STUDII DE SECURITATE (RO) – SSL

STUDII DE SECURITATE (RO) – SSL

LICENȚĂ ÎN STUDII DE SECURITATE

180 ECTS

Program de licență cu durata de șase semestre

Profil

Cursurile oferite în cadrul programului Studii de Securitate (SSL), sunt predate exclusiv în limba română. În primii doi ani, curriculum prevede studierea limbii engleze sau a limbii franceze, astfel încât studenții să fie capabili să parcurgă bibliografia cursurilor, respectiv să atingă cel puțin nivelul B1 la un examen internațional pentru o certificare lingvistică. Varietatea cursurilor oferite în cadrul acestui program de licență, acreditat de către ARACIS, reflectă procesul de reformă conceptuală și metodologică al studiilor de securitate ca disciplină academică. Merită subliniat aspectul inovator al acestui program de licență în oferta educațională națională. În acest sens, se poate remarca o abordare a acestei discipline academice care pornește de la perspectiva tradițională, al cărei nucleu este reprezentat de studiile strategice, militare, respectiv studiile privind securitatea națională, migrând către teritoriul complex al științelor politice, beneficiind de influențe deloc neglijabile din domeniile sociologiei, antropologiei, comunicării și politicilor publice, respectiv al teoriei relațiilor internaționale. Metodologia interactivă de predare, participarea studenților la discuții și proiecte, în cadrul orele de curs și de seminar, sunt esențiale pentru dobândirea de către studenți a competențelor necesare într-un domeniu de analiză atât de complex.

Parte a Cadrului european pentru competențele digitale – DigComp, specializarea fost inclusă de UB în programul „Ecosistem Digital pentru învățare sustenabilă la UB – EDIS-UB”, care vizează în următorii ani dotarea cu echipamente și aplicații necesare procesului didactic, precum și investiții în formarea competențelor digitale ale membrilor comunității academice.

Conținut

Primii doi ani de studiu vizează dobândirea conceptelor și instrumentelor teoretice și analitice aferente acestei discipline academice. Parcursul academic pornește de la cursuri cu caracter introductiv, cu rolul de a familiariza studenții fie cu arii tematice distincte, precum: Introducere în studii de securitate, Introducere în știința politică, Introducere în securitatea informației și a documentelor, Introducere în comunicarea politică, Introducere în studiul relațiilor internaționale etc., fie cu metodologia cercetării universitare (de exemplu, Scriere academică și noțiuni de informatică). Acest parcurs este completat cu o serie de cursuri ce vor susține complexitatea conceptului contemporan de securitate, frecvent asociat unei perspective ontologice cunoscută sub denumirea de securitate umană. Această perspectivă, ce înglobează preocuparea atât pentru securitate, cât și pentru bunăstare, din ce în ce mai populară în mediul politicilor publice și al studiilor legate de rolul societății civile, este cea în jurul căreia a fost creat programul de studii. Cursuri precum: Probleme fundamentale ale securității Internaționale, Politică Internațională: diplomație și afaceri internaționale, Informație politică: securitate, guvernare, intelligence, Probleme de securitate in spațiul ex-sovietic, etc., sunt o dovadă a acestei abordări. În anul al III-lea, pe lângă cursurile obligatorii (Politici și strategii de securitate militară, Emergența terorismului etc), vor exista și multe cursuri opționale.

Una dintre preocupările constante ale Facultății de Științe Politice este legată de organizarea unor stagii de pregătire practică în instituții ale statului cu care sunt semnate acorduri de cooperare (Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Ministere, etc.). Această activitate, prevăzută pe parcursul a două semestre, este un prim pas în integrarea profesională a studenților care vor absolvi programul de licență SSL.

Debușee profesionale și academice

Studiile de securitate deschid către cariere diverse, de la cele care implică analiza conflictelor, a riscului politic și social, a radicalismului și dezvoltarea internațională la cele privind discursul despre minorități și discriminare. Astfel, absolvenții SSL lucrează într-o diversitate de instituții naționale de analiză a informațiilor, în organizați nonguvernamentale naționale/internaționale, în instituții publice europene. De asemenea, mulți dintre absolvenții SSL au ales continuarea studiilor masterale și doctorale la universități de prestigiu, cu obiectivul de a urma o carieră academică în domeniul studiilor de securitate.

Coordonator academic: Lect. univ. dr. Ana-Maria BÂRSAN

CURSURI

CURSURI FACULTATIVE SEMESTRUL I

Islam, Politics and Society – Ershad Zaker Hussain

Dileme ale politicii externe si de securitate a Ucrainei – Angela Grămadă

SEMESTRUL II [ANUL I, SEMESTRUL II]

Cursuri obligatorii

Geo-economie și afaceri internaționaleAna-Maria Bârsan

Introducere în studiul relaţiilor internaționaleSergiu Delcea

Istoria ideilor politice – Raluca Alexandrescu

Politică și societate în Europa secolului 20Cristina Petrescu

Sociologie politică – Alexandra Oprea

Sistemul politic românesc – Alexandru Gussi

Limba engleză pentru studii de securitate 2 – Brândușa Nicolaescu

SEMESTRUL IV [ANUL II, SEMESTRUL II]

Cursuri obligatorii

Probleme fundamentale ale securităţii internationale – Luciana Ghica, Octavian Sofronea (seminar)

Construcţie europeanăMihai Sebe

Analiza și rezolvarea conflictelor internaționaleRadu Carp

Statistică – Claudiu Tufiș

Dreptul Uniunii Europene – Felicia Bejan

Practică IIMirela Cerkez

Leadership politic și rețele de putere în România, secolele XIX-XXCosmin Dogaru

Engleză pentru studii de Securitate – Brândușa Nicolaescu

SEMESTRUL VI [ANUL III, SEMESTRUL II]

Cursuri obligatorii

Risc socio-politic şi gândire critică – Gabriel Sebe

Dreptul internaţional al drepturilor omuluiBogdan Iancu

Seminar de metodă – Irina Matei

Cursuri opționale (din care se aleg obligatoriu minim 3 cursuri)

Studii avansate de intelligence – Radu Carp

Politici publice comparateMirela Cerkez

De la URSS la Federația RusăArmand Goșu

Probleme de securitate în Africa – Domnica Gorovei

Teoria și istoria liberalismului – Miruna Tătaru-Cazaban

CURSURI FACULTATIVE SEMESTRUL II

Sports, Politics and Society – Robert Adam

Modern Korean Politics – Diana Yuksel, Lee Hyung (seminar)

Politics in Afghanistan – Ershad Zaker Hussain

Introducere în politica Republicii Populare Chineze – Mugur Zlotea

Turkish Foreign Policy after 1923 – Enis Tulça

Limba franceză pentru studii de securitate II – Timothée Pommeruel 

Educație fizică II