ȘCOALA DOCTORALĂ

ȘCOALA DOCTORALĂ

ANUNȚURI

 

 [19.06.2023-Susținere publică a tezei de doctorat a drd. Anghel Paul-Maximilian]

În  ziua  de 19 iunie 2023, ora 09.30 la Facultatea de Științe Politice, Sala Giovanni Sartori, Strada Spiru Haret nr. 8 va  avea  loc susţinerea tezei  de doctorat intitulată: ,, IMPACTUL POLITICILOR DE EXPROPRIERE A AVERILOR ASUPRA ELITELOR MOȘIEREȘTI DIN FOSTUL JUDEȚ IALOMIȚA ÎN PERIOADA 1945-1949” de  către ANGHEL PAUL-MAXIMILIAN În vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Științe Politice Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat: Preşedinte: Prof.dr. Cristian PREDA Conducător de doctorat: Prof.dr. Ioan STANOMIR Referenţi oficiali:  1. C.S. II dr. Cristian VASILE – Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române; 2. Prof. dr. Daniel ȘANDRU – Universitatea „Petre Andrei” din Iași; 3. Prof.dr. Alexandru RADU  – Universitatea Politehnică din București

[25.04.2023] Presusţinerea  tezei  de doctorat de către drd. Anghel Paul Maximilian

În  data de 25 aprilie 2023, ora 13.30 la Facultatea de Științe Politice, Sala Giovanni Sartori, Strada Spiru Haret nr. 8, va  avea  loc presusţinerea  tezei  de doctorat intitulată: ,,IMPACTUL POLITICILOR DE EXPROPRIERE A AVERILOR ASUPRA ELITELOR MOȘIEREȘTI DIN FOSTUL JUDEȚ IALOMIȚA ÎN PERIOADA 1945-1949” de  către Anghel Paul Maximilian Membrii comisiei de îndrumare: 

[06.04.2023] Susţinerea  tezei  de doctorat de către drd. Răuțu Iulia-Simina

În  data de 06 aprilie 2023, ora 11.00 la Facultatea de Științe Politice, Sala Giovanni Sartori, Strada Spiru Haret nr. 8, va  avea  loc susţinerea  tezei  de doctorat intitulată: ,,Dinamica mișcărilor protestatare din România în perioada 2012-2017” de  către Răuțu Iulia-Simina În vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Științe Politice Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat: Preşedinte: Prof.dr. Cristian PREDA Conducător de doctorat: Conf.dr. Raluca ALEXANDRESCU Referenţi oficiali:  1. Conf.dr. Alexandra IANCU – Universitatea din București.; 2. Conf.dr. Diana MĂRGĂRIT – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași; 3. Prof.dr Andrei ȚĂRANU  – Școala Națională de Științe Politice și Administrative

ȘCOALA DOCTORALĂ

csdsp@unibuc.ro.

Istoric

Şcoala Doctorală de Știință Politică a fost înfiinţată în anul 2005, prin preluarea programului doctoral de ştiinţe politice al Universităţii din Bucureşti început în 1999. Tot atunci a fost introdusă și formula doctoratului Bologna, de 3 ani.

FSPUB colaborează cu numeroase școli doctorale partenere și specialiști din spațiul francofon ori anglofon, ceea ce oferă perspectiva redactării unei teze în regim de co-tutelă, cu diplomă dublă.

Consiliul Școlii Doctorale

Prof. dr. Florin Țurcanu, FSPUB

Prof. dr. Lavinia Stan

Dr. Sorina Soare, Universitatea din Florența

Drd. Chivereanu (Crăciun-Chivereanu) I. Claudia-Elena, reprezentant studenți-doctoranzi, Anul III, FSPUB

Conducători de doctorat

Conducătorii de doctorat sunt atât profesori din cadrul FSPUB, cât și profesori recunoscuți în mediul academic afiliați Școlii doctorale a FSPUB, precum Dragoș Aligică.

Conf.univ.dr. Raluca ALEXANDRESCU

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Teoria democrației;
 • Teorie Politică;
 • Regimuri și modele politice;
 • Istoria gândirii politice în spațiul sud-est european.

