SILVIA MARTON

SILVIA MARTON

Grad didactic și științific: conferențiar universitar

CV | Silvia Marton și-a început cariera de cercetare și de predare studiind relația dintre modernizare și procesele de construcție a statului și a națiunii în România secolului al XIX-lea și Europa de Est, cu o atenție sporită asupra antisemitismului și parlamentarismului. Prin abordarea interdisciplinară din domenii științifice complementare, ce includ istoria conceptuală și intelectuală, științele politice și sociologia istorică, cercetările ei recente contribuie la noua istorie și sociologie constructivistă a „corupției” politice.

În perioada octombrie 2023-septembrie 2028 este director de proiect / PI, ”Transnational histories of corruption’ in Central-South-East Europe (1750-1850) (TranCorr)”, European Research Council Advanced Grant (ERC-2022-AdG no. 101098095) https://cordis.europa.eu/project/id/101098095.

Domenii de cercetare: istoria și sociologia corupției politice; construcția statului-națiune în Europa centrală și de est; natura antisemitismului în secolul al XIX-lea; parlamentarismul și regimul politic din România.

Cursuri predate la secțiile: SPE, SPF, RISE, MPES, MPE, MPC

Publicații recente:

  •     “Regime, Parties, and Patronage in Contemporary Romania”, in János Mátyás Kovács and Balázs Trencsényi (eds.), Brave New Hungary: Mapping the “System of National Cooperation”, Rowman and Littlefield, 2019, p. 357-378

  • “La ‘corrupción’ electoral en Rumania. Los comienzos titubeantes de la democracia/ Electoral ‘corruption’ in Romania. Democracy’s reluctant beginnings”, Ayer. Revista de Historia Contemporánea, vol. 115, no. 3, 2019, p. 77-104

  • “Transparency” and “corruption” in Romanian electoral politics (1866–1914)”, in Jens Ivo Engels, Frédéric Monier (eds.), History of Transparency in Politics and Society, Vandenhoeck & Ruprecht unipress, Goettingen, 2020, p. 35-51

  • Hinnerk Bruhns & Vincent Hoffmann-Martinot & Silvia Marton & Anca Oroveanu (dir.), Mattei Dogan. Pionnier de la recherche comparative internationale en sciences sociales, Editions Le Manuscrit, Paris, 2022

  • „Denunţarea „funcţionarismului” şi a clientelismului în Vechiul Regat” (cu Andrei-Dan Sorescu), in Judit Pál, Vlad Popovici, Andrei Florin Sora (coord.), Servitorii Statului: Funcționari, funcții și funcționarism în România modernă (1830-1948), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2022, p. 75-105

  • „Wandel und Kontinuität in der rumänischen Außenpolitik”, în Bianka Pietrow-Ennker (Hg.), Nationsbildung und Außenpolitik im Osten Europas. Nationsbildungsprozesse, Konstruktionen nationaler Identität und außenpolitische Positionierungen im 20. und 21. Jahrhundert, Osnabrück, Fibre Verlag, 2022, p. 651-677

  • „Política «oculta»: Publicidad, secretismo, transparencia e inteligibilidad en la Rumanía de finales del siglo xix” (with Andrei-Dan Sorescu), in Frédéric Monier, Lluís Ferran Toledano, Joan Pubill, Gemma Rubí (eds.), „Las sombras de la transparencia. Secreto, corrupción y „Estado profundo” en la Europa contemporánea” / „The Shadows of Transparency. Secret, Corruption and „Deep State” in Modern Europe”, Editorial Comares, 2022, p. 21-43

Consultații:

E-mail: silvia.marton@unibuc.ro