FSPUB și UB, calendarul și comisiile pentru concursul pentru acordarea a patru gradații de merit din noiembrie-decembrie 2023 (una la TIPC, două la GCSE, una la PPRISS)

I. REGULAMENTE 

Metodologie-cadru UB privind acordarea gradațiilor de merit

Regulament FSPUB în vederea acordării gradaţiilor de merit

II. CALENDAR

21-27 noiembrie: depunerea dosarelor

28-29 noiembrie: deliberarea comisiilor și afișarea rezultatelor

4-6 decembrie: contestații

6 decembrie: răspuns la contestații

7 decembrie: validarea rezultatelor în Consiliu

8 decembrie: trimiterea rezultatelor spre validare la Rectorat

III. COMISII gradații de merit

TIPC

Președinte: Conf. Camil Pârvu

Membri: Lect. Irina Matei & Lect. Cosmin Dogaru

Supleanți: Prof. Ioan Stanomir & Prof. Florin Țurcanu

GCSE

Președinte: conf. Claudiu Tufis;

Membre: Conf. Anca Dohotariu & Lect. Oana Suciu;

Supleanți: Lect. Brîndușa Nicolaescu & Prof. Laurențiu Vlad

PPRISS

Președintă: Lect. Domnica Gorovei

Membri: Lect. Mirela Cerkez & Lect. Mihai Sebe

Supleanți: Conf. Bogdana Petrică & Lect. Sergiu Delcea

Comisie de contestații:

Prof. Cătălin Avramescu

Conf. Ruxandra Ivan

Prof. Cristian Preda

IV. REZULTATE GRADAȚII DE MERIT – 29 NOIEMBRIE 2023

TIPC

GCSE

PPRISS


NOIEMBRIE 2022

Aici găsiți regulamentele FSPUB și UB, calendarul și comisiile pentru concursul pentru acordarea a trei gradații de merit din noiembrie-decembrie 2022.

I. REGULAMENTE 

Metodologie-cadru UB privind acordarea gradațiilor de merit

Regulament FSPUB în vederea acordării gradaţiilor de merit

II. CALENDAR

24 nov.–6 dec. 2022: depunerea dosarelor la facultate (dna. Pădurean) și punerea lor la dispoziția membrilor FSPUB prin google drive

7 – 9 dec.: întrunirea comisiilor de concurs și afișarea rezultatelor

12 dec.: depunerea eventualelor contestații

13 dec.: reunirea comisiilor de contestații și afișarea rezultatelor

III. COMISII pentru gradații de merit (7-9 decembrie)

TIPC

Conf. C. Pîrvu – președinte

Conf. M. Tătaru-Cazaban – membră

Conf. C. Avramescu – membru

Prof. I. Stanomir – supleant

Prof. F. Țurcanu – supleant

PPRISS

Prof. R. Carp – președinte

Lect. D. Gorovei – membră

Prof. G. Ghebrea – membră

Prof. I. Motoc – supleantă

Conf. B. Petrică – supleantă

GCSE

Conf. A. Dohotariu – președintă

Conf. L. Ghica – membră

Conf. R. Ivan – membră

Prof. L. Vlad – supleant

Conf. S. Marton – supleantă

 Comisia de contestații (13 decembrie)

Conf. R. Alexandrescu – președintă

Lect. I. Matei – membră

Conf. A. Goșu – membru

14 dec.:  ședința Consiliului FSPUB pentru validarea rezultatelor și trimiterea lor la Rectorat

Declaraţie plata cu ora (Departament)

Declaraţie plata cu ora (Şcoala Doctorală)

GRADAŢII DE MERIT – model fișă de auto-evaluare

DEPLASĂRI INTERNE – Raport de misiune

MOBILITĂȚI INTERNAȚIONALE – Anexa 1 (Solicitare finanțare: .doc | .pdf)

MOBILITĂȚI INTERNAȚIONALE – Anexa 2 (Raport: .doc | .pdf)

MOBILITĂȚI INTERNAȚIONALE – Anexa3 (Evaluare instituțională: .doc | .pdf)

Deciziile Consiliului FSPUB pe anul 2023 pot fi consultate AICI

Deciziile Consiliului FSPUB pe anul 2022 pot fi consultate AICI

ALEGERI DIRECTOR PPRISS 2024

[31.01.2024] În urma vacantării funcției de director al Departamentului Politici Publice, Relații Internaționale și Studii de Securitate, în luna februarie 2024 vor fi organizate alegeri pentru ocuparea acestei funcții conform calendarului adoptat de Senatul UB la 31 ianuarie 2024, disponibil AICI.

  • 5-9 februarie 2024 – depunerea candidaturilor;
  • 12 februarie 2024  desfășurarea alegerilor;
  • 13 februarie 2024   avizarea rezultatului alegerilor în Consiliul Facultății;
  • 21 februarie 2024  validarea rezultatului alegerilor în ședința Senatului.

ALEGERI DIRECTOR PPRISS 2023

[17.05.2023] În urma vacantării funcției de director al Departamentului Politici Publice, Relații Internaționale și Studii de Securitate, în luna iunie 2023 vor fi organizate alegeri pentru ocuparea acestei funcții conform calendarului adoptat de Senatul UB la 17 mai 2023, disponibil AICI.
[19.05.2023] Comisia de validare a candidaturilor este formată din prof. dr. Cristian Preda, prof. dr. Radu Carp și conf. dr. Armand Goșu
 

ALEGERI DECAN 2019

 
CALENDAR
13 – 20 ianuarie 2020Depunerea candidaturilor pentru funcția de decan
27 – 31 ianuarie 2020 – Avizarea candidaturilor de către Consiliile facultăților
3 – 7 februarie 2020 – Interviu cu candidații propuși de consilii
12 februarie 2020 – Validarea în Consiliul de Administrație
 
19 februarie 2020 
Validarea în Senat