Prof. univ. dr. Dragoș ALIGICĂ

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Studii de gen, democrație și politică; 
 • Politicile egalității de șanse;
 • Feminism și ideologii politice;
 • Naționalism, igienism și construcția genului în secolul XIX.

Prof.univ. dr. Radu CARP

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • România şi vecinii ei. Aspecte de istorie şi relaţii internaţionale;
 • Reprezentarea politică a minorităţilor naţionale în România;
 • Relatia Stat – Biserica în Europa;
 • Buna guvernare, democrația și statul de drept în Europa.

Prof. Dr Ramona COMAN (Université libre de Bruxelles)

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Integrarea europeană și procesele de europenizare;
 • Modurile de guvernanță si instituțiile ale UE;
 • Conflicte de suveranitate în UE;
 • Contestarea democrației liberale în Europa Centrală și de Est;
 • Coordonarea politicilor publice europene în cadrul semestrului european;
 • Reformele din justiție în Europa Centrală și de Est;
 • Instrumente de promovare a statului de drept în UE și în alte organizații regionale.

Prof. Dr. Aurelian CRĂIUȚU (Indiana University, Bloomington)

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:
 • Teorie politică, istoria gândirii politice (Europa si America de Nord), teorie politică comparată (Est-Vest);
 • Democrația liberala și criticii săi;
 • Virtuți politice (moderație, prudență etc);
 • Ideologii politice (liberalism, conservatorism, socialism etc);
 • Teorii ale revoluției.

Prof. univ. dr. Georgeta GHEBRE

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Analiza şi evaluarea politicilor publice din România postcomunistă;
 • Modelul social European;
 • Cultură şi comportamente politice în România postcomunistă.

Conf. univ. dr. Ruxandra IVAN

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Analiza de politică externă;
 • Politică internațională;
 • Politici europene.

Prof. univ. dr. Iulia Antoanella MOTOC

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Relații internaționale;
 • Drepturile omului.

Prof. univ. dr. Dragoş PETRESCU

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Politică comparată: politici identitare, tranziţii democratice şi derive autoritare;
 • Justiţie de tranziţie şi politici ale memoriei;
 • Studii de securitate: securitate energetică, securitatea informaţiilor, securitate urbană;
 • Tehnopolitică: politică şi tehnologie; impactul politic al noilor tehnologii; Noul Război Rece.

Prof. univ. dr. Cristian PREDA

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Alegeri și regimuri politice în România, din 1831 în prezent;
 • Politica externă a UE;
 • Familii politice europene;
 • Biografii politice.

Conf.univ.dr. Caterina PREDA

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:
 • Politică comparată;
 • Regimuri dictatoriale și democratizare în Europa și America Latină;
 • Artă și politică: politici culturale, arta ca rezistență, politicile patrimoniului;
 • Memorie culturală și justiție de tranziție: arta și politica memoriei, artă și politică și justiția de tranziție.

Dr. Sorina SOARE (Universitatea din Florența)

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:

 • Partide politice și sisteme de partide;
 • Populism și democrație;
 • Diaspora și forme de participare politică;
 • Mediu și mobilizare socială.

Prof.univ. dr. Ioan STANOMIR

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Constituţionalism şi democratizare; 
 • Conservatorism, liberalism şi radicalism politic în România modernă.

Prof.univ. dr. Florin ŢURCANU

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Intelectualii şi politica în Europa secolului XX;
 • Cultură, politică şi politici culturale în Europa secolului XX;
 • Ideologii şi regimuri politice totalitare;
 • Ideologii naţionaliste în Europa.            

Lista doctoranzilor și a lucrărilor de cercetare

Lista doctoranzilor înscriși la Școala Doctorală de Știință Politică în anul universitar 2022-2023 poate fi accesată AICI

Lista susținerilor de doctorat după 2020

Lista susținerilor de doctorat de la Școala Doctorală de Știință Politică poate fi găsită  AICI.