VICTOR RIZESCU

VICTOR RIZESCU

Grad didactic și științific: conferențiar universitar

CV | Victor Rizescu. Studii de istorie (1991-1996) și de filosofie (1993-1997) la Universitatea din București, cu diplome de masterat (1997) și doctorat (2003) în istorie de la Universitatea Central Europeană din Budapesta. Burse doctorale (1997-1998) și post-doctorale (2004) la Universitatea Oxford. Predă din 1998 la Facultatea de Științe Politice a Universității din București.

Domenii de cercetare: interacțiunea dintre modele ideologice și politici publice în istoria României, cu accent pe dezvoltarea politicilor sociale și a instituțiilor de reprezentare profesională, modernizare și decalaje de dezvoltare în Europa, politici naționaliste și multiculturale în perspectivă istorică; pattern-uri ideologice de-a lungul lagurilor de dezvoltare din istoria europeană

Cursuri: SPE (Politics and Society in Modern Europe, Revolution and Social Conflict in History), IRES (Politics and Society in Modern Europe), MPC (Nationalist Politics and Multiculturalist Theory in History, Regional Identities and Ideological Development in Eastern Europe)

Publicații recente:

 • “O derivă a anticarlismului. Grigore Forțu, Blocul Cetățenesc pentru Mântuirea Țării și antimonarhismul de dreapta”, in Dan Mihalache, Sabin Drăgulin, coord., Regimuri politice totalitare și autoritare în Italia și Europa Orientală în perioada interbelică, București, Curtea Veche, 2023
 • “Camerele profesionale. Un reper al autoritarismului moderat în perioada interbelică”, in Sorin Liviu Damean, coord., Elite, societate și putere (secolele XVI-XX), Craiova, Universitaria/ Cluj-Napoca, presa Universitară Clujeană, 2023, pp. 376-397
 •  “Liberalismul economic și doctrina corporatistă. Două feluri de relaționare în România interbelică”, in Ioana Drăgulin, coord., Democrație și totalitarism în Europa secolului XX, București, Editura Muzeului Național Cotroceni, 2022, pp. 55-68
 • “Labor Politics and Syndicalism in Interwar Romania: the Drives to the Right and to the Left”, Polis. Revistă de științe politice 10: 3 (n. s.), 2022, pp. 81-104
 • “Federalismul sindicalist și socialismul juridic. Două repere ale reformei sociale în România interbelică”, în Theodora-Eliza Văcărescu, Zoltán Rostás, coord., Mărire și decădere. Sociologia gustiană în context central-est-european după Marele Război, București, Eikon, 2022, pp. 153-190
 • “Politica muncii și funcția socială a sindicalismului. Concepția liberală și perspectivele de dreapta și de stânga în România până la instaurarea comunismului”, in Cristina Petrescu, Dragoș Petrescu, coord., Comunismul în România. O sută de ani de controverse, București, Pro Universitaria, 2022, pp. 39-66
 • “Nicolae Iorga și reprezentarea parlamentară a profesiunilor. O perspectivă asupra teoriei și practicii unui proiect interbelic”, Revista istorică 32: 1-2, 2021
 • “Despre Trianon în epoca noului protest antirasist. Două dialoguri cu istoria și o încercare de conciliere”, Revista de studii media 10, 2021, pp. 84-95
 • “Sindicalism și patronaj politic. Contradicțiile unei dezbateri românești interbelice”, Studii și materiale de istorie contemporană 20, 2021, pp. 23-31
 • “Corporatism in Interwar Romania: Overlapping Sources and Competing Varieties”, Giornale di Storia Constituzionale/Journal of Constitutional History 42: 2, 2021, pp. 117-131
 • “Multicultiralismul ca memorie colectivă. Disocieri în jurul Tratatului de la Trianon”, in Sabin Drăgulin, coord., Tratatul de la Trianon și destinul României Mari, Iași, Meridiane Publishing, 2021, pp. 284-298

Consultation hours:

E-mail: victor.rizescu@fspub.unibuc.ro