ANUNȚURIEVENIMENTEȘCOALA DOCTORALĂ

Susţinerea  tezei  de doctorat de către drd. Anuj Nandy

Susţinerea  tezei  de doctorat de către drd. Anuj Nandy

În  data de 04 octombrie 2023, ora 10.00 la Facultatea de Științe Politice, Strada Spiru Haret nr. 8, Sala Giovanni Sartori va  avea  loc susţinerea  tezei  de doctorat intitulată:

,,POLICY MAKING AND GREEN RECOVERY IN AFTERMATH OF THE POLITICAL AND ECONOMIC RESTRICTION DUE TO THE PANDEMIC IN GERMANY, ITALY AND FRANCE”

ELABORAREA POLITICILOR ȘI RECUPERARE VERDE DUPĂ RESTRICȚII POLITICE ȘI ECONOMICĂ DATORATE PANDEMIEI DIN GERMANIA, ITALIA ȘI FRANȚA

de  către

Anuj Nandy

În vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Științe Politice

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof.dr. Ioan Stanomir

Conducător de doctorat: Prof.dr. Radu Carp

Referenţi oficiali: 

1. Prof.dr. Silviu Rogobete – Universitatea de Vest din Timișoara;

2. Prof. dr. Mircea Brie – Universitatea Babeș Bolyai din Cluj;

3. Conf.dr. Dan Pavel – Universitatea din București