SERGIU DELCEA

SERGIU DELCEA

Grad didactic și științific: lector universitar

CV Sergiu DELCEA este Lector la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, cu doctorat în economie politică (Central European University, 2021). A predat cursuri din domeniul economiei politice internaționale la Mathias Corvinus Collegium (Budapesta, 2017-2018) și Corvinus University (Budapesta, 2019). Prin intersectarea aparatelor conceptuale specifice istoriei intelectuale, științei politice și economiei politice internaționale, contribuie la cele mai noi studii constructiviste privind transmiterea globală a modelelor de asigurări sociale.

Domenii de cercetare: istoria sistemelor de asigurări sociale în țările cu industrializare târzie, sisteme comparate de asigurări sociale, transmiterea globală a modelelor de politici sociale, Organizații Internaționale și polici sociale la nivel global, economie politică internațională

Cursuri predate la secțiile: SSL, SPR, SPE, RISE, MCP

Publicații recente:

  • A nation of bureaucrats or a nation of workers? Welfare benefits as nation-building modernization tools in interwar Romania; publicat în Journal of European Social Policy, Volume 32, Issue 1, DOI: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/09589287211035700
  • Pro-Urban Welfare in an Agricultural Country? Economic Nationalism and Welfare Regime Problems of Fit: Lessons from interwar Romania, publicat în Fetzer & Berger (eds.), Nationalism and the Economy: Explorations into a neglected field, CEU Press: Budapest, New York, 2019, pp. 139-163

Consultații: online sau în persoană, stabilite în prealabil prin e-mail.

E-mail: sergiu.delcea@fsp.unibuc.ro