ANUNȚURIȘCOALA DOCTORALĂ

Susţinerea  tezei  de doctorat de către drd. Jipa-Teodoros Alexandru-Adrian

Susţinerea  tezei  de doctorat de către drd. Jipa-Teodoros Alexandru-Adrian

Susţinerea  tezei  de doctorat de către drd. Jipa-Teodoros Alexandru-Adrian

În  data de 27 ianuarie 2023, ora 16.00 la Villa Noel, Sala Cerefrea, Strada Emile Zola nr. 6, va  avea  loc susţinerea  tezei  de doctorat intitulată:

,,Imperialist ambitions and totalitarian realities in Italy and Germany 1919-1941

de  către

Jipa-Teodoros Alexandru-Adrian

În vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Științe Politice

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte: Prof.dr. Cristian Preda

Conducător de doctorat: Prof.dr. Florin Țurcanu

Referenţi oficiali: 

1. Conf.dr. Claudiu Lucian Topor – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

2. C.S. I dr. Daniel Cain – Institutul de Studii Sud-Est Europene, Academia Română;

3. Conf.dr. Armand Goșu – Universitatea din București

Leave your thought here