ANUNȚURI

[SEMESTRU SUPLIMENTAR]

[SEMESTRU SUPLIMENTAR]

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL III LICENȚĂ 2022-2023 ȘI ANUL II MASTER 2022-2023 PENTRU PRELUNGIREA ȘCOLARITĂȚII CU 1 SEMESTRU SUPLIMENTAR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

CERERILE (ÎNSOȚITE DE PLATA A JUMĂTATE DIN TAXA UNUI SEMESTRU) PENTRU ACORDAREA SEMESTRULUI SUPLIMENTAR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024, SE DEPUN LA SECRETARIAT SAU PE ADRESA DE MAIL A SECRETARIATULUI, ÎN PERIOADA 04-12 SEPTEMBRIE 2023 (ADICĂ DUPĂ ÎNCHEIEREA SESIUNII EXTRAORDINARE DE RESTANŢE, DEDICATE STUDENŢILOR DIN ANII TERMINALI) ÎN PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

Pot depune cereri studenții care îndeplinesc condițiile Art. 45 (1) din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților: „Studentul care, la finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre (ani de studii) prevăzut în planul de învăţământ, nu și-a finalizat în totalitate obligațiile școlare și are un număr de cel mult 5 restanțe, poate solicita prelungirea duratei de școlarizare cu 1-2 semestre, în condițiile art.222 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 (cu taxă) și ale hotărârilor consiliului facultății.

STUDENȚII CARE NU DEPUN CERERE VOR FI EXMATRICULAȚI, CU DREPT DE REÎNMATRICULARE ÎN CONDIŢIILE PREVĂZUTE DE PREZENTUL REGULAMENT

Cererea poate fi descărcată aici.

Adrese de mail pe secții:

SPR – gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro

SPE, SPF și SSL- nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro

MASTER – nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro

RISE – cristina.andrei@fspub.unibuc.ro