ȘTIINȚE POLITICE (ÎN LIMBA ROMÂNĂ) SPR

ȘTIINȚE POLITICE (ÎN LIMBA ROMÂNĂ) SPR

LICENȚĂ ÎN ȘTIINȚE POLITICE

180 ECTS

Program de licență cu durata de șase semestre

Profil

Cursurile oferite în cadrul programului Studii de Licență în Științe Politice, specializarea Științe Politice în limba română (SPR), sunt predate exclusiv în limba română. În primii doi ani, curriculumul prevede și studierea limbii engleze, astfel încât studenții să fie capabili, ulterior, să susțină un examen internațional pentru o certificare lingvistică. Competențele dobândite de studenți în cadrul orele de curs și de seminar sunt rezultatul unei metodologii interactive de predare, care pune accentul pe participarea studenților la discuții și proiecte, precum și pe dezvoltarea capacității de analiză conceptuală și pe aplicarea cunoștințelor teoretice la problematica societăților contemporane.

Conținut

Orele de curs și de seminar din cadrul programului SPR le oferă studenților un conținut educațional care să permită înțelegerea profesionalizată (științifică, precisă, detaliată și nuanțată) a problemelor întâlnite în analizarea structurii și desfășurării vieții politice. În primul an al programului de licență SPR, cele mai multe cursuri fundamentale sunt introductive, pentru a-i familiariza pe studenți fie cu unele arii tematice distincte ale științelor politice (de exemplu, Introducere în știința politică, Istoria ideilor politice, Introducere în comunicarea politică, Sistemul politic românesc, Introducere în studiul relațiilor internaționale etc.), fie cu metodologia cercetării universitare (de exemplu, Scriere academică și noțiuni de informatică). În anul al II-lea, cursurile, atât cele fundamentale, cât și cele specializate, vor aprofunda cunoștințele deja dobândite și vor aborda uneori arii tematice noi, studiindu-se discipline precum Constituționalism comparat, Știința Politică – domeniu și concepte, Teorii ale democrației, Analiză politică comparată, Politică și societate în America Latină etc. În anul al III-lea, pe lângă cursurile obligatorii, vor exista și mai multe cursuri opționale: Istoria politică a URSS, Istoria și teoria liberalismului, Dictaturi comuniste și reprezentări cinematografice, Economie politică internațională, Istoria romilor din România etc. În același timp, atât cursurile fundamentale, cât și cele specializate sau opționale le fac cunoscute studenților temele de cercetare ale științele politice în vederea accesului ulterior la programele de studii masterale și doctorale.

În ambele semestre ale anului al II-lea, studenții fac practică profesională (în general, în instituții ale statului cu care facultatea noastră are acorduri de cooperare).

Corpul didactic este alcătuit din cadre didactice titulare (care au norma de bază în Facultatea de Științe Politice și se ocupă cu studierea disciplinelor fundamentale ale domeniului), precum și din cadre didactice asociate (care predau, cu statutul de colaboratori externi, cursuri de asemenea relevante pentru domeniul Științelor Politice).

Facultatea de Științe Politice colaborează cu numeroase facultăți de profil din universitățile europene, fapt care le permite studenților să studieze discipline care se regăsesc în curriculumul acestora și să obțină burse în cadrul acestor universități.

Debușee profesionale

Absolvenții Facultății de Științe Politice lucrează în instituții de prestigiu din țară sau din străinătate precum Parlamentul European, Parlamentul României, Ministerul de Externe, Banca Mondială etc., precum și în numeroase alte instituții relevante pentru domeniul Științelor Politice. De asemenea, o parte dintre absolvenții SPR au ales să urmeze o carieră academică în universități de prestigiu și centre de cercetare din Europa: EHESS, IEP, ULB, universități italiene sau anglo-saxone etc.

Coordonator academic: Lect. univ. dr. Miruna Tătaru-Cazaban

 

CURSURI

CURSURI FACULTATIVE SEMESTRUL I

Islam, Politics and Society – Ershad Zaker Hussain

Dileme ale politicii externe si de securitate a Ucrainei – Angela Grămadă

SEMESTRUL II [ANUL I, SEMESTRUL II]

Cursuri obligatorii

Sistemul politic românesc – Alexandru Gussi

Istoria ideilor politice II – Raluca Alexandrescu

Politică şi societate în Europa secolului XXCristina Petrescu

Introducere în studiul relaţiilor internaţionaleSergiu Delcea

Sociologie politică – Alexandra Oprea

Guvernanţa UE: teorii şi practiciRadu Carp

Engleza pentru ştiinţele politice II – Brândușa Nicolaescu

SEMESTRUL IV [ANUL II, SEMESTRUL II]

Cursuri obligatorii

Guvernanță, instituții și organizații internaționale – Șerban Cioculescu, Octavian Sofronea (seminar)

Statistică – Claudiu Tufiș

Societate civilă și democrațieCosmin Dogaru

Politică și societate în America LatinăCaterina Preda

Analiză politică comparatăAlexandra Iancu

Metode aplicate de cercetare în ştiinţele politice – Anca Dohotariu

Practică II – Irina Matei

Engleza pentru ştiinţele politice IV – Brândușa Nicolaescu

SEMESTRUL VI [ANUL III, SEMESTRUL II]

DISCIPLINE OBLIGATORII

Seminar de metodă – Profesor coordonator licență

DISCIPLINE OPȚIONALE (din care se aleg obligatoriu 5 cursuri)

De la URSS la Federaţia RusăArmand Goșu

Dreptul Uniunii Europene – Felicia Bejan

Istoria asistenţei sociale în România – Ligia Livadă Cadeschi

Probleme de securitate în Africa – Domnica Gorovei

Economie politică internaţionalăAna Maria Bîrsan

Dictaturi comuniste şi reprezentări cinematografice – Dragoș Petrescu

Stat, societate și cluburi (societăți) sportive în România în secolele XIX-XXCosmin Dogaru

Teoria și istoria liberalismului – Miruna Tătaru-Cazaban

Istoria politică a muzeelorDamiana Oțoiu

Eficiență și reziliență în guvernanță și politici publiceMirela Cerkez

E-agora: comunități virtuale, noile tehnologii și spațiul public – Nicolae Pană

CURSURI FACULTATIVE SEMESTRUL II

Sports, Politics and Society – Robert Adam

Modern Korean Politics – Diana Yuksel, Lee Hyung (seminar)

Politics in Afghanistan – Ershad Zaker Hussain

Introducere în politica Republicii Populare Chineze – Mugur Zlotea

Turkish Foreign Policy after 1923 – Enis Tulça